Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Чи можна звітувати з ПДВ у паперовій формі? Позиція Верховного Суду

Верховний Суд вважає, що недодержання платником податків приписів пункту 49.4 ПКУ щодо подання звітності з ПДВ в електронній формі та надання її у паперовій формі само по собі не є підставою для відмови у прийнятті податкової декларації

У постанові Верховного Суду від 31.07.2018 р. у справі №810/1570/16 зазначено, що за пп. 49.4. ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі до контролюючого органу всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Водночас, відповідно до пп. 49.8. ПКУ прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

При цьому згідно з пп. 49.10 ПКУ відмова посадової особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється.

Пунктом 49.11 ПКУ визначено, що у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 ПКУ, такий контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

Системний аналіз наведених норм свідчить про те, що контролюючий орган може відмовити у прийнятті податкової декларації виключно у випадку порушення платником податку при її заповненні вимог пунктів 48.3 та 48.4 ПКУ.

Згідно з п. 48.3 ПКУ податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

 • тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
 • звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
 • звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
 • код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
 • найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;
 • дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
 • ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків;
 • підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Відповідно до пункту 48.4 ПКУ в окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити:

 • відмітка про звітування за спеціальним режимом;
 • код виду економічної діяльності (КВЕД);
 • код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
 • індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.

Перелік підстав для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у прийнятті податкової декларації носить виключних характер та розширеному тлумаченню не підлягає.

Недодержання платником податків приписів пункту 49.4 ПКУ щодо подання податкової звітності з ПДВ в електронній формі та надання такої звітності у паперовій формі, само по собі, не є підставою для відмови у прийнятті податкової декларації. За умови наявності у поданих документах реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 ПКУ.

***

Читайте також:

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Електронна звітність , Звітність , ПДВ , Суд , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі