Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Звіт про контрольовані операції: як змінився та коли подавати вперше? (новий лист ДФСУ)

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 року, заповнюється та подається за оновленою формою. Проте звіти за 2016 рік, подані платниками до набрання чинності наказом № 468, вважаються дійсними

Нагадуємо, що 16.06.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну  від 28.04.2017 р. № 468, яким внесено зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції. Про це ми повідомляли тут>>

Тепер про зміни у цій формі звіту розповіли детельно й податківці у листі від 10.07.2017 р. №17973/7/99-99-15-02-01-17.

 

Коли вперше звітуємо за новою формою?

Наказ № 468 виданий згідно з пп. 39.4.2 ПКУ з метою приведення у відповідність до Закону 1797-VIII та запобігання виникненню спірних питань під час складання та подання звіту про контрольовані операції.

З огляду на це, звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 468.  Водночас звіти за 2016 рік,  подані платниками до набрання чинності наказом № 468, вважаються дійсними.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Враховуючи,  що у 2017 році 30 вересня припадає на вихідний день, граничним строком подання Звіту щодо контрольованих операцій за 2016 рік є  02.10.2017 р.  

 

 Зміни у додатках до Звіту

Головною відмінністю від попередньої форми Звіту є доповнення додатка до звіту «Відомості про контрольовані операції» графою 25 «Сторона, що досліджується». В ній у разі застосування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс» та  чистого прибутку, має бути зазначена інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7  ПКУ. Якщо платник податків обирає стороною, що досліджується, себе, у графі зазначається «1». Якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях -  зазначається «0». Під час застосування методів порівняльної неконтрольованої ціни або розподілу прибутку графа 25 не заповнюється.

Назва графи 20 додатка до звіту «Відомості про контрольовані операції» приведена у відповідність до вимог ПКУ: в ній зазначається загальна вартість операції за вирахуванням непрямих податків.

Також у новій редакції викладено додаток «Інформація про пов’язаних осіб» до звіту, який відтепер має більш зручну для заповнення форму.

 

 Зміни  у Порядку

Пункти 1 – 3 розділу І Порядку викладено у новій редакції, відповідно до якої  звіт подається до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та ЕЦП.

Якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті інформацію надано не у повному обсязі, або вона містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

  •  новий звіт (звіт з позначкою «звітний новий») до граничного строку подання звіту за такий самий звітний період;
  • уточнюючий звіт (звіт з позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного звіту (звіту з позначкою «звітний»).

Порядок доповнено роз’ясненнями щодо особливостей заповнення звіту, у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами – нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ПКУ. У такому випадку в основній частині звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» у графі 2 має зазначатись повне найменування нерезидента – пов’язаної особи, водночас в додатку до звіту у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою у ланцюгу таких операцій непов’язаною особою.

 Уточнено порядок заповнення окремих граф розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до звіту:

  •  якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, у графі 17 зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту;
  •  у графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій), зазначеного платником податку у графі 22, у відсотках, з точністю до другого знака після коми.

Також розділ V  Порядку доповнено пунктом 7, який роз’яснює відображення показника рентабельності при групуванні контрольованих операцій. Так, якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.

Враховуючи зміни у ст. 39 ПКУ щодо критеріїв визнання господарських операцій контрольованими,  коди підстав віднесення господарських операцій до контрольованих згідно з додатком 1 до Порядку викладено згідно з вимогами пп. 39.2.1.1 ПКУ. Зокрема, доповнено новим кодом «040»  для  контрольованих операцій, передбачаних  пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ – «господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи».

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
ДФСУ
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Податкова звітність , Трансфертне ціноутворення

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?