Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Нова форма звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації: що змінилося?

Зміни у розділі III ПКУ, які набрали чинності ще 01.01.2015 р., призвели до необхідності оновлення звітності з податку на прибуток для неприбуткових організацій. Нарешті маємо нову форму цього звіту. Проаналізуємо, що змінилося

Як ми уже повідомляли, нова форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553. 

 

Хто звітує за новою формою

ДФС у Запорізькій області у листі 04.02.2016 р. №391/10/08-01-15-02-11 роз’яснила, що неприбуткові організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не є платниками податку на прибуток, а відтак обов’язок подання фінансової звітності разом зі Звітом про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Звіт) на такі неприбуткові організації не розповсюджується.

Водночас у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація набуває статусу платника податку на прибуток та зобов’язана подавати фінансову і податкову звітність з податку на прибуток у порядку, передбаченому цим пунктом.

Отже, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації – це аналог декларації з податку на прибуток для неприбуткових організацій, які є платниками такого податку.

До речі, зазначене роз’яснення і взагалі норми щодо подання цього Звіту містять у собі певний парадокс: подавати Звіт мають порушники норм п. 133.4 ПКУ, але таких порушників виключають з Реєстру неприбуткових установ та організацій. А перебування в цьому Реєстрі є одною з основних вимог для наявності статусу неприбуткової організації!
Списати на неточність формулювання можна було б, якщо порушники подавали б цей Звіт одноразово, за звітний період, у якому припустилися порушення, а далі подавали б вже звичайну декларацію з податку на прибуток. Аж ні – пп. 133.4.3 ПКУ вимагає від них і далі подавати такий Звіт, незважаючи на виключення із Реєстру:

 • з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду;
 • з наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Зверніть увагу: як зазначено у «ЗІР» (категорія 102.20), неприбуткові установи та організації мають право не подавати до контролюючих органів звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за умови відсутності об’єктів оподаткування, показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог розд. ІІІ ПКУ.

 

Коли подавати нову форму Звіту

Наказ №553 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в "Офіційному віснику України" у №58 (02.08.2016).

За який звітний період неприбуткові організації повинні звітуватися за новою формою?

За п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Яким є податковий період щодо податку на прибуток для неприбуткових організацій?
В порядку заповнення попередньої форми Звіту було зазначено, що він подається неприбутковими установами та організаціями до відповідного територіального органу Міністерства доходів і зборів України за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, разом з річною фінансовою звітністю, подання якої передбачено положеннями пункту 46.2 ПКУ. Аналогічна відповідь міститься наразі і в «ЗІР» (категорія 102.04*) у відповіді на запитання «Який термін подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з 2016 року?»

Але Наказом №553 затверджено лише форму Звіту, а порядку її складання та подання вже немає (з набранням чинності цього наказу, попередній порядок  втрачає чинність).

В пп. 133.4.3 ПКУ зазначено наступне:

 - у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток;  
- далі до кінця року такий порушник має звітуватися щоквартально (наростаючим підсумком), а ось з наступного року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Але слід враховувати, що самі податківці часто, всупереч нормам п. 46.6 ПКУ, вимагають подання звітності за новими формами майже одразу після їх затвердження.  Наприклад, в листі від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 ДФСУ наголошувала: до затвердження визначеного пп. 133.4.3 ПКУ Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом № 85. І жодних згадок про застосування в цьому випадку норм п. 46.6 ПКУ.

Отже, коли саме вперше буде застосовано нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, чекаємо на роз’яснення від ДФСУ!
А ми перейдемо до детального аналізу форми Звіту.

 

Шапка Звіту

Шапка звіту не змінилася. Як і раніше, так і за новою формою у шапці потрібно зазначати:

 • тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який подається Звіт;
 • звітний (податковий) період, що уточнюється;
 • повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами;
 • код за ЄДРПОУ. Організації, які не мають коду ЄДРПОУ, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється податковим органом;
 • код виду економічної діяльності (КВЕД);
 • податкова адреса неприбуткової установи (організації);
 • номер телефону,електронна адреса та факс Але заповнюються ці рядки в обов’язковому порядку, Раніше вони вказувалася за бажанням;
 • дата та номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • ознака неприбуткової установи (організації);
 • найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт.

Але у реквізиті щодо типу документа з’явився новий звітний період «Місяць». В ньому зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 ПКУ.

Як і раніше, Звіт складається із двох частин.

Частина І отримала багато змін.

