• Посилання скопійовано

Декларація з ЄП для ФОПів 3-ї групи: складаємо за 2023 рік

За якою формою та в які строки слід подати декларацію з єдиного податку ФОПу, який перебуває у 3-й групі? Як показати в такій декларації суму ЄСВ до сплати? Що загрожує за неподання декларації у встановлені ПКУ строки?

Декларація з ЄП для ФОПів 3-ї групи: складаємо за 2023 рік

Про те, як складають декларацію з єдиного податку юрособи 3-ї групи, у нас була стаття щодо першого півріччя 2023 року. Вона залишається актуальною, і юрособи можуть використовувати її при звітуванні за 2023 рік.

А зараз ми розглянемо, як звітують за 2023 рік ФОПи 3-ї групи.

 

Форма декларації і строки її подання

Декларацію за 2023 рік ФОПи 3-ї групи подають за формою, встановленою наказом Мінфіну від 19.06.2015 №578. Останній раз зміни до цієї форми були внесені наказом Мінфіну від 15.12.2022 №438. Тобто у 2023 році форма не змінювалася.

Подати таку декларацію потрібно протягом 40 днів після закінчення звітного періоду. Тобто за 2023 рік її подають до 9 лютого 2024 року (включно).

Єдиний податок на 3-й групі сплачують протягом 10 к. д. після граничного строку подання декларації за місцем податкової адреси – п. 57.1 ПКУ. Тож сплатити ЄП, нарахований за 2023 рік (по суті, саме за IV квартал цього року), треба до 19 лютого 2024 року (включно).

 

Чи подавати порожню декларацію з ЄП 3-ї групи?

Як бути тим ФОПам, які не мали доходів у 2023 році?

Згідно з абзацом першим п. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Посилаючись на цю норму, податківці говорять, що юрособи – платники ЄП 3-ї групи, які протягом звітного року не мають доходів, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, не зобов’язані подавати декларацію за такий рік – див. ЗІР, підкатегорія 108.01.05.

 

Чи буде штраф за неподання декларації під час воєнного стану?

Наразі діє лише одне звільнення від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, у тому числі з єдиного податку, у зв’язку з воєнним станом (пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ):

якщо немає можливості своєчасно подати декларації, – без штрафів можна буде виконати ці обов’язки протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Причому якщо така можливість у платника податків з’явиться ще до закінчення війни, то подати декларацію треба швидше. Адже платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених цим Кодексом, за умови виконання ними податкових обов’язків щодо подання звітності, сплати податків і зборів протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Якщо можливість подати декларацію була, декларацію потрібно було подати, але її не було подано, то податківці застосують штраф, передбачений п. 120.1 ПКУ: 340 грн за перше порушення і 1020 грн за кожне наступне (якщо до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за порушення строків подання податкових декларацій).

Існує ще й адмінштраф. Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ тягнуть за собою накладення штрафу на ФОПа або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від 30 до 40 н.м.д.г. (від 510 грн до 680 грн). Це передбачає ст. 165-1 КпАП. Але на час війни ФОПів від нього звільнено

 

Як складається декларація

Наказом Мінфіну від 19.06.2015 №578 затверджено лише форми податкових декларацій з єдиного податку, а інструкції або порядку їх складання немає. Тому «єдинникам» доводиться орієнтуватися лише на самі форми, назви їхніх рядків та примітки до них, а також на консультації податківців.

 

Обов’язкові реквізити декларації з ЄП для ФОПів

Відповідно до п. 48.2 ПКУ обов’язкові реквізити – це інформація, яку має містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Обов’язкові реквізити податкової декларації визначено у п. 48.3 та 48.4 ПКУ, і всі вони мають бути заповнені правильно, тому що помилка в цих реквізитах – підстава для неприймання декларації.

