Главная Все новости Право и ответственность Судебная практика

Во время карантина не регистрировались НН/РК: будет ли штраф, если есть сертификат от ТПП?

Карантин когда-нибудь закончится, а вопрос штрафов об отсутствии регистрации НН/РК будет актуальным еще три года с даты их составления. И то, что на эту дату (и позже) действовал карантин, ничего не меняет. Карантин не продлевает сроки регистрации НН/РК, а ВС отметил, что само по себе наличие сертификата ТПП Украины не освобождает от штрафа и пени в случае нарушения сроков регистрации НН/РК в ЕРНН

Коментар до постанов ВС від 01.12.2020 р. у справі №805/1811/17
та від 03.09.2020 р. у справі №812/1116/17

За загальним правилом, належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору) як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 02.09.2014 року, а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб за кожним окремим договором, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заяви подаються за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (додатки №№1, 2, 3, 4 до Регламенту). До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

 

Чи може сертифікат ТПП звільнити від відповідальності за порушення строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН?

Відповімо на це питання аналізом судових справ. Форс-мажори в них будуть різні, але висновок ТПП буде згадуватися в кожній з них. 

 

Висновку ТПП замало. Слід довести зв’язок затримки реєстрації ПН/РК та форс-мажором!

У коментованій справі №812/1116/17 суд з’ясував, що у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в 2014 році товариство опинилось в складній виробничо-фінансовій ситуації. Тому звернулось до Торгово-промислової палати України зі заявою про встановлення та підтвердження існування на території м. Луганська та Луганської області обставин непереборної сили (форс-мажору), що унеможливлюють здійснення господарської діяльності ПАТ.

Торгово-промисловою палатою України було видано ПАТ сертифікат (висновок) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 02.10.2014 р. №749, яким було засвідчено настання обставин форс-мажору з 01.07.2015 р. для ПАТ при здійсненні господарської діяльності на території Луганської області щодо виконання законодавчих актів, які стосуються справляння та сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Вказаний сертифікат надав ПАТ право згідно зі ст. 10 Закону «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», протягом терміну дії цього Закону, для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

Суди першої та апеляційної інстанції дослідили сертифікат від 02.10.2014 р. №749 та встановили, що ТПП України засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 1 липня 2014 року для ПАТ при здійсненні господарської діяльності на території Луганської області та дотриманні законодавчих актів України, які стосуються справляння та сплати податків, обов'язкових платежів. На момент видачі сертифікату ТПП України форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) тривають та дату закінчення їх терміну встановити неможливо.

Тобто дослідженням сертифікату від 02.10.2014 р. №749 встановлено, що зазначений сертифікат не містить у собі всіх відомостей, визначених п. 6.12 розділу 6 Регламенту – йдеться про інформацію щодо виконання яких саме податкових зобовязань настало або може настати найближчим часом і виконання яких стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин.

А отже, наявність у ПАТ сертифікату ТПП не звільняє його від обов’язку дотримання граничних строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН, визначених п. 201.10 ПКУ.

Суди визнали такими, що відповідають чинному законодавству, результати камеральної перевірки та застосування штрафів за порушення строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

ВС цілком підтримав таку позицію та крім того звернув увагу, що ПАТ не надав жодних доказів, що затримка реєстрації податкових накладних в ЄРПН виникла не з його вини, а у зв`язку з наявністю форс-мажорних обставин, які становлять загрозу безпеки людини (проведення бойових дій в межах антитерористичної операції). 

 

Сертифікат ТПП має містити посилання на відповідні норми ПКУ

В іншій справі №805/1811/17-а ПАТ також посилався на протиправність нарахування контролюючим органом штрафних санкцій у зв'язку з наявністю у нього сертифіката ТПП України про настання обставин непереборної сили №3362/05-4 від 26.09.2014 р. 

Але й тут ВС прискіпливо вивчав його зміст та уточнив вимоги щодо сертифікату, який видається ТПП України на підтвердження неможливості виконання податкових зобов’язань через форс-мажор.

