• Посилання скопійовано

Лист ТПП стосовно форс-мажору не захистить від штрафів щодо ЗЕД-розрахунків

Для звільнення від штрафів за порушення граничних строків ЗЕД-розрахунків необхідно обґрунтувати неможливість виконання іноземною компанією постачання товару після перерахування авансу та отримати сертифікат про наявність форс-мажорних обставин від ТПП

Лист ТПП стосовно форс-мажору не захистить від штрафів щодо ЗЕД-розрахунків

ДПС у своєму аналізі наголосила, що за результатами проведеної перевірки ТОВ «А» контролюючим органом застосовано до платника податків пеню за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: несвоєчасне отримання товару за зовнішньоекономічним контрактом.

 

Позиція платника податку

Платник податків просив скасувати оскаржене податкове повідомлення-рішення, оскільки вважає, що пеню застосовано неправомірно, адже відповідно того, що Торгово-промислова палата України листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою запровадження воєнного стану з 24.02.2022 строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Тобто ТПП України листом повідомила «всім, кого це стосується» про те, що з 24.02.2022 зазначені обставини є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності України, а отже, зупиняє нарахування пені.

 

Результати розгляду скарги

Відповідно до ч. 6 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі – Закону № 2473), у разі якщо виконання договору за операціями з імпорту товарів зупиняється у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків, установленого Національним банком України, та нарахування пені відповідно до ч. 5 цієї статті зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

Підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).

Тобто одна зі сторін договору повинна довести, що наявні обставини (запровадження воєнного стану чи початок бойових дій) мають відношення до конкретного господарського зобов’язання та унеможливлюють після здійснення авансового платежу Товариством постачання йому іноземною компанією обладнання на невизначений строк, а також з метою ненарахування пені за порушення граничних строків розрахунків у період дії форс-мажорних обставин необхідно засвідчити цей факт відповідною довідкою уповноваженої організації (органу) країни нерезидента та/або сертифікатом ТПП України.

Пунктом 6 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 № 44(5) (далі – Регламент ТПП) визначено, що підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14.1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також визначених сторонами за договором законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Згідно з Регламентом ТПП форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності щодо кожного окремого договору, виконання якого настало згідно з умовами договору і виконання якого стало неможливим через наявність зазначених обставин, шляхом видачі сертифіката ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством та Регламентом. При цьому ТПП України веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих ТПП України та регіональними ТПП (Реєстр сертифікатів), про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та Реєстр уповноважених осіб.

Враховуючи вимоги Закону № 2473 і Регламенту ТПП, для можливого звільнення товариства від відповідальності за порушення граничних строків розрахунків, встановлених Нацбанком, необхідно обґрунтувати неможливість виконання іноземною компанією поставки товару після здійснення товариством на його користь авансового платежу відповідно до укладеного зовнішньоекономічного контракту, та отримати сертифікат про наявність форс-мажорних обставин від Торгово-промислової палати України із зазначенням періоду дії таких обставин.

Однак під час адміністративного оскарження ТОВ «А» відповідної довідки про підтвердження форс-мажорних обставин надано не було.

Враховуючи вищевикладене, рішенням ДПС залишено скаргу платника податків без задоволення.

 

Джерело: ДПСУ

Рубрика: Держрегулювання/ЗЕД

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ЗЕД»