• Посилання скопійовано

Повідомлення про КІК: Мінфін затвердив форму

Законом №466 було запроваджено оподаткування прибутку контрольованих резидентами іноземних компаній. Проте оподаткування КІК почнеться 2022 року. Наразі вже є форма повідомлення про КІК. Кому і як треба подавати податківцям цей документ?

Повідомлення про КІК: Мінфін затвердив форму

Нагадаємо, що контрольована іноземна компанія (далі, КІК) – це компанія, яка зареєстрована за кордоном і знаходиться під контролем резидента України – фізичної або юридичної особи.

У категорію КІК потрапляють не тільки юридичні особи, а й партнерства, трасти, фонди та благодійні організації, утворення без статусу юридичної особи.

Оподаткування КІК регламентоване ст. 39-2 ПКУ, яка набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент - контролююча особа:

 • володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або
 • володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 • окремо або разом з іншими резидентами України - пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

 

У резидента є КІК: що це для нього означає?

Контролюючі особи мають ряд обов’язків:

 • подання звітності щодо КІК;
 • подання повідомлень щодо КІК;
 • сплата податків по КІК;
 • складання фінансової звітності КІК, проведення аудиту КІК;
 • підготовка документації з ТЦУ щодо КІК;
 • КІК підлягає податковому контролю.

При цьому для перехідного періоду 2022 – 2023 рр. встановлено такі правила оподаткування КІК (п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ):

 • першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - звітний період, що розпочинається у 2022 році). Тобто перший звіт про КІК будемо подавати у 2023 році. До цього не було чітко регламентовано питання, за який рік вперше потрібно подавати звіт про КІК – див. тут;
 • як виняток, дозволено відзвітувати про КІК за 2022 рік при поданні звітності за 2023 рік (тобто звітувати аж у 2024 році!) – контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або декларації з податку на прибуток за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються;
 • у 2022 – 2023 рр. частку володіння в іноземній юридичній особі тимчасово збільшено з 10% до 25% і більше за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких сукупно становить 50% і більше. Тобто у звітних періодах 2022 – 2023 років зменшено коло платників, які будуть зобов’язані звітувати про КІК за ці два роки;
 • підпункти 39-2.3.2.1-39-2.3.2.4 ПКУ застосовуються щодо звітних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2023 року.

Але зараз ми поговоримо лише про один з  обов’язків (хронологічно - найперший) резидента. Бо звітність буде пізніше. А спочатку,  якщо у резидента з’явилася КІК, він має повідомити про це податківців!

 

Форма повідомлення про КІК

Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган, зокрема, про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до ст. 39-2 ПКУ (пп. 39-2.5.5 ПКУ). Вимоги не застосовуються тільки, якщо КІК є публічною компанією.

Повідомлення надсилається до ДПС протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Мінфін затвердив форму та Порядок надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи своїм наказом від 22.09.2021 р. № 512.

Наказ опубліковано в "Офіційному віснику України", 2021, №92 від 03.12.2021 та він набирає чинності з 01.01.2022 р.

 

Порядок заповнення та надсилання Повідомлення про КІК

Повідомлення про КІК містить п’ять розділів:

 1. Дані щодо фізичної особи - резидента або юридичної особи - резидента (контролюючої особи), що надсилає Повідомлення;
 2. Дані щодо іноземної юридичної особи або утворення без статусу юридичної особи;
 3. Інформація щодо набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі;
 4. Інформація щодо початку / припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою;
 5. Інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

У розділі І потрібно зазначити дані про особу, яка подає Повідомлення про КІК, назву органу ДПС, до якого подається Повідомлення, а також зазначити одну або декілька причин подання Повідомлення. Перелік таких причин (всього їх десять) наведений у самій формі Повідомлення у примітках «**».  

Нагадаємо, що Повідомлення подається у разі набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи; початку/припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою стосовно частки в активах, доходах чи прибутку.

Причина зазначається відміткою «V» у відповідній комірці реквізиту 5 розділу І Повідомлення. Номер причини проставляти не потрібно.

У розділі ІІ Повідомлення наводяться такі дані щодо іноземної юридичної особи або утворення без статусу юридичної особи:

 • Статус: юридична особа або утворення без статусу юридичної особи. Заповнюється тільки один з реквізитів 6.1 або 6.2;
 • Повне найменування українською та англійською мовою. Зверніть увагу: зазначення найменування КІК іншими мовами (наприклад, німецькою, польською тощо) не передбачене. Тож якщо КІК не є резидентом англомовної країни, її назву слід перекласти на англійську мову.
 • Назва держави (території) та код країни, резидентом якої є КІК. Назва держави та код країни зазначаються згідно з Класифікацією держав світу від 16.01.2003 р.

У розділі ІІІ наводиться така інформація щодо набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі:

 • Розмір набутої частки у відсотках з окремим зазначенням частки прямого та опосередкованого володіння та дата її набуття;
 • У разі наявності опосередкованого володіння наводиться інформація щодо осіб, через яких здійснюється таке опосередковане володіння
 • У разі наявності осіб - резидентів, спільно з якими здійснюється володіння частками в іноземній юридичній особі, наводиться інформація про таких осіб
 • У разі відчуження частки наводиться тільки її розмір та дата відчуження.

У розділі ІV наводиться  інформація щодо початку / припинення здійснення фактичного контролю над КІК:

 • У разі початку контролю наводиться дата такого початку та ставиться відмітка щодо обставин фактичного контролю. Відміток може бути більше однієї, крім цього, перелік обставин не є виключним: в реквізиті 19.6 слід зазначити іншу обставину, яка дає фактичний контроль над КІК, але якої немає серед реквізитів 19.1 – 19.5.
 • У разі припинення контролю ставиться тільки дата припинення.

В останньому розділі V наводиться інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи. Як було зазначено вище, Повідомлення подається також і в разі набуття частки в утворенні без статусу юридичної особи. Слід зазначити дату заснування, створення або набуття майнових прав, надати опис таких прав (назва, вартість у валюті контракту тощо), а у разі ліквідації або відчуження майнових прав зазначити тільки дату такої події.

Останній реквізит 24 призначений для надання додаткової інформації (пояснення) до Повідомлення в цілому. Він заповнюється у разі наявності такої інформації.

А як подати? Повідомлення надсилається до контролюючого органу за основним місцем обліку резидента-контролюючої особи, засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Повідомлення надсилається щодо кожної КІК окремо.

 

Відповідальність за неповідомлення

За неподання контролюючою особою повідомлення про набуття/відчуження частки в іноземної юридичної особи, передбачено штрафні санкції (п. 120.7 ПКУ):

 • «Неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 цього Кодексу, -
 • тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт

На 1 січня 2022 року цей прожитковий мінімум планується в розмірі 2481 грн, тож штраф може становити аж 744300 грн.

Для перехідного періоду 2022 – 2023 рр. встановлено такі правила звільнення від відповідальності (п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ):

 • штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 39-2 ПКУ під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії не застосовуються за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років;
 • до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані зі застосуванням норм статті 39-2 ПКУ.

Як бачимо, перехідні норми, що пом’якшують відповідальність за недотримання норм ст. 39-2 ПКУ, не стосуються штрафу за неподання Повідомлення про КІК.

Отже, з 1 січня 2022 року всім особам, що контролюють КІК, потрібно буде подати повідомлення.

Але чи потрібно подати Повідомлення про КІК, частка в яких була набута до 1 січня 2022 року, в Законі № 466 не було визначено. Тож чекаємо роз’яснень від ДПСУ.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Податок на прибуток

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Податок на прибуток»