Головна Усі новини Право і відповідальність Контролюючі органи і перевірки

Інспектування Держпраці – тепер без попередження і лише виїзні!

Кабмін продовжує вдосконалювати порядок перевірок роботодавців щодо дотримання ними законодавства з праці. Цього разу було скасовано невиїзні інспектування. Про те, коли і як інспектори з праці зможуть завітати, читайте далі

У грудні 2019 року КМУ зробив «подарунок», який не всі відразу помітили. Йдеться про новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ №1132. Про його появу ми повідомляли тут.

Набрав чинності новий Порядок з 31.12.2019. 

Серед найбільш цікавих змін, які він приніс:

 • Скасування невиїзних інспектувань
 • Відсутність обов’язку інспекторів попереджати про інспектування заздалегідь
 • Відсутність умови, що виконання їх приписів позбавляє роботодавця від штрафів.

Далі про все це докладно.

 

Проведення інспекційних відвідувань: підстави, строки, періодичність

Щодо випадків проведення інспектувань кардинальних змін не відбулося, хоча й визначається, з яких джерел органи Держпраці братимуть інформацію для прийняття рішень щодо проведення інспекційних відвідувань.

Одна з підстав виглядає нині так: за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої зі засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у пп. 1, 2, 4-7 п. 5 Порядку №1132.

До таких «додаткових» джерел належать:

– звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;

– звернення фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;

– рішення суду;

– повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені під час виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

– інформація:

 • Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
 • ДПС та її територіальних органів про:
  • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
  • факти порушення законодавства про працю, виявлені під час здійснення повноважень;
  • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;
 • Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
 • роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;
 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
 • роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;
 • роботодавців, в яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

– інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені під час здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів!

І тепер усі інспекційні відвідування будуть «несподіванкою»!

Це незвично, адже ми знаємо, що перевірки (а саме ними вважаються такі відвідування) поділяються на планові та позапланові. І якщо перевірка планова, про неї слід попередити за 10 днів. Цього вимагає ч. 4 ст. 5 Закону №877. Але на перевірки дотримання законодавства з праці поширюється ще один документ, а саме Конвенція про інспекцію праці. Вона була ратифікована Україною, і очевидно, що при складанні нового Порядку врахували саме її норми. Адже ст. 12 цієї Конвенції говорить, що інспектори праці, забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби  проходити  на  будь-яке  підприємство,  яке підлягає інспекції.

І ще під час проведення інспекційних відвідувань без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

 

Які документи повинен надати інспектор та де має внести запис під час інспекційного відвідування?

Інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі:

 1. своє службове посвідчення. Фактично у того, кого перевірятимуть, залишилось право перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення і в разі його відсутності не допускати до проведення інспекційного відвідування;
 2. лише перед підписанням  акта інспекційного відвідування інспектор з праці повинен надати копію направлення на проведення інспекційного відвідування.

Також інспектор вносить запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного Журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису (п. 8  Порядку №1132).

 

Права роботодавців під час проведення інспекційного відвідування

Тут все майже без змін, але додано ще один підпункт у п. 13 Порядку №1132, якого не було в Порядку №823, що стосується прав роботодавця. Роботодавець може оскаржувати відповідно до п. 26 Порядку №1132 припис та/або вимогу інспектора праці.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у десятиденний та одноденний строк з дати їх отримання.

Оскаржити їх можна до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до голови або заступника голови Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці.

Скарга розглядається у 30-денний строк після дня її надходження, якщо інше не встановлено законом.

На час розгляду скарги рішенням керівника або заступника органу контролю проведення інспекційного відвідування зупиняється.

За результатами розгляду скарг приписи, вимоги інспектора праці можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

 

Коли складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування?

Тут також майже без змін, але в Порядок №1132 не перенесли норми з Порядку №823, а саме: «У разі відсутності/ненадання документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення та/або надання документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.»

Напрошуються висновки: хоч є документи, хоч немає, а інспекційне відвідування буде проведено. І відсутність документів розглядатиметься як порушення, за яке будуть штрафувати. Часу на поновлення документів не дадуть. Тож кадровикам та бухгалтерам слід вже приводити документи про працю до ладу.

 

Складення акта інспекційного відвідування або/та припису

Тут також майже без змін, але зі своїми особливостями. Якщо раніше йшлося лише про акт інспекційного відвідування та припис, то відтепер в п. 16 Порядку №1132 зазначається й про попередження.

Отже, за результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідуванняі в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю – припис щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

І тут не обійшлося без «сюрпризів». У п. 22 Порядку №1132 зазначається, що стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому строку виконання. Якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводиться інспекційне відвідування з підстави, наведеної у пп. 8 п. 5 цього Порядку.

Але в пп. 8 п. 5 Порядку №1132 йдеться про таку підставу проведення інспекційного відвідування, як «за дорученням Прем’єр-Міністра»

Зрозуміло, що навряд чи до такої справи кожного разу залучатимуть таку високопосадову особу, і, скоріш за все, це помилка, яку найближчим часом усунуть. Але хтозна.

Раніше це питання вирішувалося значно простіше – підставою для повторної перевірки було саме невиконання припису. Було встановлено, що стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому строку виконання. Якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводиться інспекційне відвідування або невиїзне інспектування з підстави невиконання вимог припису.

 

І це ще не все…

1. У Порядку №1132 наголошується, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин, здійснюються відповідно до ч. 4 і 5 ст. 2 Закону №877.

2. У Порядку №1132 немає норми про те, що Держпраці веде реєстр виданих службових посвідчень інспекторів праці. Натомість йдеться про оприлюднення Держпраці інформації про видані службові посвідчення інспекторів праці. Службове посвідчення, щодо якого не оприлюднена інформація, вважається недійсним.

3. Також немає норми в Порядку №1132 про невиїзні інспектування. Це означає, що будуть лише інспекційні відвідування.

4. Цікавий нюанс з’явився щодо акта інспекційного відвідування. Раніше форми акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) затверджувалися Мінсоцполітики. Тепер же уніфікована форма акта інспекційного відвідування буде затверджуватися та оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Держпраці.

5. Також з того, чого не було в Порядку №823Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачені п. 28 Порядку №1132визначається Держпраці.

Зокрема, це означатиме, що інспектори з праці самостійно прийматимуть рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найефективніші способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин, моніторингу стану його додержання.

Але перед реєстрацією інспекційного відвідування роботодавця, щодо якого протягом попередніх шести календарних місяців здійснювалися інспекційні відвідування, керівник органу контролю (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про доцільність його проведення.

6. Наразі у Порядку №1132, немає такої норми, яка містилася у п. 28 Порядку №823, а саме: «У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються». Отже, обіцяного полегшення щодо сплати штрафів знов не буде.

Хоча в новому Порядку є норма, яку можна трактувати на користь роботодавців: заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факта усунення виявлених порушень під час інспекційного відвідування (п. 25). Тож, можливо, з іншими штрафами можна буде поборотися.

За законопроектом №1233 спочатку будуть виноситися попередження замість штрафів. Але його ще не підписано. Про прийняття законопроекту ми писали тут.

Про розміри штрафів, які буде застосовувати Держпраці у 2020 році, ми розповідали тут.

7. Раніше в п. 31 Порядку №823 зазначалося, що за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану додержання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами проведеного аналізу складалась довідка про стан додержання законодавства про працю. Але такої норми в новому Порядку №1132 немає. Тож уже «замовити аудит» від Держпраці роботодавці не зможуть, хоча ця послуга, можливо, й не користувалася попитом у роботодавців.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки
Теги:
Перевірки , Трудові відносини , Держпраці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 9

Новини по темі

Консультації по темі