Головна Усі новини Право і відповідальність Контролюючі органи і перевірки

Органи місцевого самоврядування, як контролери у сфері праці - роз'яснення від Держпраці

Як документально оформити нові обов'язки держслужбовців, чи потрібно створювати нові відділи (робочі місця), чи можна від таких обов'язків відмовитись? Ці та інші питання роз'яснила Держпраці у новому листі

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року проводити перевірки у сфері праці і накладати штрафи можуть і органи місцевого самоврядування. Відповідні зміни внесено Законом №1774-VІІІ до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Таким чином  з цього часу виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад отримали повноваження щодо:

 • контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
 • накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Про порядок проведення перевірок також читайте тут>>

Але як оформити документально нові обов'язки держслужбовців, які здійснюватимуть цей догляд, чи потрібно створювати нові відділи (робочі місця) з цього приводу (і взагалі, скільки хоч приблизно має бути таких інспекторів у місцевих радах), чи можна від таких обов'язків відмовитись тощо, - Держпраці роз'яснила лише зараз листом від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17.

 

Чи потрібно створювати новий орган для здійснення контролю?

Для здійснення контрольних повноважень міським радам міст обласного значення чи об’єднаним територіальним громадам рекомендується забезпечити створення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган.

При цьому доцільно врахувати чисельність виконавчого органу, достатню для ефективного здійснення контрольних повноважень, яку рекомендується встановлювати у розрахунку 1 інспектор праці на 20 000 чисельності населення, що проживає на території відповідної міської ради міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади.

При визначенні виконавчого органу, відповідального за реалізацію контрольних повноважень, необхідно також враховувати:

 • обсяг обов’язків, які покладаються на виконавчий орган;
 • кількість, тип, розмір і розташування роботодавців, які підлягають інспектуванню.

В об’єднаних територіальних громадах, які налічують до 20 000 жителів, за рішенням ради такої громади контрольні повноваження можуть покладатись на уповноважену посадову особу, що повинна мати вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

 

Документальне оформлення

До посадових інструкцій мають бути включені такі обов'язки:

1) забезпечення у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2) державний контроль за дотриманням законодавства про працю юрособами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юрособами, та фізособами, які використовують найману працю;

3) державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині:

 • дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства;
 • наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця;
 • дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
 • провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

4) складання у випадках, передбачених законом, протоколи про адмінправопорушення;

5) видача юрособам, та фізособам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

6) забезпечення роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням;

7) накладення штрафів за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;

8) фіксація процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

9) звітність про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;

10) подання до Держпраці чи її територіальних органів матеріалів та організаційно-розпорядчі документів, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

11) участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;

12)  інформаційно-роз’яснювальна робота з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

13) аналіз стан та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків;

14) розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) інформування населення про стан здійснення делегованих повноважень;

16) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

17) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

19) підготовка та подання аналітичних матеріалів і статзвітності з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, керівнику виконавчого органу та Держпраці;

20) моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;

21) моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

22)участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

23) співпраця з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

Крім того, рекомендується передбачити в посадовій інструкції такі повноваження:

 • безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;
 • під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;
 • проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

Після вжиття відповідних організаційних заходів щодо реалізації зазначених вище рішень голова відповідної міської, селищної, сільської ради направляє Держпраці листа з наданням у додатках до нього картки обліку даних інспектора праці та фотокартки інспектора розміром 3,0 х 4,0 сантиметра, якому пропонується видати посвідчення.

 

Чи можна відмовитись від виконання таких обов'язків? 

Після затвердження радою змін до положення про відповідний виконавчий орган його працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, персонально під підпис попереджаються про дату таких змін (не пізніше ніж за два місяці до змін).

Крім того, протягом двох місяців від усіх відповідних працівників доцільно одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або про їхню відмову працювати в нових умовах. Працівник має право будь-коли змінити своє рішення.

Безпосередньо перед початком робіт при змінених істотних умовах праці необхідно ознайомити працівників з новими інструкціями та іншими документами, що визначають змінені посадові обов’язки.

Працівники, що відмовилися продовжувати роботу у зв'язку зі змінами істотних умов праці, підлягають звільненню на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП. 

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки
Теги:
Перевірки , Трудові відносини , Держпраці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі