• Посилання скопійовано

ІПК ДФС від 12.04.2019 р. №1594/6/99-99-13-03-02-15/ІПК

Щодо особливостей відображення у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та проведення перерахунку по нарахованих сумах доходів та ПДФО

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула запит [...] про надання податкової консультації від [...] щодо особливостей відображення у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) та проведення перерахунку по нарахованих сумах доходів та податку на доходи з фізичних осіб.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Форма та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) (далі - Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4.

Відповідно до п 1.2 Порядку податковий розрахунок - документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відображення показників у податковому розрахунку ф. N 1ДФ здійснюється на підставі відповідних первинних документів та бухгалтерського обліку підприємства за звітний податковий період.

Водночас згідно з п. 3.2 та 3.3 Порядку у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається дохід, нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, у графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податковим агентом.

Тобто Порядком передбачено відображення у податковому розрахунку сум доходів фактично нарахованих та виплачених платнику податку у відповідному періоді.

Крім того, зазначаємо, згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Результати перерахунку, зокрема по нарахованих доходах та податку на доходи фізичних осіб, відображаються у звітності ф. N 1ДФ того періоду, в якому було проведено такий перерахунок.

При цьому зазначаємо, якщо за результатами проведення перерахунку платнику податку по нарахованих сумах доходів та податку виникає від'ємне значення, то у звітності ф. N 1ДФ у рядках 3 "Сума нарахованого доходу" та 3а "Сума виплаченого доходу", 4 "Сума нарахованого податку" та 4а "Сума перерахованого податку" проставляється сума надміру нарахованого доходу та утриманого податку зі знаком "мінус" та за відповідною ознакою доходу.

У випадках, якщо податковим агентом по окремому платнику податку було перераховано (сплачено) податку на доходи фізичних осіб більше, ніж підлягало перерахуванню і ця сума була відображена в ф. N 1ДФ у попередніх періодах, то в звітності майбутніх періодів графа 4 може дорівнювати нулю.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Автор: «Дебет-Кредит»

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини порталу»