• Посилання скопійовано

Чи застосовується штраф у разі самостійного виправлення помилок у Звіті про ТЦУ?

ПКУ не передбачено застосування штрафів у разі самостійного виправлення помилок, допущених під час складання Звіту, що не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому Звіті

Чи застосовується штраф у разі самостійного виправлення помилок у Звіті про ТЦУ?

Чи застосовується штраф у разі самостійного виправлення у Звіті про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення інформації (код особи, код ознак пов’язаності особи, код типу предмета операції, код сторони операції тощо) або у разі виявлення такої невідповідності контролюючим органом, але при цьому інформація щодо найменування особи – сторони контрольованої операції та вартісний показник контрольованих операцій не змінюються?

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, що форму Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі – Порядок №8) затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 №8 зі змінами та доповненнями.

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданому платником податку Звіті, визначено пп. 39.4.2 ПКУ та п. 2 розд. І Порядку №8.

У разі якщо платник податку виявив, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати (пп. 39.4.2 ПКУ та п. 2 розд. І Порядку №8):

  • новий Звіт (Звіт із позначкою «звітний новий») до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;
  • уточнюючий Звіт (Звіт із позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено під час складання основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»).

Подання платником податку уточнюючого Звіту не звільняє від відповідальності, передбаченої пп. 120.3 та 120.4 ПКУ.

Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати уточнюючий Звіт.

Згідно з п. 4 розд. IV Порядку №8 у розд. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту (далі – Додаток) у відповідних рядках зазначається інформація, зокрема:

«Повне найменування особи» – повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді). У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента;

«Код особи» – має збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

«Код(и) ознак(и) пов’язаності особи» – код відповідно до додатка 2 до Порядку №8 у разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов’язаними особами – нерезидентами. У разі якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення рядка «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи» разом із додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512 – 515 та 517 – 518, 524). В інформації про пов’язаність осіб зазначається номер додатка, до якого вона надається.

Крім того, п. 2 розд. IV Порядку №8 передбачено, що Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції.

Отже, у Додатку зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді з особою, інформація про яку зазначена у Додатку.

Таким чином, відображена контрольована операція має бути ідентифікована згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, відображений у графі 20 Додатка, має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 5 основної частини «Загальні відомості про контрольовані операції» Звіту.

З урахуванням п. 8 та п. 13 розд. IV Порядку №8 у розд. «Відомості про контрольовані операції» Додатка у графах 3 та 9 зазначається інформація про «код типу предмета операції», «Код сторони операції».

Відповідно до п. 120.3 ПКУ неподання платником податків, зокрема, Звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення, – тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:

300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, – у разі неподання Звіту;

3 відс. суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена пп. 39.4.6 та 39.4.9 ПКУ, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов’язку подання, зокрема, Звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Неподання платником податків, зокрема, Звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення після закінчення 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого п. 120.3 ПКУ, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання Звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, у разі самостійного виправлення у Звіті та/або документації з трансфертного ціноутворення інформації (код особи, код ознак пов’язаності особи, код типу предмета операції, код сторони операції тощо) або у разі виявлення такої невідповідності контролюючим органом, але при цьому інформація щодо найменування особи – сторони контрольованої операції та вартісні показники контрольованих операцій, зазначені у графах 20 Додатка та 5 основної частини «Загальні відомості про контрольовані операції» Звіту, не змінюються, відповідальність, передбачена п. 120.3 ПКУ, не застосовується.

ПКУ не передбачено застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених під час складання Звіту, що не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому Звіті.

Звертаємо увагу, що кожний конкретний випадок розглядається окремо, враховуючи фактичні обставини справ та дані про контрольовані операції, а також виправлені показники.

Що стосується уточнення показників у документації з трансфертного ціноутворення, ПКУ не передбачено окремого порядку її складення, тому інформація повинна відповідати вимогам, визначеним пп. 39.4.6 ПКУ.

Джерело: ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Право і відповідальність/Відповідальність, санкції і штрафи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Відповідальність, санкції і штрафи»