Важливі теми
 • Скопійовано

Декларація з ЄП для юросіб – платників ЄП ІІІ групи за півріччя 2022 року

Юрособи можуть бути платниками ЄП ІІІ групи, які сплачують ЄП за ставками 3% і 5%, та подають декларацію щоквартально наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців і рік. Наближається час звітувати за півріччя 2022 р. Нагадаємо, як подати декларацію

Декларація з ЄП для юросіб – платників ЄП ІІІ групи за півріччя 2022 року

Зауважимо, що на час війни впроваджено окрему групу єдиного податку за ставкою 2%. Для цих платників затверджено окрему форму декларації Наказом  №124. Наразі поговоримо про правила заповнення декларації єдинників за ставкою 3 чи 5 %.

Існує три форми декларацій з єдиного податку, і всі вони затверджені Наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. №578:

 • форма податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;
 • форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
 • форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

У цій статті розглянемо декларацію з єдиного податку для юридичних осіб.

Отже, Наказом № 578 затверджено лише форми податкових декларацій з єдиного податку, а інструкції або порядку їх складання немає. Тому «єдинникам» доводиться орієнтуватися лише на самі форми, назви їх рядків та примітки до них та на консультації від податківців.

 

Який граничний строк подання декларації та сплати податку?

За п. 296.3 ПКУ платники ЄП ІІІ групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника ЄП у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Декларація за півріччя 2022 року має бути подана до 9 серпня 2022 року включно.

Єдиний податок на ІІІ групі сплачується протягом 10 к. д. після граничного строку подання декларації за місцем податкової адреси — п. 57.1 ПКУ, тож сплатити ЄП, що нарахований за ІІ квартал 2022 року, потрібно до 19 серпня 2022 року включно.

Наразі діє звільнення від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, в тому числі і з єдиного податку у зв’язку з воєнним станом (п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ):

 • у разі відсутності можливості своєчасного подання декларацій – без штрафів можна буде виконати ці обов’язки протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (ЗІР, категорія 132.01)
 • якщо наразі у платника наявна можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки – без штрафів можна подати всі неподані декларації до 20 липня 2022 року та сплатити ЄП у строк не пізніше 31 липня 2022 року (ЗІР, категорія 132.01);
 • якщо у платника з 24.02.2022 року не було можливості здавати декларації та платити ЄП, але потім така можливість з’явилася, то він може зробити все це протягом 60 к.д. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей (ЗІР, категорія 132.01).

 

Обов’язкові реквізити декларації з ЄП для юридичних осіб

Відповідно до п. 48.2 ПКУ обов’язкові реквізити — це інформація, яку має містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Обов’язкові реквізити податкової декларації визначено у п. 48.3 ПКУ та п. 48.4 ПКУ, і всі вони мають бути заповнені правильно, тому що помилка в цих реквізитах — це підстава для неприйняття декларації.

Отже, ось обов'язкові реквізити декларації з єдиного податку для юридичних осіб, без яких податківці її можуть не визнати:

 • 1 - тип документа (звітний, уточнючий, звітний новий). Тип «довідково» обов'язковим реківізитом не є;
 • 2 - звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація. Обов’язково зазначити один із періодів – І квартал, півріччя, три квартали, рік, і власне зазначити рік, до якого належать ці періоди. Звітний період «місяць» заповнюється для довідкової декларації і не є обов’язковим реквізитом;
 • 3 – звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнючого розрахунку). Обов’язково зазначити один із періодів – І квартал, півріччя, три квартали, рік, і власне зазначити рік, до якого належать ці періоди;
 • 4– інформація про платника:
  • повне найменування згідно з реєстраційними документами;
  • код за ЄДРПОУ;
  • код виду економічної діяльності (КВЕД);
  • податкова адреса (місцезнаходження) платника;
 • 5 – найменування контролюючого органу, до якого подається декларація. Відсутність або неправильне заповнення цього реквізиту можуть призвести до того, що податківці не визнають декларацію і вона вважатиметься неподаною. Але ця проблема може виникнути лише при поданні декларації у паперовій формі, адже в разі подання декларації в електронній формі найменування податкової заповнюється автоматично.;
 • Дата подання декларації. Така дрібничка, як незазначення дати, може стати формальною причиною невизнання декларації, і податківці зроблять це вже після надсилання платникові 2-ї квитанції при поданні декларації в електронній формі або після прийняття декларації у паперовій формі. Підстава для таких дій — п. 49.11 ПКУ, а наслідки цього наведені у п. 49.12 ПКУ;
 • Підписи керівника або уповноваженої особи, бухгалтера або особи, яка відповідає за ведення бухобліку.

 

Розділ І – загальні відомості

Декларація з ЄП для юросіб має такий реквізит, як «Порядковий № за рік». Платник ЄП – юрособа має нумерувати підряд всі подані декларації будь-якого типу за рік. Втім, цей реквізит не належить до числа обов’язкових, тому його відсутність або помилка в номері не є підставою для невизнання декларації.

Реквізит 1 – тип декларації. У разі звітування до закінчення кінцевого строку (9 серпня 2022 року) за півріччя 2022 року ставлять позначку «Звітна». Якщо після подання звітної декларації платник знайде в ній помилку і це станеться до закінчення строку подання декларації 9 серпня, можна буде подати нову декларацію з правильними показниками з позначкою «Звітна нова». Кількість нових звітних декларацій не обмежується, до уваги буде взято останню декларацію типу «Звітна нова».

Довідкова декларація подається з метою отримання довідки про доходи відповідно до п. 296.8 ПКУ, про що зазначено у примітці «**». Але навіщо може знадобитися така довідка юридичній особі?

Реквізит 2 «Податковий звітний період» — у цьому разі це буде півріччя 2022 року.

У реквізиті 4 наводиться інформація про платника:

 • повне найменування згідно з реєстраційними документами;
 • код за ЄДРПОУ;
 • код виду економічної діяльності (КВЕД). Будь-яких пояснень форма декларації не містить, але податківці консультують, що тут зазначається код основного виду економічної діяльності підприємства, відповідно до реєстраційних документів – див. ЗІР категорії 108.01.05;
 • код організаційно-правової форми господарювання – за Класифікацією організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженою Наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 № 97. Зокрема, 110 – фермерське господарство, 120 – приватне підприємство, 240 – ТОВ. Це необов’язковий реквізит.
 • податкова адреса (місцезнаходження) платника – за реєстраційними документами.

 

Розділ ІІ – дохід, що підлягає оподаткуванню

У цьому розділі наводиться дохід, що підлягає оподаткуванню єдиним податком, наростаючим підсумком з початку року, в даному випадку – за півріччя 2022 року.

Сума доходу за звітний період, отримана у повній відповідності до норм ПКУ, зазначається у рядку 1 декларації. Залежно від застосування ставки єдиного податку 3% (з реєстрацією платником ПДВ)  чи 5% (без реєстрації платником ПДВ) сума отриманого доходу відображається у відповідній графі – 3 та/або 4.

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений пп. 3 п. 291.4 ПКУ (у 2022 році це 7585500 грн), записується у рядку 2 і теж зазначається у тій графі, яка відповідає основній ставці єдиного податку, що застосовується платником в період отримання такого доходу, — незважаючи на те що цей дохід оподатковується за подвійною ставкою (п. 293.5 ПКУ). Аналогічним чином заповнюються рядки 3 та 4.

У рядку 5 декларації підсумовуються всі доходи за податковий (звітний) період (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4). Оскільки до цього рядка входять доходи, що оподатковуються за різними ставками єдиного податку, значення цього рядка має довідковий характер — для контролю загальної суми доходів платника ЄП.

Якщо платник ЄП змінював ставку ЄП протягом звітного періоду (наприклад, у І кварталі 2022 року він був платником ПДВ, а у ІІ кварталі – вже не є платником ПДВ або навпаки), то графи 3 та 4 будуть заповнюватись одночасно, а контроль загальної суми отриманого доходу слід здійснювати, зважаючи на суму значень граф 3 та 4 рядка 5.

 

Розділ ІІІ – розрахунок єдиного податку за звітний період

У рядку 6 визначається сума єдиного податку за стандартними ставками 3% або 5% з доходу, наведеного у рядку 1 декларації.

У рядку 7 розраховується ЄП за подвійними ставками з доходу, наведеного у рядках 2, 3 та 4 декларації.

У рядку 8 наводиться загальна сума ЄП – за стандартними та за подвійними ставками за весь звітний період з початку року.

До рядка 9 переноситься сума ЄП, що була нарахована в попередніх звітних періодах цього ж звітного року. В даному випадку тут слід навести суму ЄП, що була нарахована за І квартал (рядок 8 декларації за І квартал 2022 року).

У рядку 10 розраховується сума ЄП, що належить до сплати саме за ІІ квартал 2022 року: загальна сума ЄП з рядку 8 мінус сума ЄП, нарахована за І квартал з рядку 9. Оскільки змінювати ставку ЄП можна тільки поквартально, то сума ЄП у рідку 10 буде або в графі 3, або в графі 4 – залежно від того, яку ставку застосовував платник ЄП у звітному кварталі.

