• Посилання скопійовано

Як заповнюється поле 5.3 заяви про застосування ЄП у разі зміни ставки з 3% на 5%?

Платник ЄП ІІІ групи зі сплатою ПДВ у разі зміни ставки єдиного податку з 3 відсотків у полі 5.3 заяви зазначає відомості про реєстрацію платника ПДВ та проставляє позначку про анулювання реєстрації платником ПДВ

Як заповнюється поле 5.3 заяви про застосування ЄП у разі зміни ставки з 3% на 5%?

ДПС у Запорізькій області розповідає, що відповідно до п. 293.3 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

  • 3 відсотка доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;
  • 5 відсотків доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 16.07.2019 №308, містить поле 5.3 із відомостями про реєстрацію платника ПДВ (індивідуальний податковий номер, дата реєстрації платником ПДВ) та можливістю проставити відповідну позначку.

Згідно з пп. «б» пп. 4 п. 293.8 ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання Заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ.

Відповідно до п. 183.4 ПКУ у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до пп. «б» пп. 4 п. 293.8 ПКУ реєстраційна заява платника ПДВ подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.

Згідно з пп. «в» пп. 4 п. 293.8 ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ і подання заяви щодо зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ.

Таким чином, якщо платник єдиного податку змінює ставку єдиного податку на 3 відсотки, у полі 5.3 Заяви відомості про реєстрацію платника ПДВ не заповнюються, однак проставляється позначка про реєстрацію платником ПДВ з першого числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ. У такому разі реєстраційна заява платника ПДВ (ф. №1-ПДВ) подається у порядку, встановленому п. 183.7 ПКУ, та не пізніше ніж за 10 календарних днів (у разі зміни ставки з 3 на 5 відсотків) або не пізніше ніж за 15 календарних днів (у разі зміни першої/другої групи на третю групу) до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка 3 відсотки.

Згідно з пп. 5 п. 293.8 ПКУ у разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ, платники єдиного податку третьої групи зобов’язані, зокрема, перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків шляхом подання Заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ. У такому разі у полі 5.3 Заяви відомості про реєстрацію платника ПДВ не заповнюються та позначка про анулювання реєстрації платником ПДВ не проставляється (оскільки реєстрація платником ПДВ є анульованою).

Згідно з пп. 298.1.5 ПКУ за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника ПДВ у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

Згідно з абзацом п’ятим п. 5.4 розділу V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1130, якщо на підставі заяви суб’єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату ПДВ, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з реєстру платників ПДВ на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ (ф. №3-ПДВ) згідно з пп. «в» п. 184.1 ПКУ останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування. Контролюючий орган виключає суб’єкта господарювання з реєстру платників ПДВ без подачі таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у Заяві таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.

Таким чином, платником єдиного податку третьої групи, який зареєстрований платником ПДВ та змінює ставку єдиного податку з 3 відсотків, у полі 5.3 Заяви зазначаються відомості про реєстрацію платника ПДВ та проставляється позначка про анулювання реєстрації платником ПДВ останнім днем звітного періоду, що передує переходу на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ. При цьому заява про анулювання реєстрації платника ПДВ (ф. №3-ПДВ) не подається.

Водночас п. 184.2 ПКУ встановлено, що якщо стосовно особи, зареєстрованої платником ПДВ, до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично за даними реєстру платників єдиного податку.

Джерело: ДПС у Запорізькій області

Рубрика: Спрощена система/ФОП на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ФОП на єдиному податку»