• Посилання скопійовано

Мінфін привів у відповідність до чинного законодавства деякі НП(С)БО (зміни діють з 3 січня)

У відповідність до вимог МСФЗ приведено НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 12 «Фінансові інвестиції», 13 «Фінансові інструменти», 29 «Фінансова звітність за сегментами» та 32 «Інвестиційна нерухомість». Ці зміни діють з 3 січня

Мінфін привів у відповідність до чинного законодавства деякі НП(С)БО (зміни діють з 3 січня)

Мінфін наказом від 07.11.2023 №624 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 21.11.2023 за № 2010/41066) привів у відповідність до національного законодавства та вимог МСФЗ деякі НП(С)БО, а саме:

32 «Інвестиційна нерухомість» - у частині приведення у відповідність до вимог МСФЗ відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з інвестиційною нерухомістю. Зокрема, уточнено деякі визначення, а саме:

  • Інвестиційна нерухомість – це нерухомість (земельна ділянка, споруда, будівля (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей або продажу в процесі звичайної діяльності.
  • Операційна нерухомість – нерухомість (земельна ділянка, будівля, споруда (частина будівлі) або їх поєднання), утримувана власником або орендарем відповідно до договору фінансової оренди з метою використання у виробництві та постачанні товарів, при наданні послуг та для адміністративних цілей.
  • Балансова вартість активу – вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу.

З метою бухгалтерського обліку не вважається інвестиційною нерухомістю:

1) Операційна нерухомість, а також нерухомість, що утримується для використання у майбутньому як операційна нерухомість.

2) Нерухомість, що утримується з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності.

3) Нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або поліпшення з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності. 

4) Нерухомість, утримувана з метою майбутнього поліпшення та подальшого використання як операційна нерухомість.

5) Операційна нерухомість, стосовно якої очікується вибуття.

6) Нерухомість, що надана в оренду іншому суб’єкту господарювання на умовах фінансової оренди.

До інвестиційної нерухомості належать, наприклад:

a) земельна ділянка, утримувана для довгострокового збільшення власного капіталу, а не для короткострокового продажу у процесі звичайної діяльності;

б) земельна ділянка, утримувана для використання в майбутньому, мету використання якої ще невизначено. Якщо підприємством ще не визначено, чи буде земельна ділянка використовуватися як операційна нерухомість, чи для продажу у короткостроковій перспективі у процесі звичайної діяльності, тоді така земельна ділянка вважається утримуваною для збільшення власного капіталу;

в) будівля, яка є власністю підприємства (або як право користування будівлею, утримуваною підприємством) та надана в оренду за однією чи кількома операційними орендами;

г) будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду за однією чи кількома операційними орендами.»;

Якщо справедливу вартість частини об’єкта, яка належить до інвестиційної нерухомості, достовірно визначити неможливо, то вся нерухомість, до якої належить ця частина, обліковується як основні засоби відповідно до НП(С)БО 7 “Основні засоби”.

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 12 «Фінансові інвестиції» та 13 «Фінансові інструменти» - в частині розкриття інформації інвестором за операціями внесення коштів до статутних капіталів підприємств.

Так, у НП(С)БО 12 передбачено, що інвестор спільного, дочірнього та асоційованого підприємства розкриватиме інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань  по внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання. А у НП(С)БО 13 - що інвестор розкриває інформацію про суму, строки та умови своїх зобов’язань по внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання.

У НП(С)БО 1 уточнено, що у примітках до фінансової звітності інвестори наводять (розкривають) перелік господарських товариств, власну частку в їхньому статутному капіталі та суму заборгованості за внесками до зазначених статутних капіталів. Також доповнено Перелік додаткових статей фінансової звітності (додаток 3) статтею "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств", код рядка 1036.

- 29 «Фінансова звітність за сегментами». У пункті 2 цього НП(С)БО виключено слова «підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства».

Згодом Наказ №624 був ще трохи підкоригований наказом Мінфіну від 27.11.2023 № 659 «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

Обидва накази наберуть чинності з дня офіційного опублікування. 3 січня 2024 року накази було опубліковано в "Офіційному віснику". Відповідно їхні норми почали діяти з 3 січня.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/П(С)БО і план рахунків

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «П(С)БО і план рахунків»