Сплатити її потрібно протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (п. 295.3 ПКУ), тобто до 19 серпня 2022 року.

 

Розділ IV – уточнення показників попередніх декларацій, у яких виявлено помилку

При заповненні цього розділу слід зазначити період, що уточнюється, у реквізиті 3 декларації. Сама декларація може бути «звітною» або «звітною новою», якщо виправлення проводиться у поточній декларації, і «уточнюючою», якщо вирішили виправит помилки в окремій декларації.

Помилкова сума єдиного податку, що була зазначена у рядку 10 декларації, яку потрібно виправити, наводиться у рядку 11, а правильна сума — у рядку 12.

Далі у рядках 13 або 14  розраховується сума недоплати єдиного податку або зайво нарахована сума.

У загальному випадку, ще в докарантинні часи, у рядках 15 або 16 потрібно було нараховувати штраф 3% (при виправленні помилок в уточнюючій декларації) або 5% (при виправлення помилки в поточній декларації), а у рядку 17 - пеню.

Однак протягом дії карантину та воєнного стану пеня не нараховується – докладніше про це ми писали тут.  

Також див. консультації податківців у ЗІР категорії 108.01.05 про виправлення помилок з ЄП для юридичних осіб: тут та тут.

 

Чи подавати порожню декларацію з ЄП ІІІ групи?

Як бути тим юрособам – платникам єдиного податку ІІІ групи, які не мали доходів у півріччі 2022 року?

Згідно з абзацом першим п. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Посилаючись на цю норму, податківці говорять, що юридичні особи – платники ЄП ІІІ групи, у яких протягом І кварталу поточного року відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, не зобов’язані подавати декларацію за І квартал поточного року – див. ЗІР, категорія 108.01.05.

Вочевидь, така ж логіка застосовується і до інших звітних періодів поточного року. Зокрема, якщо протягом І та ІІ кварталів платник ЄП не отримав доходи, він може не подавати за півріччя декларацію з ЄП без показників.

 

ПрикладЮрособа — платник ЄП 3-ї групи у І кварталі 2022 року була платником ЄП за ставкою 5%.  З ІІ кварталу 2022 року підприємство стало платником ПДВ та перейшло на ставку ЄП 3%.

У I кварталі 2022 року підприємство отримало дохід від діяльності за КВЕДами, внесеними до Реєстру платників ЄП, — 1384000 грн, та сплатило з нього 5% ЄП – 69200 грн.

У ІІ кварталі 2022 року підприємство отримало дохід:

 • від діяльності за КВЕДами, внесеними до Реєстру платників ЄП, - 1562000 грн;
 • дохід, за яким проведено розрахунок шляхом взаємозаліку, — 28000 грн.

Відображення цих доходів та їх оподаткування у декларації за півріччя 2022 року показане у зразку.

За результатами роботи у ІІ кварталі 2022 року підприємство повинне перейти на загальну систему з ІІІ кварталу 2022 року за пп. 4 пп. 298.2.3 ПКУ.

 

Звісно, що декларування перевищення граничної суми доходів на рік — 7585500 грн у 2022 році; доходів, отриманих від недозволених видів діяльності; доходів від видів діяльності, не внесених у реєстр платників єдиного податку; доходів, отриманих шляхом негрошових розрахунків, — усе це призведе до втрати статусу платника єдиного податку.

Зверніть увагу!

Помилкове або навмисне недекларування платником єдиного податку таких доходів та неперехід на загальну систему може призвести до невтішних наслідків — адже під час перевірки все це буде виявлено і доходи будуть оподатковані за загальними правилами з нарахуванням штрафних санкцій.

 

Зразок

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за півріччя 2022 року
(фрагмент)

 

ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

Показники

Код рядка

Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп.

3%

5%

1

2

3

4

Сума доходу за податковий (звітний) період

1

1562000,00

1384000,00

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 

2

-

-

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий,
відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3

28000,00

-

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

4

-

-

Загальна сума доходу  за податковий (звітний) період  (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)

5

1590000,00

1384000,00

ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

Показники

Код рядка

Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн, коп.

3%

5%

1

2

3

4

Сума єдиного податку (р.1 х С1)

6

46860,00

69200,00

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р.2 + р.3 + р.4) х С1 х 2)

7

1680,00

-

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період  (р.6 + р.7)

8

48540,00

69200,00

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період 

9

-

69200,00

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал  (р.8 - р.9) 

10

48540,00

-

 ***

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/Юрособи на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Юрособи на єдиному податку»