• Посилання скопійовано

Як здійснюється обмін даними між НБУ та ДПС щодо порушень граничного строку ЗЕД-розрахунків?

НБУ щомісяця (не пізніше 25 числа місяця) надає до ДПС дані з інформації про порушення встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що надається банками до НБУ

Як здійснюється обмін даними між НБУ та ДПС щодо порушень граничного строку ЗЕД-розрахунків?
Податківці у підкатегорії 112.05 ЗІР зауважили, що відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 2473 уповноважені установи зобов’язані надавати НБУ інформацію про валютні операції, що здійснюються суб’єктами валютних операцій через ці установи, а також про власні валютні операції.

Суб’єкти валютних операцій – резиденти зобов’язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції. Суб’єкти валютних операцій – нерезиденти зобов’язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції, у межах, що стосуються діяльності таких суб’єктів валютних операцій в Україні (ч. 2 ст. 10 Закону № 2473).

НБУ співпрацює з іншими органами державної влади щодо обміну інформацією, пов’язаною зі здійсненням валютних операцій, з урахуванням положень законодавства про банківську таємницю (ч. 5 ст. 10 Закону № 2473).

Водночас частиною 12 ст. 11 Закону № 2473 передбачено, що органи валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених порушень валютного законодавства, отриманою ними під час здійснення валютного нагляду, з метою реалізації повноважень у сфері валютного регулювання та нагляду.

Пунктом 25 «Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів» затвердженої постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 (далі – Інструкція № 7), банк відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018  № 120, надає НБУ інформацію про виявлені факти ненадходження в установлені НБУ граничні строки розрахунків або строки, визначені у висновках, грошових коштів, товарів (або незавершення у граничні строки розрахунків імпортних операцій резидентів без увезення продукції на територію України), уключаючи такі факти за власними операціями банку.

Обмін інформацію з питань забезпечення валютного контролю здійснюється відповідно до постанови КМУ від 26.12.1995 № 1044 «Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю».

Інформаційна взаємодія для здійснення валютного нагляду проводиться відповідно до Протоколу від 03.01.2024 № 3 погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією, необхідною для здійснення валютного нагляду, до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та НБУ від 22 грудня 2020 року.

Відповідно до Протоколу № 3 НБУ щомісяця (не пізніше 25 числа місяця) надає до Державної податкової служби України дані з інформації про порушення встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що надається банками до НБУ відповідно до вимог Інструкції № 7.

Рубрика: Держрегулювання/ЗЕД

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ЗЕД»