• Посилання скопійовано

Подаємо декларацію з ЄП за І квартал: поради для ФОПів та ЮО

До 10.05.2024 (включно) платники ЄП групи 3, як фізособи, так і юрособи, мають подати до податкової служби декларацію з ЄП. У цій статті розглянемо особливості складання декларації – як юрособами, так і ФОПами

Подаємо декларацію з ЄП за І квартал: поради для ФОПів та ЮО

Декларація платника ЄП – юрособи

Декларацію затверджено наказом Мінфіну від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Мінфіну від 15.12.2022 № 438).

Електронний ідентифікатор форми декларації – J0103508, а додатка до декларації (розрахунок МПЗ) – J0135708.

Але додаток може подаватися тільки разом з річною декларацією. Тобто за І квартал 2024 року подається лише декларація, без додатка. 

Дивимося відповідь ДПС на запитання у ЗІР (108.01.05): «Чи зобов’язані ЮО – платники ЄП третьої групи, у яких протягом першого кварталу поточного року відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню ЄП, подавати податкову декларацію платника ЄП третьої групи за І квартал поточного року?».

ДПС відповідає, що ні, не зобов’язані. Проте не буде помилкою, якщо таку декларацію подати. У ній потрібно буде заповнити лише шапку, наприкінці поставити підпис, П.І.Б. А показники за доходами, за податковими зобов’язаннями не заповнюються через їх відсутність.

Особливості заповнення декларації юрособами наведемо в таблиці 1.

Таблиця 1. Особливості заповнення декларації платника ЄП групи 3 – юрособи за І квартал 2024 року

Реквізит

Заповнення

Шапка декларації (розділ І. Загальні відомості)

Порядковий № за рік

Якщо це перша квартальна декларація, то ставиться «1»

1. Тип податкової декларації

Ставиться «Х» у комірці «Звітна»

2. Податковий (звітний) період

«Х» у комірці «І квартал», і в цьому ж рядку зазначається звітний рік «2024»

3. Податковий період, що уточнюється

Цей рядок заповнюється, якщо у звітній декларації за I квартал платник виправляє помилки минулих періодів, згідно з п. 50.1 ПКУ. Наприклад, якщо виправляється декларація за 2023 рік, то «Х» ставиться у комірці «рік», а також зазначається рік – «2023»

4. Платник податку

Наводяться дані про платника податку.

У рядку КВЕД зазначається код основного виду економічної діяльності, відповідно до реєстраційних документів

5. Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація

Податкова служба за основним місцем податкової реєстрації платника

Розділ ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

1. Сума доходу за податковий (звітний) період

Зазначається сума оподатковуваного доходу, у графі 3 – яка оподатковується за ставкою 3%, у графі 4 – 5%

2. – 4.

У цих графах відображається дохід, при отриманні якого потрібно перейти на загальну систему оподаткування (див. пп. 298.2.3 ПКУ)

5. Загальна сума доходу

Сума доходу в рядках з 1 по 4

Розділ ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

6. Сума ЄП

Значення в рядку 1 множиться на ставку ЄП. Результат для ставки 3% записується у графу 3, для 5% – у графу 4

7. Сума ЄП, що обчислюється в подвійному розмірі

Сума значень у рядках з 2 по 4 перемножується на відповідну ставку ЄП (3% чи 5%) і множиться на два (див. п. 293.5 ПКУ)

8. Загальна сума ЄП за податковий період

Сума значень рядків 6 та 7

9. Сума ЄП за минулий податковий період

У декларації за І квартал цей рядок не заповнюється

10. Сума ЄП до сплати за податковий квартал

Від значення в рядку 8 відняти значення в рядку 9. Але оскільки рядок 9 не заповнювали, до рядка 10 переносимо значення в рядку 8

11. Позитивне значення різниці між сумою МПЗ і сумою сплачених податків

Цей рядок може бути заповнено тільки в річній декларації. Тож у декларації за І квартал рядок залишається пустим

12. Загальна сума ЄП до сплати

Сума рядків 10 та 11. Але оскільки рядок 11 не заповнювали, до рядка 12 переносимо значення в рядку 10

