• Посилання скопійовано

Неточне зазначення кодів УКТ ЗЕД у таблицях даних призводить до блокування ПН, – ДПС

Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в ПН/РК – на рівні 12 цифр, то реєстрацію такої ПН/РК може бути зупинено (наприклад, код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не є ідентичними і розуміються як різні коди)

Неточне зазначення кодів УКТ ЗЕД у таблицях даних призводить до блокування ПН, – ДПС

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість за встановленою формою.

Таблиця даних платника податку (далі – Таблиця) – зведена інформація, що подається платником до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Отже, Таблиця – це інформація про специфіку діяльності платника податку, і подання її є правом платника.

Відповідно до Постанови КМУ від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова №1165), у Таблиці зазначаються:

  • види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;
  • коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;
  • коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України. 

Одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання/надання товарів/послуг в одному рядку Таблиці не допускається.

Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 (наприклад: 02.40) до 14 символів.

Після подання Таблиці надалі при складанні податкових накладних/розрахунків коригувань коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДК мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці. Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в ПН/РК – на рівні 12 цифр, то реєстрацію такої ПН/РК може бути зупинено (наприклад, код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не є ідентичними і розуміються як різні коди).

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку – п. 14 Порядку Постанови №1165.

Платник податків має право подати Таблицю без наявності факту зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника права навести у Таблиці інформацію щодо товарів, стосовно яких вона отримана.

При врахуванні Таблиці здійснюється реєстрація виключно операцій з товаром за кодом згідно з УКТ ЗЕД/умовним кодом товару та/або послугою, які зазначені у врахованій Таблиці (у ПН/РК наявні коди, що не враховані Таблицею, реєстрація таких ПН/РК зупиняється).

У разі прийняття рішення про врахування Таблиці ПН/РК, реєстрація яких зупинена до дня, що передує даті прийняття рішення, підлягають автоматичній реєстрації в ЄРПН на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої таблиці даних платника;
  • у ПН/РК зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТЗЕД/кодами послуг згідно з Державним класифікатором/умовним кодом такого товару, що відображені у такій Таблиці, та операції, які на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в Реєстрі, не відповідають критеріям ризиковості та стосовно платника податку відсутнє діюче рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
  • такі ПН/РК складені та подані для реєстрації у Реєстрі не раніше календарного місяця, що передує місяцю, у якому комісією прийняте рішення про врахування Таблиці; 
  • щодо таких ПН/РК платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації;
  • у день такої автоматичної реєстрації в Реєстрі наявна сума ліміту.

Джерело: ДПС у Київській області

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»