• Посилання скопійовано

В які строки слід прозвітувати та сплатити податок на прибуток за 2023 рік?

Декларацію з податку на прибуток за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29.02.2024. А граничний строк сплати податку на прибуток за 2023 рік — 11.03.2024

В які строки слід прозвітувати та сплатити податок на прибуток за 2023 рік?

ДПС у Львівській області зазначає, що звітна кампанія за 2023 рік з податку на прибуток вже розпочалася.

Відповідно до п. 44.2 ст. 44 Кодексу для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та є її невід'ємною частиною. Подавати її разом з відповідною податковою декларацією квартальної або річної мають усі платники податку на прибуток, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки, у порядку передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають податковим органам у порядку, передбаченому Кодексом для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, III квартал) та річну фінансову звітність (пункт другий Порядку №419).

Річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 40 мільйонів гривень.

Платники податку на прибуток, у яких звітний (податковий) період дорівнює календарному року (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)), подають податкову декларацію (у тому числі розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Квартальний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, перевищує 40 мільйонів гривень.

Форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - декларація) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом від 24.10.2023 № 572, який набрав чинності 15 грудня 2023 року.

Річну декларацію з податку на прибуток подають усі платники, як квартальні, так і річні, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Тобто декларацію за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29 лютого 2024 року.

За загальним правилом платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених Кодексом. При цьому якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.

Таким чином, граничний строк сплати податку на прибуток за 2023 рік - 11 березня 2024 року.

***

Читайте такожДекларація з прибутку-2023: загальні правила

Джерело: ДПС у Львівській області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»