Розділ ІV. Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням

Цей розділ заповнюється тільки в разі самостійного виправлення помилок минулих періодів у звітній декларації, згідно з п. 50.1 ПКУ

13. Сума ЄП за даними декларації, що уточнюється

Тут зазначається значення в рядку 12 декларації, що уточнюється

14. Уточнена сума ЄП

Тут зазначається виправлене значення, яке мало зазначатися в рядку 12 декларації, що виправляється

15. Недоплата

Цей рядок заповнюється, якщо значення в рядку 14 більше рядка 13. Тоді сюди записується різниця: рядок 14 мінус рядок 13 

16. Переплата

Цей рядок заповнюється, якщо значення в рядку 13 більше рядка 14. Тоді сюди записується різниця: рядок 13 мінус рядок 14

17. Штраф 3%

Цей рядок заповнюється тільки в разі подання уточнюючої декларації 

18. Штраф 5%

Цей штраф застосовується при самостійному виправленні у звітній декларації, згідно з пп. «б» п. 50.1 ПКУ. Але якщо виправляються помилки, допущені в період карантину чи в період воєнного стану, штраф не нараховується (див. п. 52-1, п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) 

19. Сума пені

З підстав, наведених у попередньому рядку, в разі якщо виправляється помилка, допущена в період дії карантину чи воєнного стану, пеня не нараховується

Доповнення до податкової декларації

Якщо платник бажає пояснити окремі моменти заповнення декларації, він складає доповнення. Доповнення може бути на окремих аркушах, які додаються до декларації. У такому разі кількість поданих аркушів наводиться у полі «на: … арк.», а також зазначається номер і зміст доповнення. Але пояснення можуть бути записані лише у графі «Зміст доповнення» 

До декларації додається:

Якщо додається додаток, то тут ставиться позначка. Але до декларації за І квартал додаток не додається, тому позначка тут не ставиться

Наприкінці декларації ставиться дата заповнення, ім’я, прізвище та підпис керівника, головного бухгалтера

 

Декларація платника ЄП – фізособи

Декларацію фізособи – платника ЄП 3 групи також затверджено Наказом № 578.

Електронний ідентифікатор форми декларації – F0103308, додатка 1 до декларації (відомості про нарахування ЄСВ) – F0133108, а додатка 2 до декларації (розрахунок МПЗ) – F0133208.

Важливо! Для ФОПів на ЄП груп 1 і 2 застосовується така сама форма декларації, як і для ФОПів на ЄП групи 3, але електронний ідентифікатор для груп 1 і 2 інший, а саме – F0103406. Тож будьте уважні і не переплутайте ці форми.

Тут теж додатки подаються лише з річною декларацією. Тож за І квартал подається тільки сама декларація.

Дивимося відповідь ДПС на запитання у ЗІР (107.01.07): «Чи зобов’язані ФОПи – платники ЄП першої – третьої груп, що не мають показників або об’єктів, які підлягають декларуванню (оподаткуванню), подавати податкову декларацію платника ЄП – ФОПа?».

ДПС зазначає, що за відсутності у ФОПів – платників ЄП третьої групи протягом І кварталу, півріччя, трьох кварталів поточного року доходів та об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, декларація за такі періоди не подається.

Проте, знову ж таки, не буде помилкою, якщо таку декларацію подати. У ній потрібно буде заповнити лише шапку, наприкінці поставити підпис, П.І.Б. А показники за доходами, за податковими зобов’язаннями не заповнюються.

Особливості заповнення декларації наведемо в таблиці 2.

Таблиця 2. Окремі особливості заповнення декларації платника ЄП групи 3 – ФОПа за І квартал

Реквізит

Заповнення

«Шапка» декларації 

1. Податкова декларація

Ставиться «Х» у комірці «Звітна»

2. Податковий (звітний) період

«Х» у комірці «І квартал», та рік – «2024»

3. Податковий період, що уточнюється

Цей рядок заповнюється, якщо у звітній декларації за І квартал платник виправляє помилки минулих періодів, згідно з п. 50.1 ПКУ. Наприклад, якщо виправляється декларація за 2023 рік, то «Х» ставиться в комірці «рік», а також зазначається рік – «2023»

4. Найменування податкового органу, до якого подається звітність

Зазначається податковий орган за місцем податкової адреси ФОПа (місцем проживання) (див. п. 45.1 ПКУ)

5. П.І.Б.

