Головна Усі новини Спрощена система Юрособи на єдиному податку

Юрособа-«єдинник» ІІІ групи є комісіонером: що з доходом?

Коли юрособі визнавати доходом суму винагороди за договором комісії на продаж товарів з метою оподаткування єдиним податком?

Коментар до ІПК ДПС від 21.07.2021 р. № 2880/ІПК/26-15-04-05-18

ТОВ запитало у податківців:

  • на яку дату виникає дохід комісіонера юридичної особи платника єдиного податку: дату отримання транзитних коштів, дату підписання звіту комісіонера чи дату перерахування транзитних коштів комітенту без утриманої суми винагороди?
  • які податкові обов’язки можуть виникати додатково?
  • чи не вважатиметься в даному випадку порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування?

У зверненні також вказано, що  комісіонер наприкінці місяця надаватиме звіт комітенту про виконання посередницьких операцій, на підставі якого буде нараховуватися комісійна винагорода. І за умовами договору комісійна винагорода буде утримуватися з транзитних коштів, тобто з виручки від продажу товарів, що належать комітенту.

 

Правила укладання договору комісії

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (п. 1 ст. 1011 ЦКУ). Як правило, предметом такого договору є купівля-продаж товарів або послуг. При цьому, якщо предметом договору комісії є продаж товарів, то право власності на такі товари залишається за комітентом до самого моменту їх продажу третій стороні (покупцю).

Комітент повинен виплатити комісіонерові плату (комісійну винагороду).

Нагадаємо, що (ст. 1013 ЦКУ):

  1. комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. На практиці найчастіше застосовують два способи оплати послуг комісіонера – винагорода встановлюється у вигляді фіксованої суми або ж у певному відсотку від обсягу вчинених комісіонером правочинів. Існують і два поширених види виплати такої винагороди – або її сплачує комітент (до або після надання послуг комісіонером), або комісіонер вираховує таку винагороду зі суми виручки від продажу товарів/послуг (як це відбувається у випадку, про який йшлося у запиті ТОВ);
  2. якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою, він має право на додаткову плату;
  3. якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії, виходячи зі звичайних цін за такі послуги;
  4. якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах;
  5. у разі розірвання або односторонньої відмови від договору комісії комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії.

 

Бухгалтерський облік

Розглянемо бухгалтерський облік у комітента і комісіонера на прикладі.

Приклад 1. Комісіонер відповідно до договору комісії реалізував товар комітента, собівартість якого 12000 грн. Продажна ціна товару згідно з комісійним договором становить 18000 грн, у т. ч. ПДВ 3000 грн, винагорода комісіонера — 1200 грн, у т. ч. ПДВ 200 грн. Витрати комісіонера, відповідно до звіту, становлять 360 грн, у т. ч. ПДВ 60 грн. Відвантаження комісіонером товару покупцю передувало оплаті. Комітент і комісіонер — юридичні особи на загальній системі оподаткування і платники ПДВ. Облік операцій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський та податковий облік за договором комісії на продаж


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

Облік у комітента

1.

Передача комісіонеру товару на продаж

283

281

12000

2.

Визнано ПЗ з ПДВ за фактом передачі товарів комісіонеру

643

641/ПДВ

3000

3.

При отриманні звіту комісіонера відображено собівартість реалізації,
визнано дохід від реалізації

902
685
702

283
702
643

12000
18000
3000

4.

Комісійна винагорода комісіонера відповідно до звіту

93
641/ПДВ

631
631

1000
200

5.

Компенсація витрат комісіонера відповідно до звіту

93
641/ПДВ

631
631

300
60

6.

Сплата комісіонеру компенсації та комісійної винагороди

631

685

1560

7.

Отримано кошти від комісіонера за проданий товар

311

685

16440

8.

Визначено фінансовий результат

702
791
791

791
902
93

15000
12000
1300

Облік у комісіонера

1.

Отримано товар від комітента

024

18000

2.

