Головна Усі новини Облік та звітність Облік окремих операцій

Шість методрекомендацій з бухобліку зазнають змін: проект Мінфіну

Мінфін оприлюднив проект змін до методрекомендацій з бухобліку основних засобів, запасів, фінансових витрат, спільної діяльності без створення юридичної особи, нематеріальних активів та щодо облікової політики підприємства

18 листопада 2019 року Мінфін оприлюднив проект свого наказу (завантажити), яким пропонується внести зміни до:

 

1) Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів

Методрекомендації доповнено нормою про те, що ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо підприємство не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).

Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією), яка визначається комісією, створеною наказом керівника підприємства, при введенні об'єкта в експлуатацію.

Також уточнено, що повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу основних засобів з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання - передачі відображається орендарем за кредитом рахунків обліку основних засобів (балансова вартість) і дебетом рахунків обліку зносу основних засобів (сума зносу) та додаткового капіталу (залишкова вартість). Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає за дебетом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». При цьому у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами.

Водночас з Методрекомендацій виключено положення, згідно з яким первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

 

2) Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів

Відповідно до змін, у закупівельному акті при надходженні запасів від фізичних осіб, не зареєстрованих суб'єктами підприємницької діяльності, не потрібно буде зазначати місце його складання.

Визначено, що проведення інвентаризації слід здійснювати відповідно до постанови КМУ від 28.02.2000 р. № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879.

Водночас виключено згадку про Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ, яка втратила чинність 9 серпня 2019 року.

 

3) Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових витрат

Уточнено, що Методрекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ).

Ці Методичні рекомендації не поширюються на юридичних осіб, які відповідно до Закону про бухоблік визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

 

4)  Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їх філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами незалежно від організаційно-правових форм господарювання (крім бюджетних установ, банків та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). 

Проведення інвентаризації нематеріальних активів та оформлення її результатів здійснюються в порядку, встановленому Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань (а не Інструкцією №69).

 

5)  Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

Ці Методрекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ, банків та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.

 

6) Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства

Уточнено, що Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Виключено норму, згідно з якою первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

Автор:
Волос Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Нематеріальні активи , Основні засоби , Спільна діяльність , Облік , Фінанси , Запаси

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі