Важливі теми
 • Скопійовано

З 2024 року пропонується запровадити відсоткове відрахування для підтримки неприбутківців

У Раді зареєстровано два законопроєкти щодо запровадження з 1 січня 2024 року механізму відсоткового відрахування для підтримки неприбуткових організацій

З 2024 року пропонується запровадити відсоткове відрахування для підтримки неприбутківців

У ВРУ зареєстровано два законопроєкти щодо запровадження механізму відсоткового відрахування для підтримки неприбуткових організацій:

 • №7500 зі змінами до Податкового кодексу;
 • №7501 зі змінами до Бюджетного кодексу.

У разі прийняття вони наберуть чинності  з 1 січня 2024 року.

 

Зміни до ПКУ

Законопроєктом пропонується внесення таких змін до Податкового кодексу:

1) запровадження поняття «відсоткове відрахування», яке означає частину ПДФО, сплаченого за попередній податковий (звітний) рік, що не перевищує встановлений ПКУ розмір та може бути перерахована відповідним платником податків на користь однієї або двох неприбуткових організацій в порядку та на умовах, визначених ПКУ.

За новою ст. 178-1 ПКУ платник податку матиме право відрахувати частину податку, сплаченого протягом або за результатами попереднього податкового (звітного) року, на користь однієї або двох неприбуткових організацій за власним вибором.

Для цілей цієї статті платником податків є фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи відповідно до пп. 162.1.1. ПКУ, а також ФОП, доходи якої від провадження господарської діяльності оподатковуються відповідно до статті 177 ПКУ.

У разі відрахування частини податку на користь однієї неприбуткової організації, частина податку, що відраховується, становить 2% від суми податку, сплаченого протягом або за результатами попереднього податкового (звітного) року.

У разі відрахування частини податку на користь двох неприбуткових організацій, частина податку, що відраховується, становить 1% від суми податку, сплаченого протягом або за результатами попереднього податкового (звітного) року на користь кожної неприбуткової організації відповідно;

2) закріплення права платника податків на відшкодування шкоди у разі безпідставного невключення або несвоєчасного включення контролюючим органом даних заяви про здійснення відсоткового відрахування до зведеного розрахунку відсоткових відрахувань;

3) запровадження механізму відсоткового відрахування шляхом подання платником податків заяви до контролюючого органу. Платник податків до 1 червня поточного податкового (звітного) року має подати до контролюючого органу за місцем реєстрації заяву про здійснення відсоткового відрахування у письмовій або електронній формі;

4) встановлення переліку вимог, яким має відповідати неприбуткова організація для отримання відсоткового відрахування.

Неприбуткова організація включається контролюючим органом до Реєстру отримувачів відсоткового відрахування, якщо одночасно відповідає таким вимогам:

 • створена та функціонує відповідно до Законів «Про громадські об'єднання» або «Про благодійну діяльність та благодійні організації», або «Про свободу совісті та релігійні організації»;
 • включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій протягом не менше одного року до дня подання заяви про включення до Реєстру отримувачів відсоткового відрахування;
 • не має заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів станом на дату подання заяви про включення до Реєстру отримувачів відсоткового відрахування;
 • у разі отримання відсоткового відрахування протягом попереднього податкового (звітного) року – організацією подано річний звіт про використання відсоткового відрахування в складі звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;
 • у разі отримання відсоткового відрахування протягом попереднього податкового (звітного) року – відсоткове відрахування використано в порядку, передбаченому пп. 133.4.2 ПКУ для використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;

5) визначення порядку перевірки контролюючим органом даних, вказаних в заяві платника, включення даних заяви до зведеного розрахунку відсоткових відрахувань та подання зазначеного розрахунку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів

 

Зміни до БКУ

Законопроєкт розроблено з метою оптимізації бюджету і узгодження норм БКУ зі змінами до податкового законодавства у зв'язку із запровадженням відсоткового механізму підтримки неприбуткових організацій.

Зокрема, пропонується внесення таких змін до БКУ:

 • встановити, що до видатків бюджету не належать, зокрема, відсоткове відрахування частини ПДФО на користь неприбуткових організацій;
 • визначити, що Казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, зокрема, здійснює відсоткове відрахування частини ПДФО на користь неприбуткових організацій;
 • встановити, що органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають ВРУ, Президенту України, КМУ, Рахунковій палаті та Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету, зокрема, про суми відсоткового відрахування частини ПДФО на користь неприбуткових організацій.

***

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДФО

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДФО»