• Посилання скопійовано

Послуги з переробки давальницької сировини для нерезидентів: що з ПДВ?

Підприємство надає послуги з переробки для нерезидента, частково використовуючи і власну сировину. Які ПЗ з ПДВ при цьому виникають?

Послуги з переробки давальницької сировини для нерезидентів: що з ПДВ?

Підприємство надає послуги з переробки для нерезидента. Роботи виконуються із сировини замовника (90% вартості) та сировини виконавця (10%) відповідно до технологічної схеми, продукція вивозиться у режимі реекспорту, ПН зареєстровано з типом причини 21, ІПН 500000000000, код ставки ПДВ — 902. Чи правильно це і чи має підприємство оподатковувати свою сировину окремо?

 

Про митний режим переробки

Переробка на митній території — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки (ст. 147 МКУ).

У процесі переробки іноземних товарів не допускається використання українських товарів (крім палива та енергії), на які законом встановлено вивізне мито (ч. 2 ст. 148 МКУ).

Під час реекспорту продуктів переробки вони підлягають декларуванню митним органам з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості (ч. 1 ст. 154 МКУ).

Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту (ч. 2 ст. 154 МКУ). Митне оформлення в такому випадку здійснюють у порядку, встановленому МКУ та іншими законами України для митного оформлення експорту українських товарів.

З наведеного бачимо, що іноземні товари, ввезені у митному режимі переробки, вивозяться у митному режимі реекспорту. А українські товари, повністю використані під час переробки, мають поміщатися у митний режим експорту.

 

Податок на додану вартість

З наведеного вище випливає, що з погляду ПДВ у межах господарських операцій з переробки товарів нерезидента будуть три господарські операції:

1) реекспорт продуктів переробки;

2) надання послуг з переробки;

3) експорт українських товарів, використаних під час переробки.

Датою виникнення ПЗ з ПДВ у разі вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту товарів (зокрема, реекспорту) є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства (п. 187.1 ПКУ).

Таким чином, у цій ситуації потрібно складати три окремі ПН.

 

ПН на реекспорт товарів

ДПС у ЗІР, підкатегорія 101.16, на запитання: «Як складаються податкові накладні за операціями з вивезення товарів у митному режимі реекспорту, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 МКУ — відповідає, що платник податку за операцією з вивезення товарів у митному режимі реекспорту на дату виникнення ПЗ з ПДВ складає ПН на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання. Така ПН не підлягає наданню отримувачу (покупцю), і в ній ставлять позначку 07 — «Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України».

У графі «Отримувач (покупець)» зазначають найменування (ПІБ) нерезидента і через кому — країну, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» — умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюють, поле «код» не заповнюють.

У графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини роблять позначку «Без ПДВ».

У графі 8 табличної частини розділу Б податкової накладної зазначають код ставки ПДВ — 903. У графі 9 — код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг. У графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ. Графу 11 в такій накладній не заповнюють (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляють).

 

Складові вартості

Вартість продукції, виготовленої на митній території України з товарів, ввезених у митному режимі переробки, та яка вивозиться у митному режимі реекспорту, для цілей оподаткування ПДВ складається з:

1) вартості товарів, ввезених у митному режимі переробки. Операція з вивезення таких перероблених товарів у митному режимі реекспорту звільняється від оподаткування ПДВ, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ, що оподатковуються ПДВ за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 ПКУ (0%) (п. 206.5 ПКУ);

2) вартості послуг з переробки товарів, які передбачають роботи з рухомим майном, тобто з товарами, ввезеними на митну територію України для переробки. Операції з постачання зазначених послуг, що входять до складу собівартості перероблених товарів при реекспорті, оподатковуються за нульовою ставкою податку (пп. «б» пп. 195.1.3 ПКУ);

3) вартості товарів, що придбані на митній території України та повністю використані під час переробки іноземних товарів та які відповідно до ч. 2 ст. 154 МКУ платник податку має право при вивезенні заявити (крім палива та енергії) у митний режим експорту із застосуванням нульової ставки ПДВ (пп. «а» пп. 195.1.1 ПКУ).

 

ПН на послуги переробки

Датою виникнення ПЗ з ПДВ є перша подія згідно з п. 187.1 ПКУ: дата отримання коштів чи дата складення акта наданих послуг. Якщо нерезидент оплачує отримані послуги в іноземній валюті, то базу оподаткування ПДВ визначають за курсом НБУ на дату першої з наведених подій. На зазначену дату переробник складає ПН і реєструє в ЄРПН.

У верхній лівій частині таких ПН у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» роблять позначку «X» та, зокрема, у разі складання ПН при постачанні послуг отримувачу (покупцю)-нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, зазначають тип причини «21».

У графі «Отримувач (покупець)» — найменування (ПІБ) нерезидента та через кому країну, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» — умовний ІПН «500000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюють.

Розділ Б ПН заповнюють без особливостей.

У разі здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, у графі 8 проставляють код ставки «902».

Очевидно, що у запитанні йдеться саме про цю ПН, виписану на послуги переробки.

 

ПН на експорт товарів

У ЗІР, підкатегорія 101.16, на запитання: «Який порядок заповнення податкової накладної за операціями з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту?» — ДПС відповідає, що платник податку за операціями з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту на дату виникнення ПЗ з ПДВ, тобто на дату складання МД, що засвідчує факт перетину товарами митного кордону України, складає ПН на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання.

Така ПН не підлягає наданню отримувачу (покупцю) і в ній ставлять позначку 07 — «Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України».

У графі «Отримувач (покупець)» зазначають найменування (ПІБ) нерезидента і через кому — країну, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» — умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюють, поле «код» не заповнюють.

У графі 8 табличної частини розділу Б ПН зазначають код ставки ПДВ — 901. У графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ. Графу 11 в такій ПН не заповнюють (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляють).

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»