Зазначається прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків згідно з реєстраційними документами

6. Адреса ФОПа

Зазначається податкова адреса (місце проживання) ФОПа, адреса електронної пошти, телефон

7. РНОКПП

Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізособи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорт.

8. Особливі відмітки

Ставиться «Х» у відповідній комірці, якщо фізособа припиняє ФОПа або переходить на загальну систему оподаткування

І. Загальні показники підприємницької діяльності 

9. Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)

Зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду. 

Саме так відповідає ДПС на запитання в ЗІР (107.01.07): «Як платниками ЄП другої та третьої груп (крім е-резидентів), у податковій декларації платника ЄП – ФОПа заповнюється поле «Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)», якщо кожного місяця кварталу чисельність найманих осіб або осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, була різною?»

10. Види підприємницької діяльності у звітному періоді

Зазначаються лише ті види підприємницької діяльності, які фактично здійснювалися у звітному періоді ФОПом.

Саме так відповідає ДПС на запитання в ЗІР (107.01.07): «Які види підприємницької діяльності вказуються у податковій декларації платника ЄП – ФОПа (далі – Декларація): зазначені у витягу з реєстру платників ЄП чи лише ті, щодо яких фактично здійснювалась підприємницька діяльність у звітному періоді, та як здійснюється додавання рядків у полі 10 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» Декларації в електронному вигляді при створенні її в Електронному кабінеті?»

Важливо! Згідно з останнім оновленням в електронному кабінеті, при заповненні декларації автоматично в це поле підтягуються всі види економічної діяльності ФОПа, зазначені в його реєстраційних даних. Тому зайві види діяльності, за якими не було доходу протягом звітного періоду, потрібно видалити. Хоча зазначимо, що немає відповідальності за зазначення всіх видів діяльності. Тому навіть якщо ФОП залишить всі види діяльності, на наш погляд, штрафи йому не загрожують. Але думка податкової служби з цього питання нам невідома. Тому для уникнення непорозумінь таки радимо залишати тільки ті види діяльності, за якими протягом звітного періоду отримувався дохід

Розділи ІІ та ІІІ платник ЄП групи 3 не заповнює

IV. Показники господарської діяльності для платників ЄП групи 3 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою:

05. 3%

Обсяг доходу, отриманого ФОПом за звітний період (квартал). Відповідно рядок 05 заповнюють ФОПи, які застосовують ставку 3% і є платниками ПДВ, а рядок 06 – застосовують ставку 5% і не є платниками ПДВ. Платники ПДВ зазначають суму доходу без урахування ПДВ.

Якщо кошти отримані, а потім договір розірвано, то в разі повернення коштів у тому кварталі, коли вони були отримані, такі кошти не включаються до складу доходу. Якщо ж кошти повертаються в наступному кварталі, то вони включаються до складу доходу в кварталі отримання і на їх суму зменшується дохід у кварталі повернення. Саме так відповідає ДПС на запитання в ЗІР (107.01.07): «Як ФОП – платник ЄП (першої – третьої груп) (крім е-резидента) у разі розірвання договору відображає у податковій декларації платника ЄП повернення коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) (у тому числі якщо їх отримання і повернення відбувається в різних податкових періодах)?». Але в цій же відповіді зазначено, що зараз вона уточнюється! Тож, можливо, найближчим часом думка податкової служби щодо цього питання зміниться

06. 5%

07. Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15%

Відображається згідно з п. 293.4 ПКУ, в разі порушення платником ЄП умов перебування на ЄП: у разі перевищення ліміту доходу (для 2024 р. – 8 285 700 грн); у разі отримання доходу від діяльності, не зазначеної у реєстрі платників ЄП; у разі отримання доходу внаслідок негрошових розрахунків; у разі отримання доходу, отриманого від заборонених для платників ЄП видів діяльності.

Якщо заповнено цей рядок, то платник ЄП з наступного за звітним кварталу повинен перейти на загальну систему оподаткування (див. пп. 298.2.3 ПКУ)

V. Визначення податкових зобов’язань з ЄП 

08. Загальна сума доходу

Підсумовуються доходи, наведені в рядках 05, 06, 07. Наприклад, для ФОПа на ЄП 3 групи (5%), який не припускався порушень за п. 293.4 ПКУ, тож не заповнював рядок 07, і який заповнив тільки рядок 06, до рядка 08 переноситься значення саме цього рядка 06

09. Сума ЄП за ставкою 15%

Сюди записують значення в рядку 07, помножене на 15%

10. Сума ЄП за ставкою 3%

Значення в рядку 05, помножене на 3%

11. Сума ЄП за ставкою 5%

Значення в рядку 06, помножене на 5%

12. Всього нараховано за звітний період

Сума значень: рядок 9 + рядок 10 + рядок 11

13. Нараховано за попередній звітний період

Тут відображається значення в рядку 12 попереднього періоду звітного року. Тобто для півріччя – рядка 12 декларації за І квартал, для 9-ти місяців – рядка 12 декларації за півріччя. 

У декларації за І квартал цей рядок не заповнюється

14.1. Сума ЄП за звітний період

Сюди записують різницю: рядок 12 - рядок 13.

Але оскільки в декларації за І квартал рядок 13 не заповнюється, то до рядка 14.1 переноситься значення рядка 12

14.2.

У декларації за І квартал цей рядок не заповнюється. 

Цей рядок може заповнюватися тільки в річній декларації платниками, які складають додаток 2

14. Загальна сума ЄП

Сюди записують суму: рядок 14.1 + рядок 14.2.

Але оскільки в декларації за І квартал рядок 14.2 не заповнюється, то до рядка 14 переноситься значення рядка 14.1.

Цей рядок має бути обов’язково заповнений!

VІ. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок 

Цей розділ заповнюється тільки в разі самостійного виправлення помилок минулих періодів у звітній декларації, згідно з п. 50.1 ПКУ

15. Загальна сума ЄП за даними декларації, яка виправляється

Сюди переноситься значення рядка 14 декларації, яка виправляється. Наприклад, якщо виправляються дані декларації за 2023 рік, то заноситься значення в рядку 14 такої декларації

16. Уточнена сума ЄП

Зазначається виправлена сума ЄП, яка мала би зазначатися в рядку 14 декларації, що виправляється

17. Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

Рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15

18. Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

Рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15.

Зазначається як позитивне значення, без знака «мінус»

19. Сума нарахованого штрафу

Штраф застосовується при самостійному виправленні у звітній декларації, згідно пп. «б» п. 50.1 ПКУ. У разі виправлення в поточній звітній декларації застосовується штраф 5%. При виправленні в уточнюючому розрахунку штраф буде 3%.

Але якщо виправляються помилки, допущені в період карантину чи в період воєнного стану, штраф не нараховується (див. п. 52-1, п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ)

20. Сума пені

З підстав, наведених у попередньому рядку, в разі якщо виправляється помилка, допущена в період дії карантину чи воєнного стану, пеня не нараховується

Розділ VII, в якому визначаються зобов’язання зі сплати ЄСВ, заповнюється в разі складання додатка 1. Але такий додаток може складатися тільки за наслідками року, тож і заповнюватися цей розділ може тільки в річній декларації. У декларації за І квартал цей розділ не заповнюється

Доповнення до податкової декларації

Якщо платник бажає пояснити окремі моменти заповнення декларації, він складає доповнення. Доповнення може бути на окремих аркушах, які додаються до декларації. У такому разі кількість поданих аркушів наводиться у полі «на: … арк.», а також пишеться номер і зміст доповнення. Але пояснення можуть бути записані лише у графі «Зміст доповнення»

До декларації додаються:

Якщо додаються додатки, то тут ставиться відмітка. Але до декларації за І квартал додатки не додаються, тому відмітка не ставиться

Наприкінці декларації ставиться дата подання декларації, ім’я, прізвище та підпис ФОПа або уповноваженої особи. Якщо декларація заповнюється уповноваженою особою, то також зазначається її РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/Юрособи на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Юрособи на єдиному податку»