Як і раніше, вона містить два підрозділи. Але відтепер ці підрозділи мають назви «Доходи неприбуткової організації» та «Видатки неприбуткової організації» з окремою нумерацією рядків цих підрозділів.

Раніше підрозділ щодо доходів було розбито на окремі підрозділи для відображення доходів різними неприбутковими організаціями за кодами ознаки неприбутковості, які звільнялися від оподаткування податку на прибуток.

У новій формі цей підрозділ Звіту спрощено. Відтепер у Звіті містить один загальний підрозділ для відображення доходів. І кожна з неприбуткової організації має заповнювати відповідні рядки розділу в залежності від своєї діяльності та від виду отриманих доходів. Дательніше аналіз цього підрозділу розглянуто у Таблиці 1.

Підрозділ «Видатки неприбуткової організації» зазнав незначних змін. Так, в ньому вже не має окремих рядків для відображення витрат залежно від виду діяльності та окремих підрозділів для бюджетних установ та інших неприбуткових організацій.

Таблиця 1

Доходи неприбуткової організації
(сума рядків 1.1 1.16)

Код рядку

Хто заповнює та в яких випадках

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

Бюджетні установи

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

Бюджетні установи

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

 

1.3

Бюджетні установи

кошти або майно, що надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.4

Бюджетні  установи

доходи бюджетних установ (організацій) від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю

1.5

Бюджетні  установи

інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки) бюджетної установи (організації)

1.6

Бюджетні установи

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.7

Бюджетні установи, неприбуткові організації з ознакою 0038, кредитні спілки

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів

1.8

Неприбуткові організації з ознакою 0048, 0038

вступні, членські та цільові внески

1.9

Неприбуткові організації з ознакою  0045, кредитні спілки

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію

1.10

Неприбуткові організації з ознакою  0048

вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 

1.11

Неприбуткові організації з ознакою 0036, 0033, 0035, 0037, 0048

доходи від надання культових послуг

1.12

Релігійні організації

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом

1.13

Неприбуткові організації з ознакою 0037

пасивні доходи

1.14

Всі неприбуткові організації у разі отримання пасивних доходів

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:

1.15

Неприбуткові організації з ознакою  0036, 0035, 0045
Зверніть увагу! Раніше благодійну допомогу потрібно було деталізувати за видами активів, які було отримано як благодійну допомогу. Зараз такої деталізації в Звіті не передбачено, але потрібно вказувати вид допомоги: благодійна або гуманітарна.

благодійна допомога

1.15.1

Заповнюються неприбутковими організаціями з ознакою 0036, 0035, 0045 у разі отримання саме благодійної допомоги

гуманітарна допомога

1.15.2 ГД

Заповнюється неприбутковими організаціями з ознакою 0036, 0035, 0045 у разі отримання саме гуманітарної допомоги

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.15.3

Волонтери АТО

інші доходи

1.16

Всі неприбуткові організації у разі отримання інших доходів. Оскільки окремого рядку для відображення третейського збору не має, вважаємо, що саме у цьому рядку слід його відображати

Видатки неприбуткових організацій
(сума рядків 2.1 – 2.6)

2

 

сума видатків бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

Бюджетні установи

сума видатків бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

Бюджетні установи

сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису

2.3

Всі неприбуткові організації, крім бюджетних установ

витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації*                  

2.4

Всі неприбуткові організації, крім бюджетних установ

вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковою організацією іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

Всі неприбуткові організації, крім бюджетних установ

усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:

2.6

Всі неприбуткові організації, крім бюджетних установ

благодійна допомога

2.6.1

Всі неприбуткові організації, крім бюджетних установ, якщо ними було використано благодійну допомогу

гуманітарна допомога

2.6.2 ГД

Всі неприбуткові організації, крім бюджетних установ, якщо ними було використано гуманітарну допомогу

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.6.3

Неприбуткові організації – надавачі допомоги

* Вже не має окремих рядків для відображення витрат в залежності від виду діяльності

Зверніть увагу: згідно з роз’ясненням у «ЗІР» (консультація 102.04), відповідно до ст. 4 Закону про бухоблік бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема на принципі відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.
Враховуючи зазначене, формування доходів та  витрат, що у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати сплати коштів.


Частина ІІ. Нагадаємо, що раніше у другій частині Звіту наводилося розрахунок податку на прибуток за звітний період від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 ПКУ (які діяли до 01.01.2015 р.), та проводилося у рядки 14 – 18 цієї частини.
У новій формі Звіту частина ІІ виглядає зовсім інакше. Її приведено у відповідність до чинного податкового законодавства та Закону про благодійну діяльність. Вона містить такі рядки:

 • сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у тому числі: (рядок 3);
 • гуманітарна допомога (рядок 3.1);
 • доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4)
 • об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4) (рядок 5);
 • податкове зобов’язання (рядок 5 х ___4/100) (рядок 6).

Зверніть увагу: частина ІІ нового Звіту побудована у повній відповідності до пп. 133.4.3 ПКУ, де сказано, що податкове зобов’язання з податку на прибуток розраховується неприбутковими організаціями, виходячи із суми операцій нецільового використання коштів. Але як саме визначити цю суму, в ПКУ не зазначено.

Натомість в «ЗІР» (консультація 102.04*) зазначено, що, якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана із статутною (у т. ч. здійснює продаж основних засобів), та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, то така неприбуткова організація стає платником податку на прибуток.

* «Чи оподатковуються податком на прибуток підприємств, доходи отримані неприбутковою організацією від діяльності, яка не пов’язана із статутною (у т. ч. здійснює продаж ОЗ)?»


Але далі зазначено несподіване: «При цьому об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 20 млн.грн., має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових років) (пп. 134.1.1 ПКУ)».

А це вже не сума коштів, яка була використана не у відповідності до установчих документів!

Сподіваємося, що ДФСУ найближчим часом надасть потрібні та правильні роз’яснення з цього приводу. А ми вас про них обов’язково проінформуємо!

 

Виправлення помилок. Цей розділ Звіту містить 4 рядки (7-10) замість 5. Це спричинено тим, що у новій формі Звіту збільшення або зменшення зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється відображається в одному рядку 7.

Як і раніше, у цьому розділі Звіту є рядки для відображення штрафів 5% (рядок 8)  та 3% (рядок 10) та пені у разі виправлення помилки, яка призвела до недоплати податку на прибуток за попередній звітний період.

У новій формі Звіту відведено місце для відображення Відомостей про одночасне подання до Звіту форм фінансової звітності. Для їх відображення у відповідних клітинках в залежності від форм фінзвітності, які подають неприбуткові організації, потрібно проставити позначку «+».

Також відведено місце для проставляння інформацію щодо заповнення додатків до Звіту.

Додаток ВП до рядків 7-10 Звіту подається у разі виправлення помилок у складі Податкового звіту звітного/звітного нового, в якому наводиться інформація про виправлені помилки.

Отже, як і звичайні платники податку на прибуток у декларації з податку на прибуток, неприбуткова організація в Звіті може виправляти помилки двома шляхами – або поданням Звіту за уточнюючою формою (при цьому Додаток ВП не складається), або у складі звітної (нової звітної) форми Звіту із заповненнями Додатку ВП.

Додаток ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту подається неприбутковими установами та організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарної допомоги. У шапці додатку ГД з’явились окремі графи для відображення місяця або кварталів. У графі «Місяць» зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 ПКУ.
Додаток ГД містить 5 розділів, як і раніше. Але:

  • змінено місцями розділ 4 та 5. В
  • відповідно до приміток до додатку ГД сумарне значення графи 9 розділу 2  Додатку ГД переноситься до рядка 1.15.2 ГД Звіту.
  • сумарне значення графи 8 розділу 3 Додатку ГД переноситься до рядка 2.6.2 ГД Звіту.
  • а сумарне значення графи 7 розділу 4 Додатку ГД переноситься до рядка 3.1 ГД Звіту.

Зверніть увагу: відомості граф розділу 5 додатку ГД має дорівнюватися позитивному значенню різниці відповідних граф (розділ 1+ розділ 2) – (розділ 3 + розділ 4) цього додатку.

У розділ 2 Додатку ГД додано графи для відображення дати, номеру митної декларації та код товару за УКТ ЗЕД, за якою було здійснено ввезення товарів на митну територію України (графи 10-12). Відповідно замість 9 граф у новий розділ 2 містить 12 граф.

У разі якщо набувачами гуманітарної допомоги є фізичні особи, у графі 3 розділу 3 Додатку ГД зазначається загальна кількість фізичних осіб – набувачів, які отримали гуманітарну допомогу в звітному (податковому) періоді; графа 2 розділу 3 у такому разі не заповнюється.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Неприбуткові установи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 40

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?