• Посилання скопійовано

Облік у ФОПа запасів складних товарів: на що звернути увагу?

ФОП планує виробляти годинники. Деталі для годинників придбаваються у різних постачальників. Як заповнити форму ведення обліку товарних запасів, зокрема щодо надходження?

Облік у ФОПа запасів складних товарів: на що звернути увагу?

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку (п. 12 ст. 3 Закону про РРО).

ФОП щодо надходження товарів вносить до Форми обліку товарних запасів відомості в такому порядку:

  1. у графі 1 зазначає порядковий номер рядка, в якому зроблено відповідний запис;
  2. у графі 2 – дату здійснення запису;
  3. у графах 3 – 6 – реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), найменування суб’єкта господарювання – постачальника або отримувача, його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ / номер ID-картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті);
  4. у графі 7 – загальну вартість товару відповідно до первинного документа про надходження товару.

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки зберігаються у місці продажу (господарському об’єкті) (Порядок №496).

Документи, які підтверджують облік та походження товарів – це форма ведення обліку товарних запасів та первинні документи (пп. 2 розділу I Порядку №496).

Первинні документи – це опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупівлі, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника й отримувача товару (найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, серія та номер паспорта/номер ID-картки для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), дату проведення операції, найменування, кількість і вартість товару.

У нашому випадку постачальником товару є саме виробник (ФОП). Товар – це годинник (готовий виріб).

Первинними документами, що підтверджують собівартість продукції, є документи, які підтверджують витрати щодо кожної статті калькуляції. Розрахунок калькуляції собівартості продукції/звіт виробництва, не належить до первинних документів у розумінні Закону про бухоблік, бо не містить усіх обов’язкових реквізитів, передбачених ст. 9 Закону про бухоблік, та не містить інформації про господарську операцію.

Тобто калькуляція собівартості продукції за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, тому що нею не дається розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції. Щодо цього є лист Мінфіну від 15.02.2013 №31-08410-07/23-357/246, який ґрунтується ще на старій редакції Закону про бухоблік, але суть питання від цього не змінюється.

Увага: ФОП не повинен вести бухгалтерський облік відповідно до НП(С)БО, але Закон про РРО вимагає ведення обліку товарних запасів на основі первинних документів. Регламентованих форм оприбуткування продукції з виробництва немає.

На нашу думку, ФОП може самостійно розробити такий документ (див. зразок).

Зразок

Основними реквізитами первинного документа є найменування підприємства, установи, від імені яких складено документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках), посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються НБУ) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ст. 9 Закону про бухоблік).

Заповнення форми обліку за наведеним зразком акта виробництва буде таке:

  • графа 1 – порядковий номер рядка, починаємо з 1;
  • графа 2 – дата запису;
  • графи 3 – 6 – реквізити первинного документа, зокрема акта виробництва. Постачальник – ФОП;
  • графа 7 – загальна вартість товару відповідно до акта виробництва.

Такий підхід – це виключно думка автора, адже тоді буде дотримано логіки заповнення цієї форми. Проте окремих роз’яснень, як заповнювати форму товарного обліку запасів при виробництві продукції, не наведено, тож ФОПу доцільно звернутися до Мінфіну за консультацією, бо фінансові санкції значні.

Статтею 20 Закону про РРО передбачено, що до суб’єктів господарювання, які реалізують товари, які не обліковані у встановленому порядку, або не надали під час перевірки документів, які підтверджують облік товарів, що розташовані у місці продажу, за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше ніж 10 н. м. д. г.

Автор: Пантюхова Анна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Готівковий обіг та каса

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Готівковий обіг та каса»