Головна Усі новини Праця та соціальний захист ЄСВ, соціальний захист

Доплата ЄСВ до мінімалки: зміни у 2016 році

Доплата ЄСВ до мінімальної зарплати з’явилась в Законі про ЄСВ з 01.01.2015 р. Відповідні норми продовжили діяти і у 2016 році, додаючи певні зміни до ст. 8 Закону про ЄСВ. Які це зміни і як вони вплинули на доплату?

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру "Dominanta" 

 

Як було в 2015 році

З 01.01.2015 року в ст. 8 Закону про ЄСВ було додано умову доплати ЄСВ до мінімальної зарплати у дві пункти:

п. 5 ст. 8 закону, яким передбачено нарахування ЄСВ на доходи у вигляді зарплати і винагороди ЦПХ, передбачав: «У разi якщо база нарахування єдиного внеску (крiм винагороди за цивiльно-правовими договорами) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника. 

При нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставки єдиного внеску, встановленi цiєю частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру без застосування коефiцiєнта бази нарахування.»

п. 6 ст. 8 закону, яким було передбачено нарахування ЄСВ на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності і вагітності та пологам, передбачав: «У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (грошове забезпечення, дохiд), сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (грошове забезпечення, дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.»

Отже, при нарахуванні зарплати, лікарняних і декретних, сумарний дохід яких за місяць є менший за мінімальну зарплату, що діє в місяці нарахування ЄСВ, підприємство зобов’язане провести доплату ЄСВ до мінімальної зарплати у відповідних ставках. Відповідна доплата ЄСВ має свій тип нарахування «13» в таблиці 6 Додатку 4.

Доплату ЄСВ до мінімалки в 2015 році підприємство не проводило в наступних випадках:

якщо нараховувало заробітну плату працівникам – інвалідам (ставка 8,41%);

якщо нараховувало заробітну плату і інші доходи (лікарняні, декретні) сумісникам;

якщо нараховувало винагороди за договорами ЦПХ;

при нарахування зарплати в місяці прийому чи звільнення працівника;

при виплаті доходів майбутніх періодів, які мали повного місяця нарахування;

при виплаті зарплати в місяці, в якому не надано лікарняний листок.

 

Як стало в 2016 році

З 01.01.2016 року статтю 8 Закону про ЄСВ значно скоротили, переписали не тільки ставки, але й умову на доплату ЄСВ до мінімалки.  При цьому ніяких змін у застосуванні ставки 8,41% (а це п. 13 ст. 8 закону) не відбулось. Отже, нараховуючи зарплату, лікарняні і декретні інвалідам в 2016 році роботодавці застосовують ставку 8,41% без вимоги проведення доплати ЄСВ до мінімалки.

З 01.01.2016 року ставка ЄСВ 22% передбачена у п. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ. Ця ставка застосовується до бази нарахування, яка визначена у ст. 7, а це:

заробітна плата

винагороди за договорами ЦПХ (роботи чи послуги)

тимчасова непрацездатність

допомога по вагітності та пологам

Саме до визначеного вище переліку доходів, які входять до бази нарахування, додана умова доплати ЄСВ до мінімалки у другому абзаці п. 5 ст. 8: «У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.»

Як видно, жодних виключень в даному пункті (у порівнянні з пунктом 5 в редакції 2015 року, див. вище) немає. Виходить, що до переліку доходів з доплатою ЄСВ в 2016 році потрапили винагороди за договорами ЦПХ.

Одночасно, третім абз. пункту 5 ст. 8 закону визначено: «При нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цiєю частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру». Аналогічний пункт ми бачили і в минулому році по сумісникам. Тобто доплату ЄСВ до мінімалки на зарплату (доходи) сумісників підприємство не проводить в 2016 році, так само як і в 2015 р.

Що відноситься до складу доходів сумісника? Це лікарняні і декретні, бо ці доходи також нараховуються сумісникам відповідно до чинного законодавства і вони не є заробітною платою.

Чи можна віднести до «доходу сумісників» винагороди фізичних осіб за договорами ЦПХ? На думку автора, ні! Оскільки договори ЦПХ не прив’язані до «місця роботи», цивільно-правові відносини не регулюються нормами трудового законодавства, в яких закріплено «місце роботи». 

Тому, якщо сума винагороди по акту ЦПХ є меншою за мінімальну зарплату і інших нарахувань такій фізичній особі підприємство не проводить у звітному місяці, на думку автора у підприємства виникає обов’язок здійснити доплату ЄСВ до мінімалки, застосовуючи ставку 22%.

На думку автора, період зазначений в акті щодо виконання робіт ми надання послуг – повний чи не повний місяць – не впливає на виключення для доплати ЄСВ до мінімалки.

Звісно, з приводу всього вищезазначеного по ЦПХ треба дочекатися офіційної думки ДФСУ, яка поки що не поспішає її надавати. 

Розглянемо приклади.

Приклад 1. За січень 2016 р. сума винагороди по акту ЦПХ становить 1000 грн. Період виконання робіт «з 10 по 31 січня». 

На суму винагороди 1000 грн. нараховуємо ЄСВ за ставкою 22%. Доплата ЄСВ до мінімалки проводить на різницю 378 грн.

Приклад 2. За січень 2016 р. сума винагороди по акту ЦПХ становить 1000 грн. Період виконання робіт «з 11 по 16 січня». З 18 січня така особа зарахована до штату і має трудові відносини з підприємством. Сума нарахованої зарплати за відпрацьований час склала 500 грн.

Загальна база нарахування за січень більше мінімалки (1000 + 500), отже, на суму винагороди 1000 грн. і на суму зарплати 500 грн. нараховуємо ЄСВ за ставкою 22%.  Доплату ЄСВ до мінімалки не проводимо.

Приклад 3. За січень 2016 р. до бухгалтерії надано акти ЦПХ по одній фізичній особі. 

Акт перший має період надання послуги «20 січня» на суму 800 грн.

Акт другий має період надання послуги «31 січня» на суму 850 грн.

Загальна база нарахування за січень по такій особі 1650 грн, отже ЄСВ нараховується за ставкою 22% без доплати до мінімалки. 

Приклад 4. У лютому 2016 року отримано акт ЦПХ на суму 2000 грн. Період виконання робіт зазначений «з 25 січня по 10 лютого». 

Відповідно до п. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ, сума винагороди підлягає пропорційному розподілу на місяці, які зазначені в акті (увага! Пропорційний розподіл суми винагороди здійснюється не на дні місяців, а на кількість місяців). Період з 25 січня по 10 лютого – це 2 місяці. 

Отже, нараховуємо ЄСВ окремо за січень на суму 1000 грн, окремо за лютий на суму 1000 грн. Це місяці, за які виплачений дохід у лютому. Отже, враховуючи другий абц. пункту 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, місяці, в які сума виплати менша за мінімалку, потребують доплати. Підприємство проводить доплату ЄСВ до мінімалки окремо за січень, окремо за лютий, по 378 грн.

Приклад 5. Наприкінці січня 2016 року отримано акт ЦПХ за період «з 1 грудня по 31 грудня» 2015 року. Сума винагороди 2000 грн. 

Оскільки первинний документ в бухгалтерському обліку буде опрацьований в січні 2016 року, нарахована сума винагороди буде оподатковуватися ставкою ЄСВ 22% відповідно до п. 4 ст. 9 Закону про ЄСВ. Застосувати ставки 2015 року до нарахованої суми винагороди в 2016 році за 2015 рік підприємство не зможе. 

------------------------------------------------------------------------------

Інші умови, при яких підприємство здійснює або не здійснює в 2016 році доплату ЄСВ до мінімальки залишається без змін. Підсумуємо все у висновку: 

Доплату ЄСВ до мінімалки в 2016 році підприємство не проводить в наступних випадках:

якщо нараховувало заробітну плату працівникам – інвалідам (ставка 8,41%), в тому числі в умовах неповного робочого часу;

якщо нараховувало заробітну плату і інші доходи (лікарняні, декретні) сумісникам;

при нарахування зарплати в місяці прийому чи звільнення працівника;

при виплаті доходів майбутніх періодів, які мали повного місяця нарахування;

при виплаті зарплати в місяці, в якому не надано лікарняний листок.

Доплату ЄСВ до мінімалки в 2016 році підприємство проводить в наступних випадках:

якщо нараховує зарплату, лікарняні, декретні працівнику (його ставка 22%), який працює повний місяць і загальна база за місяць є меншою за розмір мінімальної зарплати (наприклад сума допомоги по вагітності та пологам 500 грн + зарплата в цьому місяці 300 грн, сума лікарняного за дні хвороби 250 грн + зарплата в цьому місяці 800 грн., сума допомоги по вагітності в останньому місяці відпустки 400 грн + продовження листка на 14 днів з сумою 900 грн., тощо)

якщо нараховує зарплату та (або) лікарняні, декретні працівнику (його ставка 22%), який працює неповний робочий час (день або тиждень) і загальна база за місяць є меншою за розмір мінімальної зарплати

якщо нараховує зарплату та (або) лікарняні, декретні працівнику (його ставка 22%), який перебував частину місяця в неоплачуваній відпустці і загальна база за місяць є меншою за розмір мінімальної зарплати

якщо нараховує винагороду за договором ЦПХ або винагороду за ЦПХ та зарплату і загальна база за місяць є меншою за розмір мінімальної зарплати.

Про те, що доплата ЄСВ до мінімалки ніяк не впливає на стаж і доходи фізичної особи, за яку проведено таку доплату, ми писали ще восени 2015 р. (див. «ДОПЛАТА ЄСВ ДО «МІНІМАЛКИ» не вплине на страховий стаж, соціальні гарантії і пенсію!»), коментуючи листи ДФСУ і Мінфін з цього приводу.

Отже, не потрібно шукати «сенс і користь» в такій доплаті ЄСВ, оскільки суми коштів є тільки зобов’язанням страхувальника, сплата яких сьогодні витрачається на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, яким не вистачає цих коштів в Пенсійному фонді. 

Автор:
Мойсеєнко Тетяна
Джерело
Dominanta
Рубрика:
Праця та соціальний захист / ЄСВ, соціальний захист
Теги:
Єдиний соціальний внесок , Заробітна плата

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 19

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?