Головна Усі новини Оподаткування ПДВ

ПДВ-зміни в компромісному проекті податкової реформи: аналіз від редакції

Попри очікування, змін щодо ПДВ досить багато

Згідно з законопроектом №3630, оподаткування ПДВ в новій редакції ПКУ регулюватиме розділ VI (а не V, як це було раніше). Відповідно зміниться і нумерація статей ПКУ.

 

Що залишилося без змін?

Без змін або майже без змін (тобто, із несуттєвими на перший погляд змінами) залишилися:

  • склад платників податку
  • порядок реєстрації платником податку, зокрема, і добровільної 
  • об’єкт оподаткування
  • порядок визначення місця постачання товарів
  • дата і порядок визначення податкового зобов’язання та податкового кредиту
  • ставки податку,
  • електронні сервіси від ДФС (як у 2015 році, інформація про платників податку оприлюднюється на сайті ДФСУ, а також надається суб’єктам господарювання за запитами в електронній формі) . 

 

База оподаткування

Попередній порядок не змінився. Щодо деяких операцій зазнав лише «косметичних» змін.

Як і в 2015 році, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижчою за ціну придбання таких товарів/послуг. Але з 01.04.2016 р. у разі неможливості визначення ціни придбання, база оподаткування не може бути нижче собівартості реалізації таких товарів/послуг. 

 База оподаткування операцій з постачання необоротних активів, як і раніше,  у разі відсутності їх обліку формується на підставі ринкової ціни.

 

Обов'язкова реєстрація платником ПДВ

З 01.04.2016 р. обов’язкова реєстрація платником ПДВ відбуватиметься,  якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 2 000 000 гривень без урахування ПДВ (на сьогодні - 1 млн грн).

Також:  якщо особа, яка не зареєстрована платником ПДВ, укладає одну чи більше цивільно-правових угод (договорів), внаслідок виконання яких планується здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, обсяг яких перевищить протягом одного звітного податкового періоду 2 млн грн, то така особа зобов'язана до дати здійснення операції, яка призведе до перевищення цієї суми, зареєструватися як платник  ПДВ.

Якщо обов’язкова реєстрація не здійснена, як і у 2015 році, порушник несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування

Правила обов’язкової реєстрації не поширюються на платників єдиного податку. 

 

Анулювання реєстрації

Більшість підстав і порядок анулювання залишилися без змін. 

Але з підстав, за якими органи ДФС мали право анулювати реєстрацію платника ПДВ, прибрали таку підставу – «в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу». 

Отже, за присвоєнням стану 9 анулювання реєстрації не відбуватиметься!

З іншого боку, з 01.04.2016 р. в податківців з’явиться право анулювати реєстрацію платника податку у випадку, якщо він протягом 6 послідовних податкових місяців (а не 12, як було до цього!) не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. 

 

Місце постачання послуг

Щодо послуг встановлюється базове правило. Місцем постачання послуг є:

а) місце реєстрації покупця послуг за умови, якщо він є суб’єктом господарювання;

б) місце реєстрації постачальника послуг за умови, якщо покупець послуг не є суб’єктом господарювання. 

Спеціальні правила визначення місця надання послуг встановлюється щодо вузького кола видів послуг (щодо нерухомості, у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг тощо).

 

Порядок коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту

Загалом, правила залишилися без змін, але внесено уточнення: зменшення суми податкових зобов’язань (так само, як і збільшення податкового кредиту) за розрахунком коригування, зареєстрованим в ЕРПН з порушенням терміну реєстрації, здійснюється у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така реєстрація. 

З цього можна зробити висновок: якщо строки реєстрації РК не порушені, то його можна використовувати у звітному періоді створення РК.

 

Звільнення від оподаткування

Операції, які не є об’єктом оподаткування, в новій редакції ПКУ не зазначаються. 

Проте є перелік операцій, які звільнені від оподаткування. Як і раніше, вони містяться і в складі розділу ПКУ, який присвячено ПДВ (ст. 190 ПКУ), і в Перехідних положеннях (підр. 2 р. XVI ПКУ).

 

Бюджетне відшкодування

Як і раніше, до бюджету має сплачуватися позитивна різниця між ПК та ПЗ.

Від'ємна різниця може бути:

-використана в погашення податкового боргу;

-віднесена до складу ПК наступних звітних періодів;

-повернута з бюджету як бюджетне відшкодування.

