• Посилання скопійовано

Законодавці уточнюють правила оподаткування орендних операцій: прийнято законопроєкт №3601

Згідно зі законопроєктом лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу, операцій зі зворотного лізингу. У документі даються визначення цих понять. Крім того, в ПКУ з'явиться визначення таких понять, як «оренда житла з викупом» і «оренда житлових приміщень»

Законодавці уточнюють правила оподаткування орендних операцій: прийнято законопроєкт №3601
1 липня ВРУ прийняла проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції" (№ 3601).  Як передбачається, цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування (про що ми повідомимо додатково).
 
Що ж говорить новий законопроєкт? Які зміни він вносить до ПКУ? 
Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України, якими усуваються суперечності у визначенні лізингової (орендної) операції та супутніх нормах.
Зокрема, уточнюється зміст поняття «лізингова операція»
За оновленим пп. 14.1.97 ПКУ лізингова операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) – це передача основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (лізингоодержувачам) за плату та на визначений строк. Лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу, операцій із зворотного лізингу.
При цьому: 
  • оперативний лізинг (оренда) - операція юридичної чи фізичної особи (лізингодавця/орендодавця), за якою лізингодавець/орендодавець передає іншій особі (лізингоодержувачу/орендарю) основні засоби, придбані або виготовлені лізингодавцем/орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом;
  • фінансовий лізинг - господарська операція юридичної особи (лізингодавця), за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу майно, яке є основним засобом і придбане або виготовлене лізингодавцем, а також усі ризики та винагороди, пов'язані з правом володіння та користування об'єктом фінансового лізингу. Терміни «фінансовий лізинг» та «фінансова оренда» для цілей оподаткування будуть тотожними! 
Лізинг вважатиметься фінансовим за наявності хоча б однієї з таких умов:
об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а лізингоодержувач зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з подальшим переходом права власності від лізингодавця до лізингоодержувача за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;
сума лізингових платежів, зазначених у договорі лізингу на момент укладення такого договору, дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її;
майно, що передається у лізинг, виготовлене за замовленням лізингоодержувача та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоодержувача, виходячи з його технологічних та якісних характеристик.
  • зворотний лізинг - операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж основних засобів фінансовій установі (лізингодавцю) з одночасним зворотним отриманням таких основних засобів такою фізичною чи юридичною особою (лізингоодержувачем) в оперативний лізинг (оренду) або фінансовий лізинг.
Окрім того, до ПКУ додадуть  визначення таких понять, як «оренда житла з викупом» і «оренда житлових приміщень»:
  • оренда житла з викупом - господарська операція юридичної особи (орендодавця), за якою орендодавець відповідно до договору оренди житла з викупом передає другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю) майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, та/або житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів та відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власність орендаря. Оренда житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом (новий пп. 14.1.97-1);
  • оренда житлових приміщень - операція, що передбачає надання житлового будинку, квартири або їх частини її власником у володіння та користування орендарю на визначений строк для цільового використання за орендну плату (новий пп. 14.1.97-2 ПКУ). 
Але це ще не все, адже відповідні уточнення вносяться до цілої низки норм ПКУ, зокрема, і щодо визначення дати виникнення ПЗ з ПДВ за фінлізинговими операціями.  
Законопроєктом передбачено, що для договорів лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що виникли після набрання ним чинності.

Джерело: Верховна Рада України

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»