• Посилання скопійовано

ДПС підкоригувала методрекомендації щодо організації та проведення перевірок

Внесено зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби України при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

ДПС підкоригувала методрекомендації щодо організації та проведення перевірок

ДПСУ наказом від 06.10.2022 р.  №733 внесла зміни до наказу ДПС від 04.09.2020 р. № 470 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби України при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків».

Зокрема, у новій редакції викладено пункт 1.2.3 Рекомендацій про особливості призначення документальних позапланових перевірок з окремих підстав.

За оновленою нормою, накази про проведення документальної позапланової перевірки відповідно до пп. 78.1.5 ПКУ у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів у порядку, визначеному ПКУ, видаються керівником (його заступником або уповноваженою особою) територіального органу ДПС, який проводив перевірку. При цьому пропозиції щодо необхідності призначення документальної позапланової перевірки оформлюються доповідною запискою (висновком) у порядку, визначеному у підпункті 1.2.2 цього пункту. У разі, якщо при реалізації матеріалів документальних перевірок, розпочатих після 01.01.2021 р., необхідність такої перевірки встановлена комісією контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (у порядку, визначеному пунктом 86.7 ПКУ та пп. 1.6.2  цих Методичних рекомендацій), підставою для видання наказу про проведення перевірки є відповідний протокол засідання зазначеної комісії.

У разі прийняття керівництвом ДПС рішення про результати розгляду скарги про перегляд рішення контролюючого органу, яким зобов’язано організувати проведення документальної позапланової перевірки платника податків на підставі пп. 78.1.12 ПКУ, структурний підрозділ апарату ДПС, який розглядав скаргу платника податків, у триденний термін листом направляє до відповідного підрозділу апарату ДПС системою електронного документообігу електронну копію такого рішення для здійснення організації та контролю за проведенням перевірки територіальним органом ДПС.

Під час проведення процедури адміністративного оскарження або за наявності визначених у пп. 78.1.12 ПКУ обставин, які підтверджені документально, ДПС може бути призначено проведення територіальним органом ДПС документальної позапланової перевірки. У такому разі видаються два накази – апаратом ДПС та територіальним органом ДПС.

В апараті ДПС наказ готується за підписом Голови ДПС (його заступника або уповноваженої особи). У наказі ДПС обов’язково зазначається територіальний орган ДПС, якому доручається організувати та провести таку перевірку.

При цьому проєкт наказу ДПС про проведення перевірки з підстав, визначених:

  • підпунктом 78.1.5 ПКУ, готує структурний підрозділ апарату ДПС, який розглядає скаргу платника податків;
  • підпунктом 78.1.12 ПКУ у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, готує структурний підрозділ апарату ДПС, якому направлено підрозділом апарату ДПС, що розглядав скаргу платника податків, лист із копією рішення, в інших випадках – структурний підрозділ ДПС, який ініціював проведення перевірки.

Крім того, за потреби структурним підрозділом апарату ДПС, яким проведено аналіз матеріалів перевірок територіальних органів ДПС та виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування питань для винесення об’єктивного висновку, може складатися доповідна записка, в якій викладаються інформація про необхідність призначення документальної позапланової перевірки, обґрунтування проведення такої перевірки, та готується проєкт доручення до доповідної записки з дотриманням встановлених вимог при підготовці розпорядчих документів ДПС.

У територіальному органі ДПС, якому було доручено організувати та провести документальну позапланову перевірку, додатково готується наказ за підписом керівника (його заступника або уповноваженої особи) у порядку, передбаченому пунктом 81.1 ПКУ. Підставою для видання такого наказу є відповідний наказ ДПС про призначення перевірки.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»