• Посилання скопійовано

Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища

Атестація лабораторій є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється для забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища для атестації робочих місць

Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, що порядок встановлює механізм атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – Порядок).

Порядок затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2018 №784/1012 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03 серпня 2018 року за №905/32357.

Лабораторія, атестована на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – атестована лабораторія) – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка має право на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 №442 (зі змінами).

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:

 1. мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;
 2. мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;
 3. проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 №248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за №472/25249.

Атестація лабораторій є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

Для визнання лабораторії атестованою уповноважений представник лабораторії (фізична особа – підприємець) особисто або рекомендованим листом подає (крім лабораторій, визначених у пункті 6 цього Порядку) до Держпраці або її територіального органу:

 1. заяву про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – заява) (додаток 1);
 2. перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія (додаток 2);
 3. відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3);
 4. відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 5. відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4);
 6. копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

Лабораторії, акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у спосіб, визначений пунктом 5 цього Порядку, для визнання їх атестованими подають заяву та копію атестата про акредитацію.

У разі подання документів особисто вони приймаються за описом документів, які додаються до заяви (додаток 5), копія якого видається уповноваженому представнику лабораторії (фізичній особі – підприємцю) з відміткою про дату приймання документів та підписом відповідальної особи Держпраці або її територіального органу.

Під час приймання документів відповідальна особа перевіряє їх на комплектність та реєструє їх шляхом внесення відповідного запису до журналу обліку заяв та внесених до інформаційного переліку лабораторій (далі – журнал) (додаток 6).

Документи, зазначені у пунктах 5, 6 цього Порядку, залишаються без розгляду, якщо їх подано з порушенням цього Порядку.

Про залишення документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку, без розгляду Держпраці або її територіальний орган не пізніше 5 робочих днів з дати їх реєстрації в журналі повідомляє уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу – підприємця) у письмовій формі із зазначенням підстав та повертає такі документи у повному обсязі у спосіб, визначений у заяві.

Інформацію про прийняті документи територіальний орган Держпраці надсилає Держпраці для формування інформаційного переліку.

За результатами розгляду документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку, Держпраці формує інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – інформаційний перелік), до якого у строк не пізніше 10 робочих днів з дати реєстрації таких документів вноситься інформація про атестовану лабораторію.

Лабораторія не може бути визнана атестованою та внесеною до інформаційного переліку, якщо:

 1. документи, зазначені у пунктах 5, 6 цього Порядку, оформлені з порушенням встановлених цим Порядком вимог;
 2. надано недостовірні дані.

Атестована лабораторія має:

 1. дотримуватись положень пункту 3 цього Порядку;
 2. оформлювати результати досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідно до форм протоколів досліджень та вимірювань (додатки 7 – 17);
 3. проводити гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, інформацію щодо яких було надано у документах, зазначених у пунктах 5, 6;
 4. повідомляти Держпраці або її територіальний орган про зміни у кадровому забезпеченні не пізніше 10 робочих днів з дати їх виникнення.

Атестована лабораторія виключається з інформаційного переліку за наявності:

1) заяви атестованої лабораторії про виключення з інформаційного переліку;

2) копії свідоцтва про смерть (для фізичної особи – підприємця);

3) відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

4) обґрунтованого висновку щодо дотримання атестованими лабораторіями положень цього Порядку, складеного відповідно до законодавства Держпраці та МОЗ, про:

 • невідповідність фактичних даних заявленим у документах, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку;
 • порушення положень підпунктів 1, 2 або повторне протягом календарного року порушення положень підпунктів 3, 4 пункту 11 цього Порядку.

Держпраці не пізніше 5 робочих днів з дати виключення з інформаційного переліку повідомляє про це уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу – підприємця) у письмовій формі із зазначенням підстав, дати і номера відповідного наказу Держпраці.

Джерело: Державна служба з питань праці

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»