• Посилання скопійовано

Нюанси заповнення граф 31 – 33 Звіту про КІК: консультує ДПСУ

Чи заповнюються ФО – контролюючою особою графи 31 – 33 Звіту про КІК, якщо загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду?

Нюанси заповнення граф 31 – 33 Звіту про КІК: консультує ДПСУ

ДПСУ у ЗІР повідомляє, що пунктом 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) встановлено вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, пп. 39 прим. 2.5.2 п. 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».
До Звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються засвідчені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.
Умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії регламентовано п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ.
Незалежно від виконання умов, передбачених пп. 39 прим. 2.4.1 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, зокрема, якщо загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи з усіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду (пп. 39 прим. 2.4.2.1 п. 39 прим. 2.4.2 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ).
Згідно з пп. 39 прим. 2.4.3 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ, у разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень пп. 39 прим. 2.3.2 п. 39 прим. 2.3 ст. 39 прим. 2 ПКУ.
Наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254, зареєстрованим у Мін’юсті 11.10.2022 за № 1219/38555, затверджено форму Звіту про контрольовані іноземні компанії, форму скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт), Порядок заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту про КІК і подання до контролюючого органу (далі – Порядок).
У Звіті і в Порядку чітко прописано назви граф та порядок їх заповнення, тобто графи Звіту про контрольовані іноземні компанії, в яких є показники для декларування, підлягають заповненню.
Якщо загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи з усіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 млн євро на кінець звітного періоду, то у Звіті кожної контрольованої іноземної компанії у розд. «Відомості про контрольовану іноземну компанію» заповнюється графа 28.3 шляхом проставляння позначки «х» у графі 28.3.1.
У графах 31 – 33 відображаються операції контрольованої іноземної компанії із нерезидентами із зазначенням: переліку операцій, повного найменування нерезидента, назви держави (території), коду країни, коду платника податку, зокрема:

  • у графі 31 Звіту зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку). Інформація зазначається за кожною операцією окремо.

Перелік держав (територій) затверджено постановою КМУ від 27 грудня 2017 року № 1045 «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977»;

  • у графі 32 Звіту зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами – пов’язаними особами, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку). Інформація зазначається по кожній операції окремо;
  • у графі 33 Звіту зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменуванням нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку). Інформація зазначається по кожній операції окремо.

Перелік організаційно-правових форм затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 року № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи».

Звертаємо увагу, що ст. 39 прим. 2 ПКУ не встановлено окремих правил або винятків для контролюючої особи щодо невідображення у Звіті про КІК інформації, визначеної пп. 39 прим. 2.5.3 п. 39 прим. 2 ст. 39 прим. 2 ПКУ, а отже, така інформація підлягає відображенню у відповідних графах Звіту.

Таким чином, у випадку звільнення від оподаткування прибутку КІК відповідно до вимог п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ, відсутні правові підстави для невідображення у Звіті інформації, визначеної, зокрема, пп. «ж» пп. 39 прим. 2.5.3 п. 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ, яка зазначається у графах 31 - 33 Звіту.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»