Важливі теми
  • Скопійовано

Як підтвердити неможливість виконання податкових обовʼязків під час війни: проєкт порядку від Мінфіну

Мінфін розробив порядок підтвердження можливості чи неможливості реєстрації ПН, сплати податків та звітування з них під час війни. Для підтвердження неможливості потрібно буде подавати заяву до ДПС разом з переліком відповідних документів

Як підтвердити неможливість виконання податкових обовʼязків під час війни: проєкт порядку від Мінфіну

Ми вже писали, що Мінфін уповноважили створити Порядок визнання можливості та неможливості виконувати податкові обовʼязки під час війни.

З огляду на це, 29 червня Мінфін виклав на своєму сайті проєкт Наказу  «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та переліків документів на підтвердження».

Цей проєкт містить:

  • Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків (Завантажити);
  • Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи та її відокремленого підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента (Завантажити);
  • Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента (Завантажити).

Одразу зауважимо, що у проєкті Порядку наголошено, що переліки документів мають рекомендований характер та не є вичерпними. За наявності інших документів, інформації що підтверджують неможливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок, платники податків – юридичні особи у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу надають такі документи (копії документів).

 

Якими будуть підстави неможливості виконання обовʼязків?

За проєктом Порядку передбачається ввести окремі підстави для юросіб та фізособ. 

Для юросіб. Так, підставами неможливості виконання юрособами та їх відокремленими підрозділами податкових обов’язків (у тому числі обов’язків податкових агентів) є:

1) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

2) неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

3) використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи платника податків або неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади;

4) загроза безпеці держави внаслідок можливого витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних, та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового,  та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо (виключно в частині виконання визначених  цим абзацом обов'язків)

5) відсутність у платника податків інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову та фінансову звітність, відсутність можливості у власника призначити таких посадових осіб за умови відсутності у такого платника податків об’єктів оподаткування, або показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу, може бути пов'язана з такими обставинами:

  • посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника (акціонера, учасника, засновника) унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи. 
  • юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи.

6) перебування (податкова адреса платника податків та фактичне знаходження/знаходження виробничих потужностей тощо) на території населеного пункту, у якому ведуться воєнні (бойові) дії, який знаходиться в оточенні (блокуванні) або тимчасово окупований збройними формуваннями Російської Федерації;

7) інші обставини непереборної сили, підтверджені документально.

Для фізосіб. Підставами неможливості виконання платником податків – фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, крім підстав, встановлених пп. 102.6.1 – 102.6.5 ПКУ, є:

1) перебування на території населеного пункту, який є податковою адресою такого платника та в якому ведуться воєнні (бойові) дії, який оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями Російської Федерації;

2) перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, або у відпустці для лікування після поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії (ступінь поранення визначає комісія);

3) перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), захворюванням, одержаними в результаті бойових дій і пов’язаних із ними нещасних випадків внаслідок бойових дій або внаслідок насильства збройними формуваннями Російської Федерації щодо громадян України у районі бойових дій або тимчасової окупації;

4) призов на військову службу під час загальної мобілізації або перебування в підрозділах територіальної оборони;

5) належність до працівників правоохоронних органів, військовослужбовців або працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міноборони, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДСНС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

6) втрата/відсутність (смерть, визнання безвісно відсутнім тощо) осіб, на яких відповідно до абзацу другого пункту 179.6 ПКУ покладається обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків, що є малолітньою/неповнолітньою або визнаною судом недієздатною особою, якщо такі особи не перебувають на повному утриманні інших осіб або держави;

7) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) воєнні (бойові) дії, які оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями Російської Федерації; 

8) неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, оточення (блокування) або якщо територія, де знаходяться документи, комп’ютерне та інше обладнання, тимчасово окупована збройними формуваннями Російської Федерації;  

9) використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків або неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади; 

10) загроза безпеці держави внаслідок можливого витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо (виключно в частині виконання визначених  цим абзацом обов'язків). 

11) інші обставини непереборної сили, підтверджені документально.

 

Граничний строк подання заяви до ДПС про неможливість виконання обовʼязків

За проєктом Порядку, у разі неможливості виконання платником податків податкового обов’язку платник податків подає не пізніше 31 серпня 2022 року заяву про відсутність такої можливості (крім виконання обов’язку щодо реєстрації АН та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо) разом з вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, які передбачені Переліком документів, що підтверджують неможливість до ДПС. Проєктом встановлено й зміст такої заяви. 

Про це все ми докладно розповімо в окремому аналітичному матеріалі після прийняття відповідного Наказу Мінфіну.

 

Як ДПС буде розглядати заяву?  

Проєкт Порядку містить окремий розділ щодо розгляду документів платників податків щодо можливості чи неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

За ним заяви платників податків разом з документами мають розглядатися ДПС в межах 20 к.дн за днем їх отримання.

А у разі недостатності документів, що підтверджують неможливість виконання у платника податків податкових обов’язків, ДПС направляє, попереднє рішення з пропозицією щодо надання конкретних додаткових документів на підтвердження зазначеної у Заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків.

 ***

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Загальні положення

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Загальні положення»