Важливі теми
  • Посилання скопійовано

Кабмін затвердив Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

Кабмін затвердив Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку

«Судово-юридична газета» розповідає наступне.

Постановою Кабінету Міністрів від 13.09.2022 р. №1030 затверджено Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку. 

Порядок визначає процедуру віднесення об’єктів, на яких розміщені установки, сховища (резервуари, посудини), трубопроводи, машини, агрегати, технологічне устаткування (обладнання), споруди або комплекс споруд, що розташовані в межах об’єкта на поверхні землі або під землею (далі – виробнича одиниця), в яких тимчасово або постійно використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, зберігається одна або кілька небезпечних речовин, до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу.

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки проводиться юридичними або фізичними особами – підприємцями (далі – суб’єкт господарювання) стосовно об’єктів, які перебувають у їх власності або користуванні.

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки стосовно об’єктів, які проєктуються, проводиться замовниками будівництва.

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки стосовно об’єктів, інформація про які є державною таємницею, проводиться з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  • Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки (далі – Реєстр) – інформаційно-комунікаційна система, що створюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри», держателем якої є ДСНС, та яка забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування з метою отримання визначеної законодавством інформації у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • категорія небезпеки – група критеріїв у межах кожного класу небезпеки небезпечної речовини із визначенням ступеня небезпеки;
  • клас небезпеки небезпечної речовини (клас небезпечної речовини) – характер фізичної небезпеки небезпечної речовини, небезпеки для здоров’я людини або навколишнього природного середовища;
  • повідомлення про результати ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки (далі – повідомлення за формою ОПН-1) – документ, що формується у Реєстрі (до введення Реєстру в дію складається суб’єктом господарювання) за результатами ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки.

Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки проводиться трьома етапами.

На першому етапі складається перелік небезпечних речовин за індивідуальними назвами, класами небезпечних речовин та категоріями небезпеки, що розміщені або можуть розміщатися у виробничих одиницях на об’єкті згідно з проектною та технічною документацією.

На другому етапі складається перелік виробничих одиниць, які містять небезпечні речовини, визначені згідно з пунктом 5 цього Порядку.

На третьому етапі визначається маса небезпечної речовини в кожній окремій виробничий одиниці та проводиться розрахунок загальної маси небезпечних речовин окремо для кожної індивідуальної назви небезпечної речовини.

Інформація, визначена на кожному з трьох етапів ідентифікації, вноситься до Реєстру з метою автоматизованого проведення ідентифікації, формування повідомлення за формою ОПН-1 та його надсилання до ДСНС або її територіального органу за місцезнаходженням об’єкта з метою перевірки повноти наведеної інформації та прийняття рішення про віднесення об’єкта до об’єкта підвищеної небезпеки відповідного класу.

Порядок надання інформації про об’єкти підвищеної небезпеки, які належать до сфери управління Міноборони, для включення до Реєстру або виключення з нього встановлюється Міноборони за погодженням із ДСНС.

Для об’єктів, які проектуються, ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки повинно бути проведено до затвердження проектної документації.

Для об’єктів підвищеної небезпеки, що включені до Реєстру, до введення в дію цього Порядку субʼєкти господарювання, які їх експлуатують, протягом року після введення в дію цього Порядку проводять їх ідентифікацію.

Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, на території здійснення повноважень яких розміщені ідентифіковані об’єкти підвищеної небезпеки, з урахуванням інформації, що міститься в Реєстрі, розміщують на власних офіційних вебсайтах протягом 30 днів після отримання інформації від ДСНС або її територіального органу про включення об’єкта підвищеної небезпеки до Реєстру такі відомості про об’єкт підвищеної небезпеки:

  • юридична адреса оператора;
  • повне та скорочене найменування об’єкта підвищеної небезпеки;
  • фактична адреса об’єкта підвищеної небезпеки;
  • клас об’єкта підвищеної небезпеки.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

Нижче наводимо сам порядок.

Джерело: Судово-юридична газета

Рубрика: Держрегулювання/Ліцензії і дозволи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Ліцензії і дозволи»