• Посилання скопійовано

Який податковий борг вважається безнадійним та коли його можуть списати?

Платник податків звертається до територіального органу ДПС з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню. До заяви обов’язково додається Сертифікат

Який податковий борг вважається безнадійним та коли його можуть списати?

ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що податковими органами здійснюється списання безнадійного податкового боргу платників податків згідно з положеннями ст. 101 ПКУ відповідно до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Мінфіну №220.

Згідно з пп. 2 розділу II Порядку безнадійним податковим боргом є:

  • податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;
  • податковий борг фізичної особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку;
  • податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, щодо якого минув строк давності, встановлений п. 102.4 ПКУ (1095 днів);
  • податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такий факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (далі – Сертифікат), виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами (пп. б п. 2 розд. II Порядку);
  • податковий борг платника податків, щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду;
  • податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

У випадку, передбаченому пп. 6 пп. 2 розділу II Порядку, платник податків звертається до територіального органу ДПС з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню. До заяви обов’язково додається Сертифікат.

В інших випадках (передбачених пп. 1 - 5, 7, 8 пп. 2 розділу II Порядку) подання платником заяви не є обов’язковим.

Списання безнадійного податкового боргу згідно з вимогами ст. 101 Кодексу здійснюється щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем кварталу.

Слід зазначити, що на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 Кодексу (абз. 11 пп. 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Водночас згідно з п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що запроваджується в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених Кодексом.

Крім того, пп. 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ застосовано особливості справляння податків і зборів у період воєнного стану. Зокрема, пп. 69.9 цього пункту для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім визначених цим підпунктом випадків.

Отже, з 18 березня 2020 року (у тому числі у період воєнного стану) податковими органами визнається безнадійним та списується податковий борг, строк давності (1095 днів) щодо якого минув до 17 березня 2020 року включно.

Списання за іншими підставами здійснюється згідно з відповідними положеннями Порядку.

Також відповідно до ст. 97 ПКУ безнадійним вважається борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Порядок списання такого податкового боргу визначено постановою КМУ №1231.

Згідно з цим законодавчим положенням вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку грошові зобов’язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов’язаної з банкрутством, у зв’язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу такого боржника.

Списання безнадійного податкового боргу здійснюється виключно головними управліннями ДПС в областях та м. Києві, міжрегіональними управліннями ДПС по роботі з великими платниками податків (Центральним, Східним, Західним, Південним, Північним), в якому такий платник податків перебуває за основним або неосновним місцем обліку.

За результатами розгляду документів, необхідних для підтвердження безнадійності податкового боргу, керівник (його заступник або уповноважена особа) територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке заноситься до інформаційно-комунікаційної системи податкових органів «Податковий блок» та інтегрованої картки (карток) боржника.

Джерело: ДПС у Дніпропетровській області

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»