Однак якщо в 2015 році  орган ДФС мав право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування лише за наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, з 01.01.2016 р. така перевірка здійснюватиметься за наявності хоча б однієї з підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок:

1) від’ємного значення, сформованого за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;

2) операцій з придбання товарів у сільськогосподарських підприємств, що на дату здійснення операції з придбання перебували на спеціальному режимі оподаткування ПДВ;

3) за інших підстав, встановлених цим Кодексом.

 

Електронне адміністрування

Електронне адміністрування у 2016 році залишається майже без змін. 

Але з 01.01.2016 р. до формули розрахунку сум ПДВ, на які платник податку може зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування, додано новий збільшуючий показник ΣОвердрафт – сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником - сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування.

Показник ΣОвердрафт щокварталу (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) підлягає автоматичному перерахунку.

Для нових платників податку  таке збільшення  здійснюється протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за кварталом, в якому строк реєстрації платником ПДВ досягає 12 звітних (податкових) місяців. 

 

Податкова накладна

З 01.04.2016 р. податкова накладна не складається: 

а) при здійсненні постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування;

б) при здійсненні постачання товарів/послуг, місце постачання яких знаходиться за межами митної території України;

в) при здійсненні постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 0 відсотків. 

Отже, при експорті товарів та на неоподатковані операції складати податкову накладну буде не потрібно!

Обов’язкові реквізити ПН залишилися без змін.

Зберігається право складати зведені ПН та ПН за щоденними підсумками операцій. 

Зверніть увагу: податкова накладна, що містить помилки в реквізитах (окрім коду товару згідно УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, а також не призводять до заниження/завищення суми ліміту реєстрації ПН/РК для продавця/покупця, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Інші документи, які дають право на ПК - залишаються без змін, разом із обов’язком вести реєстр таких отриманих документів. 

 

Звітний період

З 01.04.2016 р. звітним періодом є лише один календарний місяць. Квартальний звітний період скасовано. 

 

Спеціальні правила оподаткування та спец режими

Спеціальні правила оподаткування встановлено для туроператорської та турагентської діяльності, операцій з переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму, та надання нерезидентами послуг на території України.

Зверніть увагу: з 01.01.2016 р. отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за відповідною ставкою (20%, 7% або 0%), крім випадків, коли постачання таких послуг звільняється від оподаткування. Раніше пільг для нерезидентів не встановлювалося і їх послуги оподатковувалися лише за ставкою 20%.

Спеціальний режим оподаткування встановлено для торговців виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату.

Спецрежим для сільськогосподарських підприємств зберігається лише тимчасово, до 01.01.2017 р., і тільки для тих, які відповідають встановленим п. 27.5 підр. 2 р.ХVI ПКУ критеріям.

 

Підсумки від редакції

Попри очікування, змін щодо ПДВ досить багато. 

Серед них є лояльні до платників податку – це і збільшення обсягу операцій, які призводять до обов’язку сплати ПДВ, і відміна анулювання реєстрації через стан 9, і відсутність обов’язку донарахування ПДВ через контрольовані операції (збільшення бази оподаткування до звичайної ціни) тощо. Не забуваймо і про дозвіл підтверджувати ПК податковими накладними, що містять помилки,  навіть у обов’язкових реквізитах! 

Але збережено також норми з попередньої редакції ПКУ, які продовжують викликати запитання. Наприклад:

 - правила оподаткування зворотної тари, ПДВ у разі неповернення якої протягом 12 місяців сплачувати чомусь (і досі незрозуміло, як оформити це документально) має її одержувач;

 - немає визначеної ПКУ бази для нарахування ПДВ у випадку повернення об’єкту фінлізингу від орендаря орендодавцю, у разі розірвання договору фінансової оренди;

- як і раніше, зменшення ПЗ за операцією, у якій покупцем є неплатник ПДВ, можливо лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості;

 - що робити, якщо повертається лише передоплата або лише товари (якщо поставки товарів в рахунок такої передоплати не було, або поставлений товар покупцем не оплачувався). 

Оскільки цим законопроектом передбачається «заморозити» внесення змін до ПКУ стосовно об’єктів та баз оподаткування на три роки, то вирішення цих та решта проблемних питань платники податку найближчим часом можуть не отримати, і їм, як і раніше, доведеться користуватися роз’ясненнями від податківців.  

 =================

Нагадаємо, законопроект №3630  було зареєстровано в Раді 11 грудня.

Про основні новації цього проекту податкової реформи можна дізнатись тут >>>

Докладніше про зміни по основних податках тут: податок на прибутокПДФО та військовий збірспрощена система оподаткування.

Усі новини про податкову реформу тут >>>

Автор:
Бикова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
ПДВ , ПКУ , Законопроекти , Податкова реформа

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 12

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?