Головна Усі новини «Дебет-Кредит» Новини партнерів

Doing Business: перевір свою англійську

Продовжуємо вивчати лексику з "Practical Financial English". Цього разу пропонуємо Вашій увазі слова, які використовуються в річному звіті міжнародних компаній, що котируються на біржі (extract from Practical Financial English)

1. TASK:
Insert the appropriate word in Past Simple

to raise   -   a loan    -   to order   -
to employ   -   to acquire   -   
to sign   -   a contract

 


I’m Mark.  I run a software company. 

In fact, it’s my second business. My first business was ruined in an accident. There was a big fire in our premises and everything was destroyed overnight.

But I didn’t give up.

With the insurance payout I _____________ high-end computers and _____________ five IT programmers to help me to diversify the product we had already had.

For this business I didn’t have to _____________. We had a finished product and we didn’t need any cash infusion.

Soon after that a large corporation _____________  a software program for their business and we felt we are on the right track. To compare: that year we sold 23 programs, this month we’ve already received 46 orders!

After that we _____________ a huge _____________ for a governmental body. And it was just a good beginning of my second business.

This year our revenue has made up £371,000.


2. CHECK YOUR SPEAKING  

to advertise

tə ˈædvətaɪz

рекламировать

to acquire

tə əˈkwaɪə

приобретать, покупать

to compete

tə kəmˈpiːt

конкурировать

to customize

tə ˈkʌstəmaɪz

делать на заказ, изготовлять по техническим условиям заказчика

to design

tə diːˈzaɪn

разрабатывать

to employ

tə ɪmˈplɔɪ

нанимать на работу

to enhance

tə ɪnˈhens

улучшать

to expand

tə ɪkˈspænd

расширять(ся)

to introduce

tə ˌɪntrəˈdjuːs

представлять (на рынке новый продукт)

to launch

tə lɔ:ntʃ

запускать (новый продукт на рынок)

to maintain

tə meɪnˈteɪn

поддерживать, проводить техническое обслуживание; вести (учет)

to manufacture

tə ˌmænjəˈfæktʃə

производить

to meet the standards

tə ˈmiːt ðə ˈstændəd

отвечать стандартам

to offer

tə ˈɔfə

предлагать

to order

tə ˈɔ:də

заказывать

to purchase

tə ˈpɜ:tʃəs

закупать

to raise a loan

tə reɪz ə ləun

брать кредит

to research

tə riˈsɜ:

проводить исследование

tosell

tə sel

продавать

to service

tə ˈsɜ:vis

обслуживать

to sign a contract

tə ˈsaɪn ə ˈkɔntrækt

подписывать контракт

to specializein

tə ˈspeʃəˌlaɪz ɪn

специализироваться

 


 3. SEE CORRECT ANSWER

[ Див. вірну відповідь ]

I’m Mark.  I run a software company. 

In fact, it’s my second business. My first business was ruined in an accident. There was a big fire in our premises and everything was destroyed overnight.

But I didn’t give up.

With the insurance payout I acquired high-end computers and employed five IT programmers to help me to diversify the product we had already had. 

For this business I didn’t have to raise a loan. We had a finished product and we didn’t need any cash infusion.

Soon after that a large corporation ordered a software program for their business and we felt we are on the right track. To compare: that year we sold 23 programs, this month we’ve already received 46 orders!

After that we signed a huge contract for a governmental body. And it was just a good beginning of my second business.

This year our revenue has made up £371,000.

 Цей та багато інших корисних матеріалів Ви знайдете  в
підручнику “Practical Financial English”

Докладніше про книгу та її замовлення див. тут >>>

Переглянути нову термінологію і пройти інші тести можна  тут >>>

 

Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
«Дебет-Кредит» / Новини партнерів
Теги:
financial english

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 3

Новини по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?