• Посилання скопійовано

КІК у звітному році має від’ємне значення прибутку: чи подавати додаток КІК до декларації про майновий стан?

Якщо КІК у звітному році має від’ємне значення прибутку до оподаткування, додаток КІК підлягає заповненню із зазначенням інформації про нерезидента та фінпоказників у рядках 01 - 06, в яких проставляються нулі

КІК у звітному році має від’ємне значення прибутку: чи подавати додаток КІК до декларації про майновий стан?

ДПС у Житомирській області розповідає, що контролюючі особи – фізичні особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05.10.2017 №2155-VІІІ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (пп. 39-2.5.2 ПКУ).

Пунктом 39-2.2 ПКУ визначено особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії. Так, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що обчислюється відповідно до правил, визначених ст. 39-2 ПКУ. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному п. 170.13 ПКУ.

Для цілей ст. 39-2 ПКУ скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції (пп. 39-2.3.1 ПКУ).

Згідно з пп. 39-2.3.3 ПКУ скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року має від’ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цієї самої контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках.

Відповідно до пп. 170.13.1 ПКУ платник податку – резидент, що визнається контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії, зобов’язаний визначити частину прибутку КІК відповідно до положень ст. 39-2 ПКУ та включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ.

Форму Декларації та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджено наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859, згідно з п. 2 розд. І якої додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Відповідно до п. 9 розд. ІV Інструкції додаток КІК «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору, визначених із частини прибутку контрольованої іноземної компанії» заповнюється окремо щодо кожної контрольованої іноземної компанії.

Враховуючи викладене, фізичною особою – контролюючою особою додаток КІК до Декларації подається, якщо контрольована іноземна компанія у звітному році має від’ємне значення прибутку до оподаткування, та підлягає заповненню із зазначенням інформації про нерезидента та фінансових показників у рядках 01-06, в яких проставляються нулі.

Джерело: ДПС у Житомирській області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»