Головна Усі новини Оподаткування ПДВ

Покупець несвоєчасно зареєстрував РК до ПН на зменшення: які наслідки для постачальника?

У якому звітному періоді постачальник може відкоригувати свої ПЗ з ПДВ, якщо РК на зменшення зареєстрований в ЄРПН його контрагентом-покупцем з порушенням граничних термінів або його реєстрацію було зупинено? Як це вплине на показники, які обліковуються в СЕА ПДВ?

«Вісник. Офіційно про податки»

Пунктом 192.1 ПКУ визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Якщо внаслідок проведеного перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (пп. 192.1.1 ПКУ).

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН має здійснюватися з урахуванням граничних строків, встановлених пп. 201.10 ПКУ.

Отже, у разі повернення постачальником суми попередньої оплати покупцю такий постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого покупцем в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Відповідно до пп. 201.16 ПКУ реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабміном.

Таким чином, платник податку може зменшити податкові зобов’язання на суму ПДВ, зазначену в розрахунку коригування до податкової накладної, реєстрацію якого у ЄРПН зупинено, лише після припинення процедури такого зупинення:

  • у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування — у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;
  • у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН — у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

При цьому якщо внаслідок несвоєчасної реєстрації покупцем розрахунку коригування на повернення йому попередньої оплати товариство-постачальник відображає зазначений розрахунок у декларації з ПДВ не в періоді його складання, а у періоді реєстрації в ЄРПН, то це призводить до виникнення показника Перевищ та зменшення на його позитивне значення реєстраційної суми в СЕА ПДВ.

Тобто виникає перевищення податкових зобов’язань, зазначених товариством у поданій ним податковій декларації з ПДВ у періоді складання несвоєчасно зареєстрованого розрахунку коригування над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН у відповідному звітному періоді.

Відповідно до пп. 200-1.3 ПКУ показник ∑Перевищ є складовою формули, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

Показник ∑Перевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов’я­зань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Формування показника ∑Перевищ здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожний звітний період починаючи з 01.07.2015 р., а саме враховуються звітність з ПДВ (починаючи з податкової звітності за липень 2015 р.) та податкові накладні та розрахунки коригування до них, складені починаючи з 01.07.2015 р.

Необхідно зазначити, що перерахунок показника ∑Перевищ здійснюється щоразу при поданні декларації з ПДВ/уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, складених за вказані періоди на дату такої реєстрації. В обрахунку показника ∑Перевищ беруть участь усі подані платником податку декларації з ПДВ/уточнюючі розрахунки та всі складені платником податку податкові накладні/розрахунки коригування, зареєстровані в ЄРПН. Під час обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.

Тому платнику податку —  у разі виникнення показника ∑Перевищ —  необхідно перевірити суму податкових зобов’язань, зазначених у поданій податковій декларації за такий період з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, та суму податку, що міститься в складених ним у відповідному періоді податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, і у разі виникнення невідповідності — виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Джерело
Вісник. Офіційно про податки
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
Звітність , Коригування , ПДВ , Податкова накладна

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі