• Посилання скопійовано

Хто є членами сім’ї з погляду декларації про доходи

Як визначити членів сім’ї фізособи з метою заповнення нею додатка 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи?

Згідно з пп. 8.7 п. 8 р. IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. №1395, зі змінами та доповненнями, у рядку 7 додатка 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Декларація) зазначаються відомості щодо членів сім’ї декларанта (ступінь родинного зв’язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті).

Для визначення членів сім’ї осіб, зазначених у абз. першому п. 3 р. II Інструкції (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України від 10 січня 2002 року №2947-III, зі змінами та доповненнями (далі — СКУ). До членів сім’ї народного депутата України належать: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти. У додатку 7 до Декларації суддя зазначає відомості стосовно членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов’язаний спільним побутом. Відповідно до п. 2 ст. 3 СКУ сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14-ти років. Неповнолітньою вважається дитина віком від 14-ти до 18-ти років (ст. 6 СКУ).

 

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»