ВС наголосив, що на час виникнення спірних правовідносин (2015-2017 рр.) діяв Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), визначений Регламентом, що затверджений Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18.12.2014 р. № 44(5), яким передбачено засвідчення форс-мажорних обставин по кожному окремому податковому та/чи іншим зобов`язанням/обов`язком, виконання якого настало згідно нормативно–правових актів, проте таке виконання стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Але ВС вважає, що сертифікат не може засвідчувати форс-мажорні обставини на майбутнє (сертифікат виданий у 2014 році, а порушення строків реєстрації ПН відбулося у 2015-2017 рр).

У разі якщо сертифікат про форс-мажорні обставини виданий щодо обставин, які на момент його видачі тривають та період дії яких встановити неможливо, Заявник після закінчення дії таких обставин має право звернутися до ТПП України для засвідчення форс-мажорних обставин за подальший період саме з дня, наступного за датою видачі сертифікату до дня їх закінчення.

Таким чином, наданий позивачем Сертифікат (висновок) Торгово-промислової палати №3362/05-4 від 26.09.2014 р. не є належним доказом, який посвідчує обставини непереборної сили відносно несвоєчасної реєстрації податкових накладних у період за жовтень-грудень 2015 року та жовтень 2016 року. 

Як вбачається з вказаного Сертифікату, він стосується пунктів 100.4 і 100.5 ПКУ, про засвідчення неможливості своєчасного вчинення дій щодо реєстрації податкових накладних у ньому не йдеться.

Увага! Зазначення у Сертифікаті за 2014 рік того, що на момент його видачі обставини непереборної сили тривають та дату закінчення їх терміну встановити неможливо, не є доказом того, що такий Сертифікат засвідчує відповідні обставини безстроково, тобто на майбутнє. Навпаки, враховуючи, що у грудні 2014 року Порядок засвідчення форс-мажорних обставин був затверджений в новій редакції, який має застосовуватись до спірних правовідносин та в якому фактично було уточнено, що якщо на момент видачі Сертифікату обставини непереборної сили тривають та період дії яких встановити неможливо, то заявник має право звернутися до ТПП України для засвідчення форс-мажорних обставин за подальший період саме з дня, наступного за датою видачі сертифікату.

Тож отриманий від ТПП сертифікат не став причиною скасування податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

 

На сьогодні сертифікат ТПП видається не для всіх порушень ПКУ!

Варто звернути увагу на додаток №2 до редакції Регламенту зі змінами та доповненнями, затвердженими Рішенням Президії ТПП України від 12.05.2020 р. №56(7) – йдеться про Заяву1 про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями (обов’язками).

1 Зі зразками заяв можна ознайомитись на вебсайті ТПП України за посиланням

У ній пропонується обрати тільки одне з податкових зобов’язань (помітити позначкою «Х»),  щодо яких сертифікат ТПП має захистити. А саме:

– продовження граничних строків для подання: 

  • податкової декларації, 
  • заяв про перегляд рішень контролюючих органів, 
  • заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань (ст. 102 ПКУ); 

– відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (ст. 100 ПКУ).

Отже, зараз неможливо прямо захиститися від штрафів за порушення строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН сертифікатом ТПП. 

А судова практика вимагає прямого зазначення у сертифікаті щодо неможливості виконання конкретного податкового зобов’язання з посиланням на конкретну норму ПКУ. А оскільки така стаття як 201 ПКУ відсутня у дод. 2  до редакції Регламенту від 12.05.2020 р., то такого сертифікату платнику податків не дадуть. І далі доведеться лише покладатись на інші докази того, що певний форс-мажор, наприклад, обмеження діяльності під час карантину, заважала зареєструвати ПН/РК вчасно. Якщо не зможете цього довести іншими документами, сертифікат ТПП вам мало чим допоможе! 

***

Читайте також: Помилкові податкові накладні в ЄРПН – без штрафів!

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Канарева Наталия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право и ответственность / Судебная практика
Теги:
НДС , Пеня , Проверки , Суд

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме