Головна Усі новини Право і відповідальність Контролюючі органи і перевірки

Як перевіряють дотримання законодавства про працю в Україні?

Держконтроль за дотриманням законодавства про працю покладено на інспекторів виконавчих органів місцевих рад, а також Держпраці. Штрафи за порушення трудового законодавства великі. Однак це не означає, що підприємець повинен милостиво розкрити свої двері перед кожним перевіряючим. Для інспекторів є чіткі правила і процедури, яких вони повинні дотримуватися

Що важливо знати підприємцям про інспекції, - розповість Prostopravo.

Насамперед слід уточнити, що прийти з перевіркою дотримання трудового законодавства можуть як до юридичної особи, так і до фізичної особи - підприємця, якщо він використовує найману працю. Перевірки бувають двох видів: у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспекцій.

Повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням, виданим Держпраці за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Держпраці веде реєстр усіх таких посвідчень, і якщо посвідчення немає в реєстрі, воно є нечинним. Перевіряльника без чинного посвідчення суб'єкт господарювання має повне право на об'єкт не пускати.

Інспекційні відвідування проводяться:

1) за зверненням працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятих за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадовців органів державного нагляду (контролю), про виявлені під час виконання ними контрольних повноважень ознаки порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

- Держстату і його територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

- ДФС і її територіальних органів про:

 • невідповідність кількості працівників працедавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
 • факти порушення законодавства про працю, виявлені під час здійснення контрольних повноважень;
 • Усе про перевірки і перевіряючих – у вашій поштовій скриньці!

  Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

  Підписатись

  Хочете подивитись, як це виглядає?

  факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;
 • працедавців, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

- Пенсійного фонду України і його територіальних органів про:

 • працедавців, які нараховують заробітну плату меншу за мінімальну;
 • працедавців, у яких щодо працівників немає повідомлення про прийняття на роботу;
 • працедавців, у яких упродовж місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;
 • працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного працедавця більше року;
 • працедавців, у яких щодо працівників немає нарахувань заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог КЗпП і Закону України "Про відпустки");
 • працедавців, у яких протягом року не провадилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати менша від суми нарахованої індексації;
 • працедавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • працедавців із кількістю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

- за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені під час здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об'єкт відвідування або уповноваженого ним посадовця. Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці може і не попереджати.

При проведенні інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред'явити своє службове посвідчення.

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзної інспекції не може перевищувати 10 робочих днів, для суб'єктів мікропідприємництва і малого підприємництва - 2-х робочих днів. При перевищенні термінів інспекції маєте право не допускати перевіряльника на об'єкт.

 

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

 1. при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно й у будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 2. ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами і документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзної інспекції, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства й отримувати засвідчені об'єктом відвідування їх копії або виписки;
 3. один або у присутності свідків ставити керівникові та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 4. за наявності ознак кримінального злочину та/або створення загрози безпеки інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 5. на надання робочого місця з можливістю провадження конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 6. фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- і відеотехніки;
 7. отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзної інспекції.

Заявлена у межах повноваження вимога інспектора праці про надання об'єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або виписок із документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця є обов'язковою для виконання.

 

Інспекторам праці забороняється:

 1. виступати посередниками, арбітрами або експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;
 2. підміняти працівників об'єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних належать працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об'єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшої передачі працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам або органам;
 3. провадити інспекційні відвідування з метою отримання від об'єкта відвідування будь-яких документів чи їх копій для подальшої передачі іншим особам;
 4. розглядати і перевіряти питання, що є предметом розгляду в суді або щодо якого є рішення суду, яке набрало чинності, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;
 5. розголошувати виробничі і комерційні таємниці або виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов'язків, окрім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з посади;
 6. розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до відома, на недоліки чи порушення і повідомляти об'єкт відвідування або його представника про те, що відвідування було проведено у зв'язку з отриманням такої скарги;
 7. вилучати у об'єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютери і їх частини.

 

Під час проведення інспекційного відвідування об'єкт відвідування має право:

- перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

- не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

 • відсутності службового посвідчення;
 • якщо на офіційному сайті Держпраці немає рішень Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, переліку питань, що підлягають інспекції;
 • якщо термін проведення інспекційного відвідування перевищує встановлені терміни;

- подавати у письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

- вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об'єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником;

- перед підписанням акта бути поінформованим про свої права й обов'язки;

- вимагати від інспектора праці дотримання вимог законодавства;

- вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією об'єкта відвідування;

- оскаржити у встановленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;

- отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою відвернення порушень під час інспекційних відвідувань, невиїзних інспекцій.

У разі створення об'єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова в допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзної інспекції; перешкоджання в реалізації інших прав), відсутності об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб, — підприємців і громадських формувань, інших документах), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзної інспекції із уточненням відповідних причин, який по змозі підписується керівником об'єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзної інспекції складають акт і в разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.

Один примірник акта залишається у об'єкта відвідування. Якщо об'єкт відвідування не згоден із викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід'ємною частиною. Зауваження можуть бути подані об'єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Письмова мотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочі дні з дати їх надходження.

Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- і відеотехніки під час інспекційних відвідувань, долучаються до акта в паперовому або електронному виді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акта. Про долучення таких матеріалів робиться позначка в акті.

Припис є обов'язковим для виконання у певні терміни на письмову вимогу інспектора праці про усунення об'єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзної інспекції.

Припис вноситься об'єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від його підписання), а в разі наявності зауважень - наступного дня після їх розгляду.

У приписі зазначається термін для усунення виявлених порушень. У разі встановлення терміну виконання припису понад три місяці в приписі визначаються графік і заплановані заходи з усунення виявлених порушень із відповідним інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю.

Припис складають у двох примірниках, які підписуються інспектором праці і керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником. Один примірник припису залишається у об'єкта відвідування.

Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому терміну усунення недоліків, якщо об'єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень.

У разі відмови керівника або уповноваженого представника об'єкта відвідування від підписання або неможливості особистого вручення акта і припису акт і припис складають у трьох примірниках. Два примірники акта і припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються об'єкту відвідування рекомендованим листом із описом документів у ньому і з повідомленням про вручення. На примірнику акта і припису, які залишаються в інспектора праці, зазначають реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування і невиїзної інспекції. Об'єкт відвідування зобов'язаний повернути інспекторові праці підписаний примірник акта і припису не пізніше ніж через три робочі дні з дати його отримання.

У разі ненадходження у встановлений термін підписаного примірника акта і припису складають акт про відмову від підпису в двох примірниках, один з яких надсилається об'єкту відвідування рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

За наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзної інспекції, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзної інспекції, за результатами якої вносить припис та/або вживає заходів щодо притягнення винного в допущенні порушень посадовця до встановленої законом відповідальності.

У разі виконання припису у встановлений в ньому термін, заходи щодо притягнення об'єкта відвідування і його посадових осіб до відповідальності не застосовуються. Проте заходи до притягнення об'єкта відвідування і його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну і не в повному обсязі виплату заробітної плати, недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці приймаються одночасно з внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень під час інспекційного відвідування або невиїзної інспекції.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний термін з дати їх отримання керівникові або заступникові керівника відповідного територіального органу Держпраці. У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене керівникові або заступникові керівника Держпраці.

Подання у встановлений термін скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги. Скарга розглядається в 30-денний термін з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом. За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Про розміри штрафів за порушення трудового законодавства можна прочитати за посиланням.

Джерело
Prostopravo
Рубрика:
Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки
Теги:
Перевірки , Трудові відносини , Держпраці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі