Важливі теми
  • Посилання скопійовано

Методрекомендації з бухобліку можуть змінити: до чого готуватися?

Мінфін підготував зміни до Методрекомендацій з бухобліку ОЗ, біологічних активів, запасів, НМА, щодо облікової політики. Розглянемо, що пропонують змінити

Методрекомендації з бухобліку можуть змінити: до чого готуватися?

Нагадаємо, що на сайті Мінфіну оприлюднено проєкт змін до методичних рекомендацій з бухобліку основних засобів, біологічних активів, запасів, нематеріальних активів та щодо облікової політики підприємства. Про це ми писали тут.

Як і обіцяли, розглянемо їх тепер докладніше.

 

Методрекомендації з бухобліку ОЗ

Зміни до Методрекомендацій №561 (затверджені Наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561) викликані змінами до НП(С)БО 7, які були внесені:

Ми детально розглядали ці зміни тут.

А також викликані вони змінами в Закон про бухоблік, які внесені Законом України від 19.07.2022 р. № 2435-ІХ.

Більшість змін косметичні і несуттєві. Наприклад, ОЗ вважаються активами для використання у процесі виробництва або постачання товарів, виконання робіт і надання послуг тощо (див. змінений п. 2 розд. І Методрекомендацій № 561).

Раніше згадки про виконання робіт не було. Але це не означає, що активи не вважалися ОЗ, якщо використовувалися для виконання робіт. Тобто така зміна косметична і на порядок обліку ОЗ не впливає.

Інша схожа зміна – у п. 5 розд. І Методрекомендацій №561 щодо обов’язкових реквізитів первинних документів, якими мають оформлятися операції з ОЗ. Зараз такий документ має містити посади і прізвища відповідних осіб. Раніше йшлося тільки про посади.

До груп ОЗ належать не просто тварини і багаторічні насадження та плодоносні рослини (див. відповідно пп. 1.7 і пп. 1.8 п. 7 розд. 2 Методрекомендацій № 561), а тільки ті з них, які не пов’язані зі сільськогосподарською діяльністю. І це знову ж таки уточнювальна зміна. Адже і раніше до складу ОЗ не належали такі тварини і рослини. Вони належали до складу біологічних активів.

Інші зміни до Методрекомендацій, пов’язані з внесенням змін до НП(С)БО 7 (які детально розглянуті нами тут):

  • строк корисного використання та ліквідаційна вартість ОЗ переглядаються на кінець звітного року;
  • нараховану амортизацію відображають як збільшенням суми витрат, крім випадків включення до собівартості іншого активу;
  • переоцінку ОЗ із нульовою залишковою вартістю слід робити в загальному порядку тощо.

У розділі 5 Методрекомендацій № 561 з’являється новий пункт 28, у якому зазначено, що зміна методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ відображаються як зміни облікових оцінок. Це означає, що у разі зміни цих показників не потрібно перераховувати доходи і витрати попередніх періодів, застосовуючи змінені показники.

Так само зазначав і Мінфін у листі від 02.11.2009 р. № 31-34000-20-23-5535/5708. І це повністю відповідає поняттю облікових оцінок, наведених в НП(С)БО 6.

Але чомусь в Методрекомендаціях №635 (Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635) метод амортизації записано до елемента облікової політики. Що, звісно, суперечить НП(С)БО 6.

Тому появу в Методрекомендаціях № 561 пункту 28 вважаємо досить доречною.

Згідно зі змінами (див. п. 41 Методрекомендацій № 561) визначення непридатності ОЗ може здійснювати не постійно діюча комісія, як було раніше, а просто – створена комісія. Тобто вона може створюватися періодично, під конкретні операції списання.

 

Методрекомендації з бухобліку біологічних активів

Методрекомендації №1315 (Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені Наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. №1315).

Зміни до цих Методрекомендацій також викликані змінами до НП(С)БО 30, внесеними Наказом № 119.

Зміни також значною мірою уточнюючі. Наприклад, з п. 1.2 Методрекомендацій №1315 прибрана згадка про необхідність затвердження Держкомстатом первинних документів, якими оформляються операції з БА.

Первинні документи вже не повинні обов’язково містити місце їх складання. Вони мають містити як посади, так і прізвища відповідальних осіб.

Сади, виноградники, ягідники тощо названі плодоносними рослинами, а не багаторічними насадженнями (див. зміни в п. 3.2 Методрекомендацій №1315).

БА за загальним правилом при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо (у цьому разі оцінюють за первісною вартістю, згідно з НП(С)БО 7) (див. змінений п. 4.1 Методрекомендацій № 1315).

Тобто Методрекомендації №1315 в цій частині приведені у відповідність до НП(С)БО 30.

БА відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, передбачених п. 11 НП(С)БО 30 (п. 5.1 Методрекомендацій № 1315). Раніше згадки про п. 11 не було. Що також є уточнюючою зміною.

У Методрекомендаціях № 1315 зазначалося про можливість оцінки біологічних активів на дату балансу за первісною вартістю, якщо підприємство є платником податку на прибуток.

Але завдяки змінам до НП(С)БО 30 такої можливості вже немає. За первісною вартістю тепер можна оцінювати тільки, якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість.

Таким чином, змінені й відповідні норми Методрекомендацій №1315.

Слово «знос» замінено «накопиченою амортизацією».

І так далі, зроблено інші уточнювальні зміни, які Методрекомендації №1315 привели у відповідність до НП(С)БО 30.

 

Методрекомендації з бухобліку запасів

Методрекомендації № 2 (Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені Наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2).

Виключена згадка про Держстат, про типові форми документів з обліку сировини і матеріалів - № М-11, М-4, М-7 та інші «М-…» які затверджувалася наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193, що втратив чинність з 22.10.2021 р.

Уп. 5.3 Методрекомендацій № 2 уточнено, що аналітичний облік запасів ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів у вартісному та кількісному виразі.

У п. 6.8 Методрекомендацій № 2 уточнено, що при інвентаризації тари може застосовуватися типова форма інвентаризаційного опису, затверджена Наказом Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572.

Уточнено й інші норми Методрекомендацій № 2.

 

Зміни до інших Методрекомендацій

У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених Наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. №1327, слово «Положення» у всіх відмінках замінили словами «Національне положення» у відповідних відмінках.

У п. 2.22 Методрекомендацій №635, де розглядаються критерії розмежування об'єктів інвестиційної нерухомості та операційної нерухомості, уточнили, що:

  • інвестиційна нерухомість - це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності;
  • операційна нерухомість - це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва або постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»