• Посилання скопійовано

Отримали кошти у вигляді гранту: що з ПДВ?

Операції з постачання товарів/послуг у рамках проєкту МТД у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за рахунок МТД, у тому числі у вигляді грантів, звільняються від оподаткування ПДВ

Отримали кошти у вигляді гранту: що з ПДВ?

ДПС в Івано-Франківській області розповідає, чи повинен платник податку при отриманні коштів, які надійшли у вигляді гранту, у т.ч. отримані у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, включати їх до бази оподаткування ПДВ та складати податкову накладну.

Якщо кошти, які платник податку отримує у вигляді гранту, є оплатою вартості товарів/послуг, які постачаються (у т.ч. третім особам), то платник податку повинен включити їх до бази оподаткування ПДВ, скласти і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну.

Водночас платник податку не включає до бази оподаткування ПДВ і не складає податкову накладну, якщо отриманні у вигляді гранту кошти не є оплатою вартості товарів/послуг, які постачаються (у т.ч. третім особам).

Крім того, операції з постачання товарів/послуг у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за рахунок МТД, у тому числі у вигляді грантів, звільняються від оподаткування ПДВ у разі дотримання умов, передбачених Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. При здійсненні таких операцій постачальник повинен скласти виконавцю проєкту МТД податкову накладну, яка підлягає реєстрації в ЄРПН.

Нагадаємо, практика застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції визначає, що грант – це одноразова безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення (як правило, з власних коштів та майна) громадянами і юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями, для проведення наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури тощо.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України (п. 1.1 ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розд. V та підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Згідно з пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються у процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ).

Згідно з п. 201.10 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Отже, якщо кошти, які платник податку отримує у вигляді гранту, є оплатою вартості товарів/послуг, які постачаються (у т.ч. третім особам), то при їх отриманні платник податку повинен включити їх до бази оподаткування ПДВ, скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Якщо отримані у вигляді гранту кошти не є оплатою вартості товарів/послуг, які постачаються (у т.ч. третім особам), то вони не включаються до бази оподаткування ПДВ і при їх отриманні платник не складає податкову накладну.

Водночас однією зі складових податкового законодавства України, згідно з п. 3.1 ПКУ, є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

При цьому якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ПКУ).

Крім того, відповідно до абзаців другого та третього п. 197.11 ПКУ звільняються від оподаткування операції з:

  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюється в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою КМУ від 15.02.2002 №153.

Виходячи із зазначеного, у разі дотримання умов, передбачених Порядком №153, операції з постачання товарів/послуг у рамках проєкту МТД у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за рахунок МТД, у тому числі у вигляді грантів, звільняються від оподаткування ПДВ. При здійсненні таких операцій постачальник повинен скласти виконавцю проєкту МТД податкову накладну, яка підлягає реєстрації в ЄРПН.

Проте з метою уникнення неоднозначного трактування норм чинного законодавства потрібно докладно вивчити документи (матеріали), які стосуються зазначених питань. Отже, для надання конкретної відповіді з порушеного питання платникам податків необхідно звернутися до контролюючих органів з докладним описом ситуації та наданням копій документів для отримання індивідуальної податкової консультації у письмовій формі відповідно до ст. 52 ПКУ.

Джерело: ДПС у Івано-Франківській області

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»