• Посилання скопійовано

Оновлено порядок надання відомостей з ЄДР

Мін'юст затвердив новий Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Оновлено порядок надання відомостей з ЄДР

Мін'юст наказом від 05.05.2023 р. №1692/5 затвердив новий Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ, форму та зміст виписки, витягу з Єдиного державного реєстру, а також права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

У Порядку прописано, що відомості з Єдиного державного реєстру надаються у паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу, за допомогою програмного забезпечення та містять обов'язкове посилання на Єдиний державний реєстр.

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі, крім випадку, передбаченого пунктом 5 цього розділу, здійснюється за такими ідентифікаторами:

1) щодо юридичної особи:

  • ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
  • керівник або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;
  • засновник (учасник);
  • кінцевий бенефіціарний власник;

2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - найменування та/або ідентифікаційний код;

3) щодо фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування та його вид (громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).

Відомості з ЄДР в електронній формі через портал електронних сервісів або через Портал Дія, а також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього реєстру, надаються заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.

Відомості в електронній формі надаються після справляння плати з використанням засобів порталу електронних сервісів чи Порталу Дія за допомогою інтегрованих платіжних систем або в інший спосіб, визначений у договорі про надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру.

Безоплатний доступ до відомостей з ЄДР в електронній формі через портал електронних сервісів або через Портал Дія надається заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.  Вичерпний перелік відомостей, що надаються безоплатно, можна переглянути тут.

Окремо наказом встановлено, що:

1) до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

  • формування запитів на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється програмним забезпеченням вказаного реєстру без їх друку і проставлення підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;
  • запити на отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування, відомості про яке містяться виключно в Єдиному реєстрі громадських формувань чи в Реєстрі громадських об'єднань, подаються в довільній формі з обов'язковим зазначенням відомостей, передбачених Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженим цим наказом, з проставленням підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;
  • надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється за допомогою діючого програмного забезпечення вказаного реєстру;
  • надання документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в паперовій формі, здійснюється без виготовлення їх сканованих копій та долучення до відповідної реєстраційної справи в електронній формі;

2) до наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі громадських формувань та Реєстрі громадських об'єднань:

  • надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється щодо громадських формувань, що мають статус юридичної особи, відомості про які містяться в цьому реєстрі, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням;
  • відомості щодо громадських формувань в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об'єднань, надаються шляхом оприлюднення у формі відкритих даних та безоплатного доступу через вебсайт.

Цей наказ набере чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування. Станом на 18.05.2023 р. не набрав чинності.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Інше

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Інше»