• Посилання скопійовано

З 16 червня може змінитися порядок розгляду скарг на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК

ДПСУ оприлюднила проєкт змін до порядків, затверджених Постановою №1165. Так, платник податку, який подав скаргу, зможе брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції для надання усних пояснень

З 16 червня може змінитися порядок розгляду скарг на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК

ДПСУ оприлюднила проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165» . А саме до:

  • Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,

  • Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

Проєкт постанови розроблено з метою приведення у відповідність положень цих порядків до вимог Закону № 3603-ІХ, зокрема у частині удосконалення механізму розгляду скарг із застосуванням засобів дистанційної комунікації для реалізації можливості заслуховування позиції платника податків або його представника.

Так, зазначено, що у разі виявлення платником податку бажання брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції голова комісії центрального рівня має:

  • забезпечити організацію онлайн-комунікації комісії центрального рівня з платником податку при розгляді матеріалів скарги;
  • забезпечити направлення платнику податку повідомлення щодо участі платника податку у розгляді матеріалів скарги в режимі відеоконференції (далі – повідомлення) комісією центрального рівня з платником податку при розгляді скарги;
  • визначити тривалість відеоконференції з платником податку, який виявив бажання брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції.

Секретар комісії центрального рівня при цьому забезпечує:

  • збір та надсилання матеріалів скарги членам комісії центрального рівня на визначену офіційну електронну поштову адресу для забезпечення телекомунікаційного зв’язку, що підлягають розгляду на засіданнях комісії в режимі відеоконференції, з метою прийняття рішення;
  • формування повідомлення платнику податку щодо розгляду комісією центрального рівня матеріалів скарги у режимі відеоконференції;
  • оформлення протоколу засідання комісії центрального рівня за результатами розгляду матеріалів скарги у режимі відеоконференції.

При розгляді матеріалів скарги в режимі відеоконференції процес такого розгляду фіксується за допомогою технічних засобів відеозапису та у протоколі засідання комісії зазначається ідентифікатор (посилання) відеозапису відеоконференції або додається носій відеозапису відеоконференції.

Платнику податку не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати розгляду матеріалів скарги надсилається повідомлення щодо участі платника податку у розгляді матеріалів скарги в режимі відеоконференції (далі – повідомлення) із зазначенням дати, часу розгляду матеріалів скарги та відповідного посилання для підключення до відеоконференції (додаток 8), в електронній формі в електронний кабінет засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог ПКУ, Законів «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

При підключенні до режиму відеоконференції платник податку обов’язково зазначає в імені користувача податковий номер (для юридичної особи / фізичної особи – підприємця) або серію (за наявності) та номер паспорта платника податку (для фізичної особи – підприємця), які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), найменування платника податку.

У разі якщо платник податку (його представник), якому надіслано повідомлення, не забезпечив підключення до режиму відеоконференції у визначені в повідомленні дату та час або такого платника податку неможливо ідентифікувати відповідно до способу ідентифікації, визначеного абзацом третім цього пункту, скарга такого платника податків підлягає розгляду без його участі.

Також проєктом наказу викладено у новій редакції додатки 1-3 (форми скарг) та затверджено новий додаток 8 "Повідомлення щодо участі платника податку у розгляді матеріалів скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку в режимі відеоконференції.

Очікується, що ця постанова у разі затвердження набере чинності 16 червня 2024 року.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»