• Посилання скопійовано

Акцизна накладна на реалізацію пального у двох примірниках

У минулих матеріалах ми поговорили про підготовчі дії платників акцизу щодо формування залишків пального на 1 липня. А зараз – наш матеріал про те, як будемо складати та реєструвати АН на реалізацію такого пального за липень (перехідний період) і наступні місяці

Акцизна накладна на реалізацію пального у двох примірниках

В попередній статті ми говорили про загальні правила складання АН, які діють вже з липня 2019 р. А зараз поговоримо про АН саме на реалізацію пального, які почнемо реєструвати з 23 липня (і за липень їх можна буде зареєструвати аж до 15 серпня включно). Далі діятимуть інші строки реєстрації, про що докладніше далі.

 

У яких випадках складається АН у двох примірниках?

У двох примірниках АН складаються на операції реалізації пального від одного акцизного складу до іншого, в тому числі це можуть бути як стаціонарні, так і пересувні акцизні склади в будь-якій комбінації (п. 231.3 ПКУ). При цьому реалізацією пального в даному контексті є будь-яка операція з переміщення пального з одного акцизного складу (далі – АС) або акцизного складу пересувного (далі – АСП) на інший АС/АСП: за плату, без оплати, або просто переміщення пального між власними акцизними складами.

Нагадаємо, що поняття акцизного складу пересувного визначено у пп. 14.1.6-1 ПКУ – це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України. При цьому паливний бак такого транспортного засобу не є акцизним складом, тому що пальне з паливного баку використовується виключно для роботи двигуна транспортного засобу. Пальне, що потрапило у бак транспортного засобу, вже виключене з обліку в СЕА РП. Тут ми прокоментували роз’яснення податківців щодо цього питання.

Якщо платник акцизного податку переміщує пальне між своїми акцизними складами, то він одночасно є особою, яка реалізує та особою, отримує пальне. В цьому випадку він складає та реєструє АН у двох примірниках у загальному порядку, єдиною відмінністю є те, що відправник та отримувач пального – одна й та сама особа.

 

Особливості заповнення деяких реквізитів АН у двох примірниках

У таблиці у лівій верхній частині форми АН зазначаються три реквізити, які в цілому характеризують операцію з пальним, на яку складається АН: 

 • код операції для складання АН в одному примірнику;
 • умови оподаткування пального;
 • напрям використання пального.

У примітках 1, 2 та 3 до форми АН наведено коди і їх розшифровки для кожного з цих реквізитів.

Код операції для складання АН у двох примірниках завжди буде мати значення «0».

Умови оподаткування пального – цей реквізит може приймати значення 0, 2, 3, 4:

 • «0» зазначається у загальному випадку реалізації пального;
 • «2» – у разі здійснення операцій з пальним, передбачених пп. 213.3.5 ПКУ та пп. 213.3.11 ПКУ;
 • «3» – при здійсненні операцій з бензинами авіаційними та паливом для реактивних двигунів на умовах, визначених п. 229.8 ПКУ. У цьому разі ставиться відповідна відмітка у реквізиті «Реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Податкового кодексу України» в залежності від того, на яку операцію складається АН. Всі чотири види таких операцій передбачено у п. 229.8.10 ПКУ і для кожної з них передбачено окрему відмітку в цьому реквізиті;
 • «4» – при здійсненні операцій, передбачених пп. 229.2229.7 ПКУ.

Напрям використання пального – цей реквізит може мати значення «0» або «2».

Напрям використання пального «0» застосовується у разі відвантаження пального:

 • з акцизного складу на акцизний склад пересувний та навпаки. Це такі випадки: а) відправник не знає, на який АС буде перевантажено пальне, і складає акцизну накладну зі свого АС на АСП; б) отримувач приймає пальне з АСП на свій АС;
 • з одного акцизного складу на інший акцизний склад без використання АСП. Цей варіант можливий при перевантаженні пального з одного АС на інший АС з використанням немагістрального трубопровода. Подібну ситуацію ми коментували тут. Також, на нашу думку, два АС в акцизній накладній будуть зазначатися і у випадку складання зведеної АН (про це – далі у статті). У всіх інших випадках так чи інакше потрібний АСП, щоб транспортувати пальне з одного АС до іншого, і тому найчастіше один зі складів буде АС, а інший – АСП.

Напрям використання пального «2» застосовується у разі відвантаження пального в тому випадку, коли відбувається реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий. Тобто ми заздалегідь знаємо, на який стаціонарний акцизний склад «поїде» наш товар, і яким транспортом він буде транспортуватись. Такий транспорт буде в даному випадку транзитним АСП. При цьому в такій акцизній накладній зазначаються реквізити всіх трьох акцизних складів: АС-відправника, АСП та АС-отримувача (зразок 2). Реквізити АСП зазначаються тільки у відповідному рядку правої частині АН, незалежно від того, хто є розпорядником такого АСП – відправник пального чи отримувач.

