• Посилання скопійовано

З 3 січня діє нова типова форма обліку доходів та витрат для фізосіб-«єдинників» ІІІ групи

3 січня набрав чинності Наказ Мінфіну №405, яким затверджено типову форму обліку доходів і витрат ФОП – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, та Порядок її ведення. Тож з цього часу вже треба вести облік доходів і витрат у новій формі

З 3 січня діє нова типова форма обліку доходів та витрат для фізосіб-«єдинників» ІІІ групи

Нагадаємо, що ще з 1 січня 2022 року змінилися правила ведення обліку для ФОП – платників єдиного податку III групи. Законом №1914-IX було внесено зміни до п.  296.1 ПКУ. За ними фізособи-«єдинники» ІІІ групи (платники ПДВ) мають  вести облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені Мінфіном. Про це ми розповідали у своїй аналітиці.

При цьому у нормі зазначено, що ФОП – платники єдиного податку III групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності. Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

До затвердження нової форми ФОП – платники ЄП, які є платниками ПДВ, мали вести книгу обліку доходів і витрат у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів і витрат.

Проєкт відповідного наказу було розроблено ще на початку 2022 року, до війни. Але набрав чинності він лише зараз. 

Так  наказом від 30.11.2022 р. №405 Мінфіном затверджено типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізособами-"єдинниками" ІІІ групи, які є платниками ПДВ. та Порядок її ведення.

Цей наказ набрав чинності 3 січня 2023 року (з дня його офіційного опублікування). Опублікування відбулося 03.01.2023 року в "Офіційному віснику України" № 1. Тобто з 3 січня вже треба вести облік доходів і витрат у новій формі. На жаль, так, перші два дні цього року потрапляють ще в стару книгу обліку. Проте у новій книзі записи треба буде вести наростаючим підсумком.

 

Загальні правила

Типова форма ведеться за вибором платника податку в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.
У разі обрання платником податку ведення типової форми в паперовому вигляді записи у ній виконуються розбірливо, кульковою ручкою темного кольору. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку.

Увага, перехідне правило! У разі ведення нової типової форми протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня типова форма залишається у платника податку.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді платник податку зобов'язаний вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронній формі через Е-кабінет слід мати відповідний ЕЦП. Після його отримання такий платник здійснює операції з ведення обліку доходів і витрат безкоштовно.

У типовій формі, яка ведеться в електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету, допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, у якому відображається від'ємне або позитивне значення.

Записи у типовій формі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема, оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачений єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

Типова форма зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Дані типової форми заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення декларації.
У разі ведення обліку доходів і витрат в е-вигляді платник податку зобов'язаний на вимогу ДПС надати засвідчену належним чином електронну копію обліку доходів і витрат або паперову копію оригіналу електронного документа обліку доходів і витрат.
І ще. Платники податку не включають до витрат і доходів суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).


Порядок ведення обліку доходів
Платник податку заносить до типової форми відомості, за якими здійснюється облік доходів і витрат, у такому порядку: на першому аркуші типової форми зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), або номер паспорта (для осіб, які за релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 У розділі I "Доходи" типової форми:
 • у графі 1 зазначається дата запису. Записи ведуться в хронологічному порядку;
 • у графах 2 - 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою, визначеною підпунктом 1 пункту 293.3 ПКУ, без податку на додану вартість;
 • у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;
 • у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;
 • у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та розраховується як різниця граф 2 і 3;
 • у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), наданих платнику податку згідно з договорами дарування та іншими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також вартість товарів, переданих платнику податку на відповідальне зберігання і використання таким платником;
 • у графі 6 відображається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;
 • у графі 7 відображається сума, що отримана від реалізації власної сільськогосподарської продукції;
 • у графі 8 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5, 6 і 7;
 • у графах 9 і 10 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 1, 3, 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.
 
Порядок ведення обліку витрат
У розділі II "Витрати" типової форми:
 • у графі 1 зазначається дата запису. Записи ведуться в хронологічному порядку;
 • у графах 2 і 3 відображаються витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;
 • у графі 4 відображається сума витрат на оплату праці у разі використання праці найманих осіб;
 • у графі 5 відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • у графі 6 зазначається сума витрат від виробництва власної сільськогосподарської продукції;
 • у графі 7 відображається сума інших витрат, які понесені у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема, витрат на зв'язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо;
 • у графі 8 відображається загальна сума витрат на провадження господарської діяльності як сума граф 3, 4, 5, 6 і 7.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/Фізособи — підприємці на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Фізособи — підприємці на єдиному податку»