• Посилання скопійовано

Мінфін підготував зміни до деяких НП(С)БО

У відповідність до чинного законодавства та вимог МСФЗ приведуть НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 12 «Фінансові інвестиції», 13 «Фінансові інструменти», 29 «Фінансова звітність за сегментами» та 32 «Інвестиційна нерухомість»

Мінфін підготував зміни до деяких НП(С)БО

16 жовтня 2023 року оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» (завантажити). Його підготовлено з метою удосконалення НП(С)БО шляхом приведення їх у відповідність до національного законодавства та вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Зокрема, проєктом наказу запропоновано внести зміни до таких НП(С)БО: 

32 «Інвестиційна нерухомість» у частині приведення у відповідність до вимог МСФЗ відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з інвестиційною нерухомістю.

Зокрема, уточнено деяких визначень, а саме:

  • Інвестиційна нерухомість – це нерухомість (земельна ділянка, споруда, будівля (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей або продажу в процесі звичайної діяльності.
  • Операційна нерухомість – нерухомість (земельна ділянка, будівля, споруда (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей.
  • Балансова вартість активу – вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу.

З метою бухгалтерського обліку не вважається інвестиційною нерухомістю:

1) Операційна нерухомість, а також нерухомість, що утримується для використання у майбутньому як операційна нерухомість.

2) Нерухомість, що утримується з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності.

3) Нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або поліпшення з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності. 

4) Нерухомість, утримувана з метою майбутнього поліпшення та подальшого використання як операційна нерухомість.

5) Операційна нерухомість, стосовно якої очікується вибуття.

6) Нерухомість, що надана в оренду іншому суб’єкту господарювання на умовах фінансової оренди.

До інвестиційної нерухомості належать, наприклад:

a) земельна ділянка, утримувана для довгострокового збільшення власного капіталу, а не для короткострокового продажу у процесі звичайної діяльності;

б) земельна ділянка, утримувана для використання в майбутньому, мету використання якої ще невизначено. Якщо підприємством ще не визначено, чи буде земельна ділянка використовуватися як операційна нерухомість, чи для продажу у короткостроковій перспективі у процесі звичайної діяльності, тоді така земельна ділянка вважається утримуваною для збільшення власного капіталу;

в) будівля, яка є власністю підприємства (або як право користування будівлею, утримуваною підприємством) та надана в оренду за однією чи кількома операційними орендами;

г) будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду за однією чи кількома операційними орендами.»;

Якщо справедливу вартість частини об’єкта, яка відноситься до інвестиційної нерухомості, достовірно визначити неможливо, то вся нерухомість, до якої відноситься ця частина, обліковується як основні засоби відповідно до НП(С)БО 7 “Основні засоби”.

 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 12 «Фінансові інвестиції» та 13 «Фінансові інструменти» в частині розкриття інформації інвестором за операціями внесення коштів до статутних капіталів підприємств.

Так, у НП(С)БО 12 передбачено, що інвестор спільного, дочірнього та асоційованого підприємства розкриватиме інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань  по внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання. А у НП(С)БО 13, що інвестор розкриває інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань по внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання.

У НП(С)БО 1 буде уточнено, що у примітках до фінансової звітності інвестори наводять (розкривають) перелік господарських товариств, власну частку в їхньому статутному капіталі та суму заборгованості за внесками до зазначених статутних капіталів. Також доповнено Перелік додаткових статей фінансової звітності (додаток 3) статтею "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств", код рядка 1036.

 

- 29 «Фінансова звітність за сегментами». У пункті 2 цього НП(С)БО виключено слова «підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства».

У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/П(С)БО і план рахунків

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «П(С)БО і план рахунків»