Нараховано ПК з ПДВ за одержаним товаром

641/ПДВ

644

3000

3.

При продажу комісійного товару списано товар
дохід від реалізації
ПЗ з ПДВ
дохід, що належить комітенту


377 (361)
702
704, 644

024
702
641/ПДВ
685

18000
18000
3000
18000

4.

Отримано кошти за проданий комісійний товар

311

377 (361)

18000

5.

Комісійна винагорода і компенсація витрат вираховуються зі суми транзитних коштів

685

377 (361)

1560

6.

Перерахування комітенту коштів за проданий товар

685

311

16440

7.

Комісійні витрати

23
641/ПДВ

631
631

300
60

8.

Передано звіт комітенту, де відображено суму витрат, яка підлягає компенсації, і суму комісійної винагороди (1200 + 360 = 1560 грн, у тому числі ПДВ — 260 грн)

377 (361)
703
903

703
641/ПДВ
23

1560
260
300

9.

Визначено фінансовий результат

702
791
791
703

791
704
903
791

18000
18000
300
1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте це бухгалтерський облік схожих операцій, який юрособи-«єдинники» ведуть, як правило, за національними стандартами і за тими ж правилами, що і юрособи на загальній системі оподаткування.

Але об'єкт оподаткування у таких юросіб різний. Для «загальників» він визначається як фінрезультат до оподаткування податком на прибуток, порахований у бухобліку і (для деяких) cкоригований на податкові різниці. А для «єдинників» ПКУ встановив інші правила визначення об’єкта оподаткування єдиним податком.

 

Податкові моменти

Податківці у коментованій ІПК нагадали, що згідно з пп. 2 п. 292.1 ПКУ доходом юридичної особи – платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. Визначається такий дохід згідно з п. 292.3 ПКУ.

Але у п. 292.4 ПКУ вказано, що у разі надання послуг, виконання робіт, зокрема, за договорами комісії, доходом платника єдиного податку є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платниковы єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

Нагадали податківці й про податковий період. Зокрема, ним  для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Свого часу податківці вже зауважували, що платники єдиного податку третьої групи – юридичні особи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.244.3 ПКУ.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15.

У п. 6.2 П(С)БО 15 передбачено, що не визнаються доходами суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.

На підставі цього податківці робили такий висновок: «фактично дохід у посередника визнаватиметься тільки на суму посередницької винагороди, що підтверджується первинними документами (акт, звіт комісіонера (повіреного) тощо)».

Проте того разу Товариство не надало копію договору, що, на думку податківців, унеможливлювало надання конкретнішого висновку щодо практичного використання норм ПКУ. Наразі ж податківці навели конкретний висновок:

  1. суми комісійної винагороди Товариства включаються ним для цілей оподаткування єдиним податком до доходу та податкової декларації у кварталі, в якому відбулось їх надходження на поточний рахунок підприємства. Тобто, якщо винагорода вираховується з транзитних коштів, то визнати дохід в сумі такої винагороди в декларації з єдиного податку слід у тому кварталі, коли ці транзитні кошти надійшли. І воно б може і добре, якби не одне «але»: товар, наданий на комісію, може продаватися дрібними партіями понад один квартал або і з відстроченням платежу. Тому іноді визначити, коли саме на поточний рахунок надійшла сума, яка залишиться на рахунку у комісіонера, буває важко. Щоб не було суперечок щодо цього простіше, якщо у випадку вирахування винагороди вона встановлена у певному відсотку з виручки. Тоді суму доходу буде достатньо легко порахувати, наприклад, у розмірі 5% виручки, яка надійшла;
  2. укладання договорів комісії не сприяє виникненню інших податкових обов’язків, крім тих, які зазначені вище, а також не перешкоджає перебуванню Товариства на спрощеній системі оподаткування.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Спрощена система / Юрособи на єдиному податку
Теги:
3 група ЄП , Єдиний податок , Договір

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі