• Посилання скопійовано

Оновлена «зарплатна» єдина звітність: аналіз змін від редакції

Мінфін Наказом від 02.03.2023 р. №113 оновив форму та Порядок заповнення єдиної звітності з ПДФО, ЄСВ та ВЗ. Що в ній змінилося? З якого періоду слід звітувати за оновленою формою?

Оновлена «зарплатна» єдина звітність: аналіз змін від редакції

Одразу наголосимо: цей наказ ще не опубліковано, а чинності він набирає з дня його офіційного опублікування. Про цю подію ми повідомимо окремо, проте нас, так само, як і читачів, більше цікавитиме дата першого застосування нової форми звіту. Якщо йти за нормами п. 46.6 ПКУ, то нова форма мала б застосовуватися починаючи зі звітного періоду – кварталу, наступного після того, у якому вона набрала чинності. Тобто, якщо наказ опублікують у квітні або травні, то він подаватиметься аж за третій квартал 2023 року, за який звітувати будемо у четвертому (до 9 листопада).

Проте цілком можливо, що податківці не чекатимуть так довго, і вимагатимуть застосовувати нову форму вже при звітуванні за другий квартал. Зрозуміло лише одне – за перший квартал 2023 року звітуємо ще за старою формою! 

 

Що змінилося?

Мінфін виклав у новій редакції форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – звіт), а також додатки: 

 • Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;
 • Додаток 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;
 • Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
 • Додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Відповідно, був оновлений і Порядок заповнення цього звіту. 

Розглянемо найцікавіші з цих змін докладніше. 

 

Важливі, але не для роботодавців, правки

З форми і порядку складання звіту прибирають згадку по ФСС і замінюють її згадкою про ПФУ. Ця зміна зрозуміла – адже у 2023 році виплати, передбачені Законом №1105, фінансує вже Пенсійний фонд. Проте на процедуру заповнення звіту для роботодавців це, по суті, не вплине. 

 

Тепер і для резидентів «Дія.Сіті»

У заголовній частині звіту з’являється позначка про те, що його подає резидент «Дія. Сіті» (код рядка звіту 095). Такі роботодавці і раніше мали подавати цей звіт, але тепер про їх спеціальний статус буде зазначено на початку форми звіту. 

 

Нове у КЗпП – нове у Додатку 1

У Додатку 1 з’являється новий рядок 26, і в ньому (як зазначено у примітках) є позначка, чи працює працівник за нефіксованим робочим часом (1 – так, 0 – ні). 

Про цю новацію 2022 року ми докладно розповідали тут і тут.

 

Зміни у Додатку 4ДФ

Тепер не треба буде відображати нараховані та виплачені доходи фізособам – продавцям сільськогосподарської продукції в окремому розділі. Водночас це означає, що такі доходи тепер треба буде показувати персоніфіковано. 

До внесення змін у розділі ІІ Додатка 4ДФ у рядку «Доходи від продажу сільськогосподарської продукції» відображалася загальна сума нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів, отриманих фізичними особами від продажу податковому агенту власної сільськогосподарської продукції, загальна сума нарахованого та перерахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума нарахованого та перерахованого військового збору у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). При цьому відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховано доходи у вигляді сільськогосподарської продукції, не зазначалися.  

Тепер цю норму з Порядку №4 було викреслено, і згадку про цей вид доходу – прибрали з назви розділу ІІ. А отже, спеціального правила для цих доходів вже не буде, і їх треба буде відображати за базовими правилами. А саме:

 • у розділі І,
 • із зазначенням відомостей про фізособу, якій було нараховано/сплачено цей дохід, 
 • з ознакою доходу «179» (про що – далі). 

 

Зміни у Довіднику ознак доходів 

Час минає, пільги фізосіб змінюються. Тому виникає потреба вносити зміни до Довідника ознак доходів – якісь коди цих ознак застарівають, натомість додаються нові. 

Так, ознака доходу 125 «Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку (підпункт "в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу); статті 164 розділу IV Кодексу» вже є застарілою. Тому в таблиці Ознак доходу її опис доповнили датою закінчення дії «31.12.2022».

До речі, це вже друге скасування ознаки доходу із цим кодом. І третій початок, адже до таблиці додали третю ознаку доходу зі схожим, але більш сучасним змістом: 

125 Суми пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику
(підпункт «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом 01.01.2023  

Цією самою датою (кінцем попереднього року) закінчили дію і: 

 • ознака доходів фізичних осіб 127 «Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)»;
 • ознака доходів фізичних осіб 128 «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)»;
 • ознака доходів фізичних осіб 163 «Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та їх спілками платникам податку – учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (підпункт 165.1.42 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)»,
 • а також ознаки доходів фізичних осіб 151, 179, 183, 187, 188, 190, 193.

Натомість маємо нові ознаки доходів: 

127 Інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) Інші доходи 01.01.2023  

 

128 Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно із законом, а також вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім'ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», у тому числі (але не виключно) (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Соціальні виплати з відповідних бюджетів 01.01.2023  

 

151 Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента або страховика-нерезидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, та сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України (підпункт 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Страхові виплати за договором іншим, ніж ДСЖ або НПС 01.01.2023  

 

163 Суми коштів, надані благодійними організаціями, громадськими об'єднаннями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, всеукраїнськими громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та їх спілками платникам податку – учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів, конкурсів, тренінгів та семінарів, які проводяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку.
Зазначені в абзаці першому цього підпункту витрати не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку в межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (підпункт 165.1.42 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю 01.01.2023  

 

Зверніть увагу! Колишні ознаки доходів 148 та 179 за змістом об’єднали у новій під кодом 179 – тепер саме за ним відображатимуться доходи від продажу будь-якої власної сільськогосподарської продукції. Дивно лише те, що саму стару ознаку доходів 148 (для всіх продажів с/г продукції, крім продукції тваринництва) з Довідника не виключили. Але це, найімовірніше, помилка, яку буде виправлено найближчим часом. Втім, можливо, у податківців буде власна версія щодо застосування цих ознак доходів, тож почекаємо офіційних роз’яснень!

179 Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, у тому числі доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Доходи від продажу власної сільгосппродукції та продукції тваринництва 01.01.2023  

 

188 Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті «а» цього підпункту, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. (підпункт «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Дохід, отриманий благодійниками – фізичними особами 01.01.2023  

 

190 Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь: фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад;
фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад;
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи) у зв'язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), у тому числі у зв'язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку (підпункт 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями 01.01.2023  

 

193 Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику – фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» або пунктом 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Сума, на яку зменшено борг 01.01.2023  

Але це те, що стосується оновлення тих ознак доходів, які існували й раніше. 

А ще до Довідника додали кілька нових ознак (з 204 по 209)! 

204 Суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті за власний рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або за договорами добровільного медичного страхування платника податку – гіг-спеціаліста в межах 30 відсотків нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту (підпункт «г» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 
205 Суми виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», на користь, зокрема, учасників бойових дій – військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України, у тому числі тих, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій;
працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах (підпункт «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
206 Сума доходу, отриманого платником податку у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (підпункт 165.1.62 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
207 Сума винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора відповідно до Закону України «Про встановлення винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора» (підпункт 165.1.63 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
208 Сума коштів або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» (підпункт 165.1.64 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
209 Сума відшкодування неприбутковою організацією особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені статтею 11 Закону України «Про волонтерську діяльність» (підпункт 165.1.65 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»