• Посилання скопійовано

Нове законодавство про кредитні спілки: підписано закон

Закон, який нарешті прийняла в цілому ВРУ та який підписано Президентом, пропонує розширити перелік послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам

Нове законодавство про кредитні спілки: підписано закон

З четвертої спроби 14 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №5125 "Про кредитні спілки". "За" проголосували 258 нардепів, - розповів Я. Железняк. У першому читанні його було прийнято ще у 2021 році.

"З 2019 року ми в комітеті приймали різні законопроєкти. Деякі з них дуже складні. Але законопроєкт №5125 «Про кредитні спілки» виявився найскладнішим. Законопроєкт, що завершує собою велику реформу небанківського фінансового ринку, 4 рази виносився в залу. Вперше він не пройшов, коли в залі загорівся пульт і засідання перервали, вдруге 24.02.2022 почалася війна, втретє - була оголошена тривога. Сьогодні врешті закон підтримано", - написав Д. Гетманцев після прийняття закону.

І тільки 30 серпня відповідний Закон №3254 було підписано Президентом (така інформація міститься в картці законопроєкту). Але поки що текст законопроєкту не оприлюднено та не опубліковано.

Законопроєктом пропонувалося якісне та концептуальне оновлення редакції чинного Закону "Про кредитні спілки" з метою закріплення  нових підходів до регулювання ринку кредитних спілок та діяльності кредитних спілок.

Так, положеннями нової редакції проєкту Закону «Про кредитні сіплки» пропонується:

1) розширення переліку послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам. Для кредитних спілок з’явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг;

2) розширення переліку інших видів діяльності, пов’язаних з основною діяльністю кредитної спілки за умови, що така діяльність пов’язана з основою діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів, зокрема право надавати супровідні (в тому числі посередницькі) послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою або іншим надавачем фінансових послуг;

3) приведення у відповідність до чинного законодавства, зокрема до Закону  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», процедури створення та державної реєстрації кредитної спілки;

4) удосконалення процедури ліцензування діяльності кредитної спілки за рахунок: об’єднання в єдину процедуру отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та реєстрації заявника як фінансової установи; видачі загальної ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки; впровадження процедури зміни обсягу чинної ліцензії (розширення/звуження переліку послуг) за заявою кредитної спілки;

5) удосконалення системи управління кредитної спілки:

 • встановлюються загальні вимоги до системи управління кредитною спілкою;
 • удосконалюються процедури скликання та проведення загальних зборів членів кредитної спілки, а саме: знижено поріг кворуму загальних зборів, розширено перелік способів повідомлення про проведення загальних зборів, передбачено різні способи проведення загальних зборів та голосування на них (дистанційні загальні збори, шляхом опитування, за участі делегатів, можливість раннього голосування тощо);
 • запровадження процедур самооцінки / погодження керівників та осіб, що виконують ключові функції, що забезпечить перевірку їх відповідності вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації;
 • запровадження диференційованих підходів для кредитних спілок в контексті моделі побудови корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, залежно від типу кредитної спілки;
 • встановлення заборони керівникам кредитної спілки та особам, що здійснюють ключові функції у кредитній спілці, бути представниками інших членів кредитної спілки на загальних зборах членів кредитної спілки;
 • запроваджено вимогу погодження Національним банком України кандидатів на посади керівників кредитної спілки (кандидатів на посади керівників об’єднаної кредитної спілки);
 • встановлено право Національного банку України вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України вимогам;
 • передбачено право кредитних спілок передавати певні функції, окремі задачі та процеси в межах таких функцій на аутсорсинг об’єднаної кредитної спілки;

6) удосконалення вимог до структури капіталу кредитної спілки:

 • розширено джерела поповнення капіталу кредитної спілки (обов'язкові додаткові пайові внески членів кредитної спілки, які є безповоротніми; субординований борг; фонд стабілізації та центр підтримки ліквідності кредитних спілок на рівні об’єднаної кредитної спілки);
 • запроваджені вимоги достатності регулятивного капіталу 1-го рівня та загального регулятивного капіталу; 
 • підвищено вимоги до формування резервного капіталу;  

7) вдосконалення організації державного нагляду за діяльністю кредитних спілок у частині встановлення/розширення повноважень Національного банку України щодо: 

 • встановлення пруденційних нормативів з урахуванням розміру кредитної спілки, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних кредитною спілкою операцій, організаційної структури та притаманних її діяльності  ризиків;
 • здійснення контролю за правочинами кредитних спілок із пов’язаними з кредитною спілкою особами;
 • права вимагати від кредитної спілки, її керівників вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та на приведення діяльності кредитної спілки у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі щодо поліпшення фінансового стану кредитної спілки, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків її діяльності, підвищення якості корпоративного управління та системи внутрішнього контролю;
 • встановлення для кредитної спілки підвищених значень економічних нормативів;
 • застосування до кредитної спілки коригувальних заходів, заходів впливу та заходів раннього втручання, таких як: реалізація плану відновлення кредитної спілки, збільшення частоти подання фінансової та інших видів звітності, встановлення обмеження на розподіл прибутку та інші види розподілу капіталу, коригування або перегляд плану діяльності кредитної спілки, встановлення підвищених вимог до системи внутрішнього контролю кредитної спілки; тимчасова заборона залучати нові вклади від членів кредитної спілки, здійснювати кредитування членів кредитної спілки тощо;
 • права запровадити тимчасову адміністрацію для організації та збереження активів, документів, інформаційних систем, систем обліку та реєстрації, баз даних кредитної спілки;

8) удосконалення процедури виходу кредитної спілки з ринку: 

 • платоспроможна кредитна спілці має право добровільно ліквідуватися або приєднатися до інших кредитних спілок;
 • добровільна реорганізація (злиття, приєднання) або ліквідація кредитної спілки можлива виключно за умови надання Національним банком України відповідного дозволу згідно із затвердженим планом реорганізації або ліквідації кредитної спілки;
 • процедура добровільного виходу кредитної спілки з ринку здійснюється згідно із затвердженим планом, у якому будуть чітко визначені строки, умови та дії органу управління спілкою в межах завершення виконання її поточних зобов’язань та припинення діяльності;
 • примусова ліквідація кредитної спілки здійснюється шляхом анулювання Національним банком України ліцензії  спілки в разі визнання її неплатоспроможною або з інших підстав та звернення до суду з метою ліквідації цієї спілки;

9) удосконалення регулювання об’єднаної кредитної спілки:

 • уточнено правовий статус об’єднаної кредитної спілки;
 • передбачено можливість створення об’єднаною кредитною спілкою фонду стабілізації як окремого механізму підтримки платоспроможності своїх членів;
 • унормовані повноваження об’єднаної кредитної спілки щодо контролю за діяльністю кредитних спілок – членів об’єднаної кредитної спілки.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Закони та підзаконні акти

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Закони та підзаконні акти»