Отже, ось обов’язкові реквізити декларації з єдиного податку для ФОПів 3-ї групи, без яких податківці можуть її не визнати:

– 1 – тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий). Звітуючи за 2023 рік вперше, ФОП обирає саме звітний тип декларації;

– 2 – звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація. Звітуючи за 2023 рік, треба обов’язково зазначити період – рік, і власне зазначити, що це 2023 рік;

– 3 – звітний (податковий) період, що уточнюється. Цей реквізит є обов’язковим лише в разі виправлення у складі декларації помилок за минулі звітні періоди;

– 4 – найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;

– 5 – інформація про ФОПа:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків згідно з реєстраційними документами;

– 6 – його податкова адреса (місце проживання). Електронна адреса та номер телефону не є обов’язковими реквізитами декларації;

– 7 – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (останнє лише для тих, хто офіційно відмовився від РНОКПП та має про це відмітку в паспорті);

– дата подання декларації (наприкінці форми);

– інформація про додатки, подані у складі декларації. Їх всього 2:  

  • Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»; 
  • Додаток 2 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік»; 

– підпис ФОПа або іншої особи, яка уповноважена на заповнення декларації. Щодо такої уповноваженої особи (трохи вище рядка для підпису) наводиться й інформація: П.І.Б. та РНОКПП.

 

Розділ І – загальні показники підприємницької діяльності

Рядок 9 – тут зазначається, за наявності, фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб). При цьому вказується найбільша чисельність працівників протягом року. Але з цієї кількості виключаються працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею 3 і 6 років та працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

Рядок 10 – у ньому зазначаються види економічної діяльності, яку ФОП здійснював у звітному році (у розрізі кодів КВЕД та їх назви). 

«Податковий звітний період» – у цьому разі це буде 2023 рік.

 

Якщо протягом звітного року ФОП перебував тільки у 3-й групі ЄП, то розділи ІІ і ІІІ він не заповнює, та одразу переходить до розділу ІV. 

Назва показника Код рядка Обсяг (грн, коп.)
Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3% 05  
Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5% 06  
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді 07  

 

Розділ ІV – показники господарської діяльності для платників 3-ї групи

У цьому розділі усього три рядки – з 05 по 07. Ці рядки, які й інші далі у декларації, заповнюють у гривнях з копійками.  

У них ФОП зазначає свій річний дохід, а потрібний рядок вибирає залежно від ставки ЄП, яку він сплачував. 

Наприклад, якщо протягом усього 2023 року він перебував на ставці ЄП 5%, то він усю суму річного доходу відображає у рядку 06. 

Якщо ж частину року, наприклад, перші 2 квартали, він перебував на ставці 3%, то суму річного доходу доведеться розділити. Дохід за перше півріччя ФОП відображатиме у рядку 05, а за друге – у рядку 06. 

Окремо (у рядку 07) відображаються доходи, які були отримані внаслідок порушення умов перебування у 3-й групі платників ЄП. Наприклад, сума перевищення річного доходу над річним лімітом перебування у 3-й групі (7 818 900 грн) або сума доходу, отриманого від розрахунків у негрошовій формі тощо. Встановлено для такого доходу і окрему ставку ЄП – 15%, про що – далі. 

Увага! Про те, як розрахувати розмір річного ліміту доходу у 2023 році тим ФОПам, які частину року перебували у «спецгрупі» за ставкою 2%,  ми докладно розповідали тут і тут.

 

Розділ V – розрахунок єдиного податку за звітний період

У рядку 08 цього розділу зазначають загальну суму річного доходу.

Наприклад, якщо весь 2023 рік ФОП платив ЄП за ставкою 5%, то він зазначає в цьому рядку значення рядка 06.

Якщо він платив ЄП і за ставкою 3%, то в рядку 08 зазначає сума значень рядків 05 і 06.

Якщо ж ФОП протягом року перебував у різних групах платників ЄП, то в рядку 08 він зазначає загальну суму доходу, який отримував у всіх групах протягом року. Звісно, дохід, отриманий у «спецгрупі» за ставкою 2%, у цьому рядку (як, власне, і в усій декларації) не відображається.

Якщо певна сума доходу була зазначена у рядку 07, то в рядку 09 визначається сума ЄП за ставкою 15% від суми такого доходу. У рядках 10 і 11, відповідно, відображається сума ЄП, порахована за ставками 3% (застосовується до доходу в рядку 05) та 5% (застосовується до доходу в рядку 06).

Загальна сума розрахованого таким чином ЄП зазначається у рядку 12. 

Але ж ФОП 3-ї групи звітує щокварталу! І суму ЄП за 9 місяців 2023 року він вже визначив у попередній декларації і сплатив. Цю суму ФОП показує у рядку 12.

А в рядку 14.1 ФОП показує різницю між поточним і попереднім значенням рядків 12 – тобто різницю між рядком 12 та 13 цього розділу поточної декларації, визначаючи таким чином, по суті, суму ЄП за IV квартал 2023 року, яку він має сплатити до 19 лютого.

