• Посилання скопійовано

Увага! Мінфін підкоригував деякі методрекомендації з бухобліку

Мінфін затвердив наказ від 18.10.2022 р. №337 щодо змін до деяких методрекомендацій з бухобліку. Зокрема, змінено облік багаторічних насаджень, строку корисного використання та ліквідаційної вартості ОЗ, амортизації ОЗ та обліку запасів, у т.ч. тари

Увага! Мінфін підкоригував деякі методрекомендації з бухобліку

Мінфін затвердив свій наказ від 18.10.2022 р. №337 «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку». Зі змінами можна ознайомитися тут. Цей наказ почав діяти з 19 жовтня з дня офіційного розміщення на сайті Мінфіну. 

Ці методрекомендації привели  у відповідність до НП(С)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Зокрема, зміни стосуються обліку багаторічних насаджень, строку корисного використання (експлуатації) та ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів, амортизації основних засобів та обліку запасів. Ми докладно вже розглядали аналіз змін на підставі проєкту цього наказу за посиланням

 

Зміни до методрекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Зокрема, з 19 жовтня:

 • строк корисного використання та ліквідаційна вартість ОЗ переглядаються на кінець звітного року;
 • нараховану амортизацію відображають як збільшенням суми витрат, крім випадків включення до собівартості іншого активу;
 • переоцінку ОЗ із нульовою залишковою вартістю слід робити в загальному порядку тощо.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.

За новим п. 28 розд. 5 Методрекомендацій № 561 зміна методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ відображаються як зміни облікових оцінок.

 

Зміни до методрекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів

Біологічні активи за загальним правилом при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо (у цьому разі оцінюють за первісною вартістю, згідно з НП(С)БО 7). 

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до НП(с)БО 7 «Основні засоби» або НП(С)БО 9 «Запаси».

 

Зміни до методрекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

З 19 жовтня аналітичний облік запасів ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів у вартісному та кількісному виразі.

У п. 6.8 Методрекомендацій № 2 уточнено, що при інвентаризації тари може застосовуватися типова форма інвентаризаційного опису, затверджена Наказом Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572.

Отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформлюється прибутковим ордером або актом про приймання матеріалів, або товарно-транспортною накладною.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/П(С)БО і план рахунків

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «П(С)БО і план рахунків»

 • Оновлені НП(С)БО щодо обліку оренди діють із 7 лютого
  Мінфін виклав у новій редакції НП(С)БО 14 «Оренда» та вніс зміни до НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» щодо оренди приміщень. Наказ №468 почав діяти з 7 лютого
  08.02.202314 291
 • Увага! Мінфін підкоригував деякі методрекомендації з бухобліку
  Мінфін затвердив наказ від 18.10.2022 р. №337 щодо змін до деяких методрекомендацій з бухобліку. Зокрема, змінено облік багаторічних насаджень, строку корисного використання та ліквідаційної вартості ОЗ, амортизації ОЗ та обліку запасів, у т.ч. тари
  21.10.202211 680
 • Мінфін внесе зміни до НП(С)БО 9 «Запаси»
  На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт змін до НП(С)БО 9. Його приводять у відповідність до вимог МСФЗ для малих та середніх підприємств щодо відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних зі запасами
  08.09.20228 1812
 • Мінфін удосконалить деякі НП(С)БО та Інструкцію №291
  Мінфін оприлюднив проєкт змін до НП(С)БО 29, НП(С)БО 7 та НП(С)БО 30, а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
  09.02.20221 376
 • Мінфін взявся за П(С)БО: що зміниться?
  Чергові зміни від Мінфіну очікують П(С)БО та інші нормативні акти, що стосуються бухгалтерського обліку. Зміни не великі, та з ними все одно варто ознайомитись
  13.05.20217 000