У правій верхній частині АН зазначається кількість примірників: перший – 1 з 2, другий – 2 з 2 з позначенням реєстраційного номера першого примірника.

Зразок заповнення АН у загальному випадку на реалізацію пального від одного платника акцизу до іншого з АС на АСП, коли АС-отримувач невідомий – див. у зразку 1.

 

Як зареєструвати два примірники акцизної накладної

Порядок реєстрації в ЄРАН двох примірників АН при реалізації пального з акцизного складу на акцизний склад визначено у п. 231.3 ПКУ:

 1. Відправник пального (на схемі нижче він позначений літерою «В») складає два примірники АН у день реалізації пального, реєструє перший з них в ЄРАН, а другий примірник в день її складання надсилає отримувачу пального;
 2. Отримувач пального (на схемі він позначений літерою «О») реєструє другий примірник після отримання пального та після реєстрації першого примірника АН, реєстраційний номер якого вказує у верхній правій частині другого примірника АН.

Ми проілюстрували це на схемі.

Схема реєстрації АН, що складається у двох примірниках

Строки реєстрації першого та другого примірника АН визначені у п. 231.6 ПКУ та залежать від виду акцизних складів, між якими відбувається рух пального – стаціонарні вони чи пересувні. Ми звели ці строки у таблицю 1.

Таблиця 1

Строки реєстрації АН, що складається у двох примірниках

 

З якого АС реалізовано пальне На який АС отримано пальне Примірник Хто реєструє примірник АН Строк реєстрації АН
1 Акцизний склад Акцизний склад або
Акцизний склад пересувний
1 Відправник – розпорядник АС у день складання АН, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального
2 Отримувач – розпорядник АС/АСП після фактичного отримання пального, але не пізніше 3 к.д., наступних за днем отримання пального на АС/АСП
2 Акцизний склад пересувний Акцизний склад пересувний 1 Відправник – розпорядник АСП у день складання АН, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального
2 Отримувач – розпорядник АСП після фактичного отримання пального, але не пізніше 3 к.д., наступних за днем отримання пального на АСП
3 Акцизний склад пересувний Акцизний склад 1 Відправник – розпорядник АСП Обидва примірники реєструються після фактичного отримання пального на акцизний склад, але не пізніше 3 к.д., наступних за датою складання акцизної накладної
2 Отримувач – розпорядник АС

 

Ще раз наголосимо: строки реєстрації АН значно скоротили! 

Максимум – це 3 дні, а тому, хто відвантажує пальне, реєструвати АН доведеться день в день! Довшими є лише перехідні строки, які діють щодо липневих АН!

Перехідні строки реєстрації АН: відповідно до п. 23 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ акцизні накладні, складені з 1 до 31 липня 2019 року (включно), реєструються в ЄРАН у період з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно).

 

Зведена акцизна накладна на безперервне постачання пального

Поняття безперервного постачання пального залишається і після 01.07.2019 р. Але стосується воно, як і раніше, лише безперервного постачання пального покупцю – суб’єкту господарювання. Більш того, зведені акцизні накладні можуть складатись постачальниками пального тільки на отримувачів пального, зареєстрованих як суб’єкти господарювання, з відповідним відображенням їх реквізитів в акцизній накладній.

Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального – суб’єктів господарювання (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

Зведені акцизні накладні складаються окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Особа – отримувач пального вважається такою, що отримує пальне безперервно, якщо їй надано можливість отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день місяця від особи, яка реалізує пальне, що підтверджується умовами укладеного між ними договору (п. 231.3 ПКУ).

Якщо така АН складається у двох примірниках, то перший примірник такої АН реєструється у день її складання, тобто не пізніше останнього дня місяця. Коли реєструвати другий примірник такої АН, у ПКУ прямо не визначено, тож можна зробити висновок, що другий примірник такої АН  реєструється не пізніше 3 к.д., наступних за днем складання АН (за загальним правилом, відображеним у рядку 1 таблиці 1).  Втім, думку податківців щодо цього ми ще почуємо.

Зведена акцизна накладна нічим не відрізнятиметься від звичайної АН, складеної з одного АС на інший АС (зразок 3). Проте в ній не зазначатиметься, як транспортувалося пальне між контрагентами, умови договорів з якими передбачають безперервне постачання пального, лише дані про акцизний склад покупця (які він має надати постачальнику).

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Акцизи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Акцизи»