Якщо ФОП використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення та визначає мінімальне податкове зобов’язання (в додатку 2), то у рядку 14.2 він відображає позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (рядок 04 графи 3 розділу II додатка 2).

Таким чином, загальна сума ЄП, яка підлягає сплаті до 19 лютого, відображається у рядку 14 і становить суму значень рядків 14.1 та 14.2.

Розділ VІ заповнюють лише ті ФОПи, які вирішили уточнити показники попередніх декларацій, у яких виявлено помилку. Зараз складання цього розділу ми розглядати не будемо, про виправлення помилок поговоримо в окремій статті.

 

Розділ VII – щодо суми ЄСВ, яку має сплатити ФОП

Цей розділ складається лише з одного рядка. Оскільки увесь розрахунок суми ЄСВ до сплати здійснюється у додатку 1. 

Назва показника Код рядка Обсяг (грн, коп.)
Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатка 1) 21  

Докладно про складання додатка 1 до декларації ми говорили у статті щодо річної декларації ФОПів 1-ї та 2-ї груп за посиланням.

ФОП 3-ї групи складає цей додаток аналогічно. 

 

Додаток 2 щодо мінімального податкового забезпечення

Платники єдиного податку – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, зобов'язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік (п. 297-1.1 ПКУ).

Він складається у вигляді таблиці, де треба навести дані про с/г земельні ділянки, які ФОП використовує у підприємницькій діяльності.

ФОП 3-ї групи орендує дві земельні ділянки і використовує у своїй діяльності, про що було подано №20-ОПП, але у власності як фізична особа має ще інші землі с/г призначення, які не використовує у своїй діяльності. Чи потрібно нараховувати самостійно МПЗ на ті, які не подані в №20-ОПП, чи це нарахування здійснить контролюючий орган?

Для фізичної особи – платника єдиного податку 3-ї групи різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок обчислюється шляхом віднімання від загального мінімального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

Таким чином, такі ФОПи нараховують МПЗ за земельні ділянки, які використовують у своїй господарській діяльності. При цьому за земельні ділянки, які не використовуються у господарської діяльності, МПЗ нараховує орган ДПС.

Дані про ділянки, з яких рахується МЗП, наводяться у розділі І додатка 2, відповідно до назв граф таблиці та приміток до неї. При цьому дані про ділянки окремо наводяться у рядках 1.1, 1.2 тощо (кількість рядків не обмежена). А загальний підсумок суми МЗП наводиться у графі 11 рядка 2 розділу І.

У розділі ІІ наводиться інформація про сплачені протягом звітного року податки та збори (ЄП, ПДФО та ВЗ за себе, ПДФО та ВЗ за найманих працівників, ПДФО та ВЗ за договорами оренди з фізособами, земельний податок, рентна плата за спецвикористання води – в разі їх сплати протягом року). При цьому спочатку знову наводиться значення графи 11 рядка 2 розділу І, – тобто поточна сума МЗП.

Окремо в розділі ІІ відображається 20% витрат на сплату орендної плати земельних ділянок (це значення теж переноситься з рядка 2 графи 12 розділу I).

Таким чином, у рядку 04 розділу ІІ визначається сума МЗП до сплати: це має бути значення різниці між сумою МЗП, визначеною у розділі І, та сумою сплачених податків та зборів і 20% витрат на сплату орендної плати. Якщо це значення позитивне, то воно переноситься до рядка 14.2 декларації. Якщо ж від'ємне, то воно залишається в цьому додатку і до декларації не переноситься.

Якщо фізична особа – підприємець протягом звітного податкового року перебувала у першому півріччі на загальній системі оподаткування, а у другому півріччі – у 3-й групі платників ЄП, то в якій декларації і за який період подавати розрахунок МПЗ?

Фізичні особи – підприємці, які протягом звітного податкового року перебували як на загальній системі оподаткування, так і були платниками єдиного податку, з метою уникнення порушень при обчисленні МПЗ за звітний рік подають:

  • податкову декларацію про майновий стан і доходи, у складі якої подають Додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання за перше півріччя;
  • податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи – фізичної особи – підприємця, у складі якої формується Додаток 2 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» за друге півріччя.

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/ФОП на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ФОП на єдиному податку»