• Посилання скопійовано

Припустилися помилки під час розрахунку ренти за користування надрами: як виправити?

За кожен податковий період виявлення помилок у розрахунку подаються окремі уточнюючі декларації разом із Додатком (ами) 1. За відсутності помилок в інших додатках такі типи додатків до уточнюючої декларації не додаються

Припустилися помилки під час розрахунку ренти за користування надрами: як виправити?

Як виправити самостійно виявлені помилки за минулі звітні періоди при обчисленні рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в уточнюючій податковій декларації з рентної плати та Додатку 1 до неї, у тому числі у випадку неправильного заповнення рядка 8.2 «назва корисної копалини та її код» та рядка 8.3 «назва товарної продукції гірничого підприємства» Додатка 1 до податковій декларації з рентної плати?

ДПС по роботі з великими платниками податків зазначає, що відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Форму Податкової декларації з рентної плати (далі – декларація) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927) зі змінами та доповненнями.

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – розрахунок) здійснюється за формою Додатка 1 до декларації (далі – Додаток 1).

Враховуючи викладене, якщо платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснює виправлення самостійно виявлених помилок за період, що минув, шляхом подання уточнюючого розрахунку, то такому платнику необхідно подати декларацію з позначкою «уточнююча» та Додаток (и) 1 до неї з позначкою «уточнюючий».

За кожен податковий період, в якому виявлені помилки, подаються окремі уточнюючі декларації разом з Додатком (ами) 1. За відсутності помилок в інших додатках (за іншими видами об’єктів оподаткування), що подавалися разом із декларацією, яка уточнюється, такі типи додатків до уточнюючої декларації не додаються.

У декларації та Додатку (ах) 1 до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення - він прокреслюється (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Податкове зобов’язання зазначається у гривнях з копійками.

Зокрема, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 уточнюючої декларації та Додатку (ах) звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал та рік.

Показники рядків 14.1/14.2, 16, 17 Додатка (ів) 1 переносяться до рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 декларації відповідно.

До інтегрованої картки платника з Додатка (ів) 1 переносяться такі грошові зобов’язання, зазначені у:

 • рядку 14.1 – податкове зобов’язання, що збільшується, якщо (р. 13 > р. 14), то (р. 13 – р. 14);
 • рядку 14.2 – податкове зобов’язання, що зменшується, якщо (р. 14 > р. 13), то (р. 14 – р. 13);
 • рядку 16 – сума штрафу (р. 14.1 x р. 15);
 • рядку 17 – сума пені, самостійно нарахована платником відповідно до ст. 129 ПКУ.

У випадку виправлення помилково зазначеного коду корисної копалини у рядку 8.2 «назва корисної копалини та її код» та коду товарної продукції гірничого підприємства у рядку 8.3 «назва товарної продукції гірничого підприємства та її код» Додатку 1 після настання граничного терміну подання звітності платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається уточнююча декларація за відповідний звітний (податковий) період, яка складається з двох уточнюючих Додатків 1.

У одному уточнюючому Додатку 1 за кодом корисної копалини та кодом товарної продукції гірничого підприємства, який підлягає виправленню, зокрема, зазначається:

 • у рядку 13 – податкове зобов’язання, яке дорівнює «0»;
 • у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, що уточнюється;
 • у рядку 14.2 – сума податкового зобов’язання, що зменшується.

У другому уточнюючому Додатку 1 зазначається:

 • у рядку 8.2 – необхідний код корисної копалини,
 • у рядку 8.3 – правильний код товарної продукції гірничого підприємства;
 • у рядку 13 – сума податкового зобов’язання;
 • у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, що уточнюється, яке дорівнює «0»;
 • у рядку 14.1 – сума податкового зобов’язання, що збільшується;
 • у рядку 15 – розмір штрафної санкції – 0,03;
 • у рядку 16 – обчислена сума штрафної санкції;
 • у рядку 17 – сума пені.

При цьому в уточнюючій Декларації заповнюються такі показники:

 • у рядку 4.1 – податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 13 розрахунків;
 • у рядку 4.1.1 – сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 розрахунків;
 • у рядку 4.1.2 – сума штрафу, обчислена як сума рядків 16 розрахунків;
 • у рядку 4.1.3 – сума пені, обчислена, як сума рядків 17 розрахунків;
 • у рядку 5 – кількість поданих Додатків 1 з уточнюючою декларацією.

Джерело: ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»