Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Складаємо декларацію з єдиного податку ІІІ групи

На ІІІ групі платників єдиного податку можуть перебувати як фізичні, так і юридичні особи. Тому маємо дві форми декларації з ЄП для цієї групи, що не мають затвердженого порядку складання. Спробуємо з цим розібратися самостійно

Обидві форми декларації для «єдиноподатників» ІІІ групи затверджені Наказом №578. Податковим (звітним) періодом для «єдиноподатників» ІІІ групи є календарний квартал (п. 294.1 ПКУ), тож до 10 травня 2018 р. включно слід подати декларації за І квартал 2018 р.

 

Декларація «єдиноподатника» ІІІ групи – фізособи

Фізособи, які були платниками єдиного податку ІІІ групи протягом всього звітного року, заповнюють розділи І, ІV, V та VІ декларації

Розділ І. У цьому розділі є два показники: 

  • фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб) – реквізит 08;
  • види підприємницької діяльності у звітному періоді за КВЕД – реквізит 09.

Щодо заповнення реквізиту 08 податківці неодноразово роз’яснювали (наприклад, туттут і тут), що в ньому слід зазначати найбільшу чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду. Втім, для «єдиноподатників» ІІІ групи заповнення цього показника – не більше ніж формальність, адже кількість найманих працівників для платників ЄП ІІІ групи не обмежується – п. 291.4 ПКУ.

 

Увага! Згідно з пп. 291.4.1 ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізособою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею, передбаченого законодавством, віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

 

У реквізиті 09 слід вказати всі види діяльності за КВЕД, які ФОП фактично здійснював у звітному періоді, навіть у тому випадку, якщо це були види діяльності, не дозволені платникам ЄП ІІІ групи або не зазначені у реєстрі платників ЄП. Нагадаємо, що платники ЄП ІІІ групи можуть здійснювати всі види діяльності, не зазначені у п. 291.5 ПКУ.

Розділ ІV. У цьому розділі наводяться  показники господарської діяльності платників ЄП ІІІ групи: обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставками 3 %, 5% та 15%. Оскільки декларація складається наростаючим підсумком з початку року, можливе одночасне заповнення рядків 05, 06 та 07 розділу ІV – якщо, наприклад, у першому кварталі року платник ЄП був платником ПДВ, а потім його реєстрацію платника ПДВ було анульовано, а також одночасно з цим він здійснював операції, що оподатковуються за ставкою 15%. 

Ставка 15% застосовується платниками ЄП ІІІ групи:

  • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 3 п. 291.4 ПКУ – 5 млн грн;
  • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у п. 291.6 ПКУ. Цим пунктом платникам ЄП дозволений лише грошовий спосіб розрахунків;
  • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Ці види діяльності перераховані в п. 291.5  ПКУ.

 

Увага! Підвищена ставка ЄП 15% у платників ІІІ групи не застосовується до доходів, отриманих ними від провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку. Такі доходи оподатковуються за загальною ставкою – 3% або 5%. Але сам факт їх отримання зобов’язує платника ЄП перейти на загальну систему з наступного кварталу – пп. 7 пп. 298.2.3 ПКУ

 

Інформація для заповнення розділу ІV береться з книги обліку доходів або книги обліку доходів і витрат (для платників ЄП та ПДВ). Дещо про ведення книги обліку доходів можна почитати тут>>

Розділ V. У цьому розділі визначаються податкові зобов’язання по єдиному податку наростаючим підсумком з початку року. Його заповнення потребує лише арифметичних навичок.

Усе про єдиний податок
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

У рядку 08 підсумовуються всі доходи з рядків 01 – 07. До речі, можливе одночасне заповнення розділів ІІ, ІІІ та ІV, а відповідно, і рядків 01 – 07 – якщо платник ЄП за звітний рік встигне побувати в кожній з трьох груп платників ЄП.

У рядках 09, 10, 11 визначається сума ЄП за ставкою 15 %; 3% та 5% - ставки розташовані чомусь саме в такому порядку. 

Далі у рядку 12 визначаємо суму ЄП, що нарахована всього за звітний (податковий) період наростаючим підсумком з початку року, а у наступному рядку 13 наводимо суму ЄП, визначену у попередньому звітному періоді того ж року. І нарешті, шляхом нескладних математичних розрахунків визначаємо ту частину річної суми ЄП, яку ми повинні сплатити у звітному кварталі – це різниця між сумою ЄП наростаючим підсумком та сумою ЄП минулого періоду. Заносимо її у рядок 14 і не забуваємо сплатити її протягом 10 к.д. після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ПКУ).

Розділ VІ. Уточнення показників попередніх декларацій, у яких виявлено помилку. Виправити показники декларацій минулих періодів – для «єдинників» простіше простого. Достатньо лише навести помилкову суму ЄП у рядку 15, а правильну – у рядку 16. Далі у рядках 16-20 виконуємо арифметичні дії додавання-віднімання, щоб визначити суму переплати або недоплати ЄП, нараховуємо 3% або 5% штрафу и пеню – у разі недоплати. При заповненні цього розділу слід вказати період, що уточнюється – у реквізиті 03 декларації.

Відповідно до зноски 6 для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума ЄП, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»). Ця зноска буде актуальною лише до 10 травня 2018 року – адже на цю дату спливає 1095-денний строк з граничного строку подання декларації єдиного податку за І квартал 2015 року – коли вона востаннє подавалася за формою, затвердженою Наказом №1688.

Якщо ФОПу знадобиться довідка про його доходи за інший період, ніж поквартально, він може подати довідкову декларацію у будь-який момент – з відповідною позначкою у реквізиті 01 декларації. На підставі цієї декларації ДФС видасть довідку про доходи за  інший період, ніж  квартальний (річний) податковий (звітний) період – п. 296.8 ПКУ. Подання довідкової декларації не звільняє ФОПа від подання звітних декларацій у встановлені строки.

 

Декларація «єдиноподатника» ІІІ групи – юрособи

Порядок заповнення декларації платника ЄП – юрособи досить простий, але деякі нюанси все ж є.

По-перше, слід вести нумерацію всіх поданих декларацій за рік – звітних, звітних нових, уточнюючих та довідкових. Цей порядковий номер зазначається у заголовку декларації.

По-друге, для юросіб також передбачено подання довідкової декларації з метою отримання довідки про доходи відповідно до п. 296.8 ПКУ, про що вказано у зносці «**». Але навіщо може знадобитися така довідка юридичній особі?

Розділ ІІ. У цьому розділі відображається дохід, що підлягає оподаткуванню єдиним податком. 

Сума доходу за податковий (звітний) період, яка отримана у повній відповідності з нормами ПКУ, зазначається у рядку 1 декларації. В залежності від застосування ставки ЄП 3% чи 5% сума отриманого доходу відображається у відповідній графі.

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений пп. 3 п. 291.4 ПКУ – 5 млн грн, записується у рядку 2, і теж зазначається у тій графі, яка відповідає основній ставці ЄП,  що застосовується платником – незважаючи на те, що цей дохід оподатковується за подвійною ставкою (п. 293.5 ПКУ). Аналогічним чином заповнюються рядки 3 та 4. 

У рядку 5 декларації підсумовуються всі доходи за податковий (звітний) період  (р.1 + р.2 + р.3 + р.4). Оскільки до цього рядка входять доходи, що оподатковуються за різними ставками ЄП, значення цього рядка має суто довідковий характер.

Розділ ІІІ. Методика розрахунку податкових зобов’язань з ЄП для юридичної особи аналогічна методиці для ФОПів. У рядку 6 визначаємо суму ЄП за «штатними» ставками 3% або 5%, а у рядку 7 – суму ЄП за подвійними ставками. Далі розраховуємо суму ЄП наростаючим підсумком за звітний рік, віднімаємо суму ЄП, нараховану у минулих звітних періодах, і отримуємо суму ЄП до сплати за звітний  квартал.  Сплачуємо її протягом 10 к.д. після граничного строку подання декларації – п. 295.3 ПКУ.

Розділ ІV. Уточнення показників попередніх декларацій, у яких виявлено помилку. Помилкова сума ЄП наводиться у рядку 11, а правильна – у рядку 12. Далі у рядках 13-17 розраховується сума переплати або недоплати ЄП, нараховується 3% або 5% штраф и пеня – це лише у разі недоплати. При заповненні цього розділу слід вказати період, що уточнюється – у реквізиті 03 декларації.

Звісно, що декларування перевищення граничної суми доходів – 5 млн грн; доходів, отриманих від недозволених видів діяльності; доходів від видів діяльності, не внесених у реєстр платників ЄП; доходів, отриманих шляхом негрошових розрахунків, - все це призведе до втрати статусу платника ЄП.

Зверніть увагу, що помилкове або навмисне недекларування платником ЄП таких доходів та нездійснення переходу на загальну систему може призвести до невтішних наслідків – адже під час перевірки все це буде виявлено і доходи будуть оподатковані за загальними правилами з нарахуванням штрафних санкцій.

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
3 група ЄП , Єдиний податок , Звітність , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +