• Посилання скопійовано

Чи можна за письмовим зверненням отримати копію акта камеральної перевірки?

Платник податків має право отримати копію документа, якщо контролюючий орган надіслав йому документ рекомендованим листом з повідомленням про вручення

Чи можна за письмовим зверненням отримати копію акта камеральної перевірки?

ДПС в Івано-Франківській області зазначає, що платник податків, якому був надісланий документ (ППР, податкова вимога, акт камеральної перевірки, лист, інший документ) у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, та який вважається належним чином врученим, має право отримати: 

  • оригінал документа, якщо платнику податків надіслано контролюючим органом такий документ в електронній формі; 
  • копію документа, якщо платнику податків надіслано контролюючим органом документ рекомендованим листом з повідомленням про вручення (у т. ч. якщо документ не був вручений та поштовою службою у повідомленні про вручення  як причину зазначено невручення) або вручено його особисто платнику податків (його представнику). 

Відповідно до пункту 42.1 статті 42 ПКУ податкові повідомлення – рішення (ППР), податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, мають бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу, і відображатися в електронному кабінеті. 

ППР надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ (пункт 58.3 статті 58 ПКУ).
У разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) ППР (абзац перший пункту 59.1 статті 59 ПКУ). 

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ (пункт 86.2 статті 86 ПКУ). 

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 ПКУ, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику) (пункт 42.2 статті 42 ПКУ). 

Згідно з абзацами першим – третім пункту 42.4 статті 42 ПКУ платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Для осіб, які є фінансовими агентами, листування з контролюючим органом в електронній формі є обов’язковим у випадках, визначених ПКУ. 

Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому пункту 42.4 статті 42 ПКУ, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, а також з фінансовими агентами у випадках, визначених ПКУ, здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155 шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет. 

Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику податків або фінансовому агенту, якщо він сформований з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155 та є доступним в електронному кабінеті. 

Зокрема, відповідно до абзацу сьомого підпункту 69.2 прим. 2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155. 

Пунктом 42.5 статті 42 ПКУ визначено, що у разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику). 

У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення. 

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків. 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право на доступ до інформації про неї, яка збирається та зберігається. 

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані, зокрема, надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом (пункт 1 частини третьої статті 10 Закону № 2939). 

Джерело: ДПС у Івано-Франківській області

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»